Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja ovat tavaroiden ostaminen, palveluiden ostaminen, palvelujen käyttöoikeussopimukset, tavaroiden ja palveluiden vuokraaminen, osamaksulla ostaminen, leasing ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintaa ei ole esim. omana työnä tekeminen, palkkaaminen työsuhteeseen tai maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus.

Julkisten hankintojen tekemistä sääntelevät Suomessa hankintalait. Tutustu tarkemmin julkiseen hankintalakiin tästä.

Yrityssalon avoimet tarjouspyynnöt

Yrityssalo Oy:n hallinnoima RekrySalo -hanke pyytää tarjouksia erillisen selvityksen pohjalta todetun Salon kaupungin tulevan työvoimapulan keskeisten toimenpiteiden analysoinnista ja priorisoinnista osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tulevina vuosina.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan to 15.7.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen jyrki.moilanen@yrityssalo.fi merkinnällä ”Työvoimapula”.

Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa Yrityssalo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Moilanen (puhelin 044 778 7712 tai jyrki.moilanen@yrityssalo.fi).

Lataa tarjouspyyntö täältä

Salon kaupungin avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Someron kaupungin julkiset hankinnat
Avoimet tarjouspyynnöt avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Salon seudun koulutusyhtymän avoimet tarjouspyynnöt
Salon seudun koulutuskuntayhtymän avoimet tarjouspyynnöt löydät tästä linkistä.

Muita hyödyllisiä linkkejä:
Suomen Yrittäjien hankintasivusto www.yrittajat.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumia yrityksille

Ei näytettäviä kohteita.

› Tapahtumakalenteri