Hankkeet

DigiKyvykäs-hankkeessa halutaan auttaa teknologiapainotteisessa ympäristössä toimivia pk-yrityksiä uusien teknologioiden käyttöönoton suunnittelussa. Uusien teknologioiden käytössä tulee huomioida koko työjärjestelmä, johon kuuluvat itse teknologiat, työntekijät, prosessit ja johtamisjärjestelmä, mutta myös niiden väliset vuorovaikutussuhteet. Teknologioita koskevassa päätöksenteossa tarvitaan ylimmän johdon ja koko henkilöstön sekä työterveyshuollon ja työturvallisuudesta vastaavien asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä.
Hankkeen lähtökohtana on tukea paikallisten elintarvikealan yritysten kasvua laajemmille kansallisille ja kansainvälisille markkinoille sekä oikeille B2B-markkinapaikoille.
Tässä AIKO -rahoitteisessa projektissa lähtökohtana on ottaa askeleet analytiikkapolulla, valmistautua tekoälyn käyttöönottoon sekä pilotoida tekoälyä konkreettisella esimerkillä.
Projektin ja kehittämisen taustalla ovat työvoimapolitiikan muuttuvat rakenteet. Kunnissa valmistaudutaan TE-palveluiden laajamittaiseen muutokseen, jossa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta alkaen.
Hankkeen päätavoitteena on tarjota kohderyhmälle – sekä yrittäjille ja johdolle että yritysten avainhenkilöille – jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia luomalla kiinnostavia valmennuskokonaisuuksia ja muita kohtaamisia, joiden avulla kohderyhmällä on mahdollisuus itse kehittyä ja samalla kehittää yritystoimintaa ja menestysmahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hankkeessa kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli, jota pilotoidaan vuoden 2022 lopulla käynnistyvässä Salon kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hankkeessa luotava kokeilualustatoimintamalli mahdollistaa uusien terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologia-alan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, testaamisen ja kliinisen näytön hankkimisen autenttisessa sosiaalipalvelua tuottavassa yksikössä.
Hankkeessa lähtökohtana on auttaa teollisuuden pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintojaan ja tuotteitaan vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen mukaisesti.
Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena ruokasektorin yritysten kilpailukyky on kasvanut ja kehittämistoiminta on entistä aktiivisempaa.