Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja ovat tavaroiden ostaminen, palveluiden ostaminen, palvelujen käyttöoikeussopimukset, tavaroiden ja palveluiden vuokraaminen, osamaksulla ostaminen, leasing ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintaa ei ole esim. omana työnä tekeminen, palkkaaminen työsuhteeseen tai maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus.

Julkisten hankintojen tekemistä sääntelevät Suomessa hankintalait. Tutustu tarkemmin julkiseen hankintalakiin tästä.

 

Yrityssalon avoimet tarjouspyynnöt

 

Yrityssalo Oy pyytää tarjouksia  kartoittamaan alueen vientikelpoisimmat ruokaketjun yritykset.
Tarjouspyyntö tässä.  Tarjouksia pyydetään 31.5.2023 klo 10 mennessä. 

Yrityssalo Oy pyytää tarjouksia selvitykseen liittyen biokaasulaitoksen rakentamisen edellytyksiin Salon seudulla. 
Tarjouspyyntö tässä. Tarjouksia pyydetään 5.6.2023 klo 10 mennessä.

 

 

 

 

 

 

 

Muiden Salon alueen julkisten toimijoiden tarjouspyynnöt

 

Salon kaupungin avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Someron kaupungin julkiset hankinnat

Avoimet tarjouspyynnöt avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Salon seudun koulutusyhtymän avoimet tarjouspyynnöt

Salon seudun koulutuskuntayhtymän avoimet tarjouspyynnöt löydät tästä linkistä.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Suomen Yrittäjien hankintasivusto www.yrittajat.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumia yrityksille

Ei näytettäviä kohteita.

› Tapahtumakalenteri