Hankkeet

Hankkeessa kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli, jota pilotoidaan vuoden 2022 lopulla käynnistyvässä Salon kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hankkeessa luotava kokeilualustatoimintamalli mahdollistaa uusien terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologia-alan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, testaamisen ja kliinisen näytön hankkimisen autenttisessa sosiaalipalvelua tuottavassa yksikössä.
Hankkeessa lähtökohtana on auttaa teollisuuden pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintojaan ja tuotteitaan vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen mukaisesti.
Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena ruokasektorin yritysten kilpailukyky on kasvanut ja kehittämistoiminta on entistä aktiivisempaa.
Hankkeessa tavoitteena on tukea majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan (matkailuala) yritysten kestävää uudistumista sekä parantaa yritysten kilpailukykyä tilanteessa, jossa alan kilpailutilanne on erittäin kova ja talouden näkymät epävarmat.
Buustia businekseen on maaseutuohjelman rahoittama ja paikallisen Ykkösakselin rahoittama projekti, jossa lähtökohtana on yhteistyön ja vertaisoppimisen keinoin lisätä Salon maaseutuyritysten (< 50 hlöä) elinvoimaisuutta.
SEUTUrekry -hankkeen lähtökohtana on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia sekä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.
Hankkeen päätavoitteena on koota ja analysoida varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehitystarpeita. Yrityshaastattelujen perusteella kootaan käytännönläheistä tietoa ja asiantuntijapalvelua niistä aiheista, jota yrityshaastattelujen mukaan eniten yrityksiä askarruttavat. Samalla saadaan lisätietoa, jotta tulevia kehitysprojekteja osataan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti alan ja yritysten hyödyksi.
Hankkeen lähtökohtana on kehittää uusi vuokratyömalli pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen avoimilla työmarkkinoilla.