Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja ovat tavaroiden ostaminen, palveluiden ostaminen, palvelujen käyttöoikeussopimukset, tavaroiden ja palveluiden vuokraaminen, osamaksulla ostaminen, leasing ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintaa ei ole esim. omana työnä tekeminen, palkkaaminen työsuhteeseen tai maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus.

Julkisten hankintojen tekemistä sääntelevät Suomessa hankintalait. Tutustu tarkemmin julkiseen hankintalakiin tästä.

Yrityssalon avoimet tarjouspyynnöt

Yrityssalo Oy:n hallinnoi 18 kaupungin yhteistä projektia Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa.

Hankkeen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on digitaalisten palveluiden kehittäminen mukana olevien kaupunkien alueelle muuttaneille tai muuttoa harkitseville ihmisille.

Hankkeessa mukana olevien kaupunkien yhteinen valmistelutyö digitaalisten asettautumispalveluiden  kehittämiseksi toteutetaan työpajatyöskentelynä. Työpajojen tavoitteena on määritellä eri käyttäjäryhmien tarpeet tekniselle ratkaisulle sekä sen toiminnallisuudet eli mitä palveluita tarvitaan mukaan, miten tarjolla olevien palveluiden tulisi olla esillä ratkaisussa sekä mahdollisen vuorovaikutteisuuden tarve.  Lisäksi työpajoissa keskitytään digitaalisen palvelun kehittämiseen määrittelytyön pohjalta.

Palvelun tulee sisältää neuvontaa monenlaisissa uuden asukkaan tarpeissa liittyen asumiseen, vapaa-aikaan, harrastuksiin, työnhakuun, terveydenhuoltoon, lasten hoitopaikkoihin, maahanmuuttoon ja erilaisiin sosiaalipalveluihin.  Palvelun tavoitteena on kehittää mukana oleville kaupungeille sisältöä ja ratkaisu digitaalisten neuvontapalveluiden toteuttamiseksi.

Tarjous voi työpajojen lisäksi sisältää digitaalisten asettautumispalveluiden tueksi toteutettavia lisäpalveluita, joilla edistetään kaupunkien käytössä olevien tietovarantojen hyödyntämistä palvelun toteutuksessa.

Tämän hankinnan sisältämä palvelu toteutetaan 1.1. – 30.6.2021.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan ti 15.12.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen tommi.virtanen@yrityssalo.fi merkinnällä ”Tarjouspyyntö 4, Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa – hankkeessa”.Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa Yrityssalo Oy:n Tommi Virtanen (puhelin 0445477711 tai tommi.virtanen@yrityssalo.fi.

Tutustu tarkemmin tarjoukseen tästä.

Salon kaupungin julkiset hankinnat
Salon kaupungin avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Someron kaupungin julkiset hankinnat
Avoimet tarjouspyynnöt avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Salon seudun koulutusyhtymän avoimet tarjouspyynnöt
Salon seudun koulutuskuntayhtymän avoimet tarjouspyynnöt löydät tästä linkistä.

Muita hyödyllisiä linkkejä:
Suomen Yrittäjien hankintasivusto www.yrittajat.fi