Hankkeet

Lähtökohtana on kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäkeä ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.
Yhdessä koriin! -yritysryhmän kehittämishankkeen avulla vahvistetaan ryhmään kuuluvien yritysten valmiutta tiedolla johtamiseen, digitaalisuuden laajempaan hyödyntämiseen ja kansainväliseen B2B myyntiin.
RekrySalo hankkeessa lähtökohtana on rekrytointiosaamisen kasvattaminen työnantajayrityksissä ja yritysten neuvonta rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa. Haluamme kannustaa yrityksiä kasvuun sekä rekrytoinneissa digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Tarjoamme myös keinoja työnantajamielikuvan kasvattamiseen.
Lähtökohtana kehittämiselle on, että alueella matkailuun liittyvä yritystoiminta vahvistuu ja on jatkossa entistä työllistävämpi ja kannattavampi kasvuala Salossa. Kasvua haetaan kehittämällä alueen toimintaympäristöä ja yritysten toimintaa kestävillä periaatteeila entistä elämyksellisemmäksi ja houkuttelevammaksi teemareitistöjen avulla. Yrityksiä kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön yli kuntarajojen. Matkailussa kannustetaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja ja myymään valmiiksi tuotteistettuja elämyksiä online.
Hankkeen päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys.
Tarjoamme yrityksille tietoa kontakteja yliopistoyhteistyöstä sekä tukea ja kontakteja yhteistyön käynnistämiseen. Mahdollisuuksia löytyy eri alojen opinnäytetöistä ja ennakointityöpajoista aina suurempiin tutkimushankkeisiin asti.
Jos tunnistat, että yrityksen talous ei toimi niin kuin sen pitäisi, tarjoamme maksutonta, ulkopuolisen talousasiantuntijan analyysiä sekä sen tuloksena kehitysehdotuksia talouden kuntoon saamiseksi. Samalla saat lisätietoa, voisiko yrityssaneeraus olla yrityksellesi hyödyllinen.
Hankkeen päätavoitteena on koota ja analysoida varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehitystarpeita. Yrityshaastattelujen perusteella kootaan käytännönläheistä tietoa ja asiantuntijapalvelua niistä aiheista, jota yrityshaastattelujen mukaan eniten yrityksiä askarruttavat. Samalla saadaan lisätietoa, jotta tulevia kehitysprojekteja osataan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti alan ja yritysten hyödyksi.