Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja ovat tavaroiden ostaminen, palveluiden ostaminen, palvelujen käyttöoikeussopimukset, tavaroiden ja palveluiden vuokraaminen, osamaksulla ostaminen, leasing ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintaa ei ole esim. omana työnä tekeminen, palkkaaminen työsuhteeseen tai maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus.

Julkisten hankintojen tekemistä sääntelevät Suomessa hankintalait. Tutustu tarkemmin julkiseen hankintalakiin tästä.

Yrityssalon avoimet tarjouspyynnöt
Yrityssalon hallinnoiman, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja maaseuturahoituksen rahoittaman yritysryhmähankkeen (Yhdessä koriin!) hankintana pyydämme 4.10.2021 klo 15 mennessä tarjousta asiantuntijapalveluista:

Spahunajatuotteiden tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille Tarjouspyyntö Zyrif tuotteistaminen

Lisätietoja: Hilkka Halla puh. 050 5262081. hilkka.halla@yrityssalo.fi

Salon kaupungin julkiset hankinnat
Salon kaupungin avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Someron kaupungin julkiset hankinnat
Avoimet tarjouspyynnöt avoimet tarjouspyynnöt tässä.

Salon seudun koulutusyhtymän avoimet tarjouspyynnöt
Salon seudun koulutuskuntayhtymän avoimet tarjouspyynnöt löydät tästä linkistä.

Muita hyödyllisiä linkkejä:
Suomen Yrittäjien hankintasivusto www.yrittajat.fi