Hankkeet

Jos tunnistat, että yrityksen talous ei toimi niin kuin sen pitäisi, tarjoamme maksutonta talousasiantuntijan analyysiä ja kehitysehdotuksia talouden kuntoon saamiseksi. Samalla saat lisätietoa, voisiko yrityssaneeraus olla yrityksellesi hyödyllinen.
Hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi mm. lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä toiminnallisilla yritysverkostoilla.
Hankkeen päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys.
Hankkeessa lähtökohtana on tervehdyttää koronavirusepidemian seurauksena maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja palauttaa ne toimintakuntoisiksi saneerausmenettelyn avulla, vaikka niiden taloustilanne vaikuttaisikin heikolta. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla elinkelpoisia yrityksiä ohjataan saneerausmenettelyyn.
Hankkeessa lähtökohtana on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen maaseutualueen mikro- ja pienyrityksissä Salossa. Tavoitteena on ohjata kohderyhmään kuuluvat yritykset - sekä ikääntyvät yrittäjät että potentiaaliset jatkajat - tilaisuuksien ja muiden toimenpiteiden avulla jatkoon.
Lähtökohtana on Lounais-Suomen tarve kasvattaa alueellista kilpailukykyä akkuteknologian avulla. Tavoitteena on koota akkuteknologian kasvualasta kiinnostuneiden yritysverkosto Varsinais-Suomeen. Myöhemmin yritysverkoston toimintaa laajennetaan Varsinais-Suomen akkuteknologian osaamiskeskittymäksi, jonka jälkeen toimintaa laajennetaan ensin Lounais-Suomeen ja lopuksi tarkoituksena on hakea yhteistyötä koko maan laajuisen verkoston rakentamiseen.
Yrityssalon hallinnoima yritysryhmähanke vahvistaa mukanaolevien yritysten liiketoimintavalmiuksia. Hankkeessa rakennetaan järjestelmä jäljitettävyyden todentamiseksi, jonka luo paremmat edellytykset kannattavuuden parantamiseen. Jokaisella yrityksellä on myös omat kehittämistavoitteensa.
Seutukaupungeilla on vaihtelevat valmiudet tukea kansainvälisten rekrytointien toteutusta. Seutukaupunkien yhteinen hanke mahdollistaa työvoiman rekrytoinnin useille alueille ja yrityksiin yhdistämällä kunkin alueen ja kumppanien osaamista. Hankkeen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.