Kohti kestävää ja kansainvälistä matkailua 2023-2024

Hankkeessa tavoitteena on tukea majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan (matkailuala) yritysten kestävää uudistumista sekä parantaa yritysten kilpailukykyä tilanteessa, jossa alan kilpailutilanne on erittäin kova ja talouden näkymät epävarmat. Kehittämällä vähähiilisiä, kestävän kehityksen tuotekokonaisuuksia ja palveluratkaisuja kohdennetusti tavoiteltaville asiakaskohderyhmille voidaan ulkomaisten matkailijoiden määriä kasvattaa merkittävästi.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpajoihin, joita toteutetaan lomittain aikataulun mukaisesti
TP1 Vastuullisuus ja kestävä kehitys
TP2 Kansainvälistyminen
TP3 Vertaisoppiminen ja kumppanuus

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailu-, ravintola-, kahvila-, cateringyritykset sekä tapahtuma-, aktiviteetti- ja ohjelmapalveluita tuottavat mikro- ja pienyritykset (<50 hlöä) Salon maaseutualueella (lähes koko Salo pl. Salon ydinkeskusta ja muutamat yritysalueet).

Hanketta toteutetaan mahdollisimman lähellä yritysrajapintaa, proaktiivisesti, avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Kaikki hankkeen toimenpiteet toteutetaan laajalle yritysjoukolle; mitään yrityskohtaisia toimenpiteitä tai investointeja ei toteuteta hankevaroin.

  • Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  • Aika: 1.1.2023 – 31.12. 2024
  • Lisätiedot: rekrytointivaiheessa 2022 Maija Pirvola | maija.pirvola@yrityssalo.fi