Hankkeet

Hankkeessa lähtökohtana on auttaa teollisuuden pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintojaan ja tuotteitaan vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen mukaisesti.
Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena ruokasektorin yritysten kilpailukyky on kasvanut ja kehittämistoiminta on entistä aktiivisempaa.
Hankkeessa tavoitteena on tukea majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan (matkailuala) yritysten kestävää uudistumista sekä parantaa yritysten kilpailukykyä tilanteessa, jossa alan kilpailutilanne on erittäin kova ja talouden näkymät epävarmat.
Hankkeen lähtökohtana on kehittää uusi vuokratyömalli pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen avoimilla työmarkkinoilla.
Buustia businekseen on maaseutuohjelman rahoittama ja paikallisen Ykkösakselin rahoittama projekti, jossa lähtökohtana on yhteistyön ja vertaisoppimisen keinoin lisätä Salon maaseutuyritysten (< 50 hlöä) elinvoimaisuutta.
Lähtökohtana on kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäen yritysaluetta ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.
VarsiFood-hanke edistää maakunnan innovatiivisen ruokaketjun kestävää kehitystä ja profiloitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa tunnistetaan innovaattoritiimejä, sekä edistetään ruokaketjun yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä.
SEUTUrekry -hankkeen lähtökohtana on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia sekä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.