Hankkeet

Lähtökohtana on kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäkeä ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.
VarsiFood-hanke edistää maakunnan innovatiivisen ruokaketjun kestävää kehitystä ja profiloitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa tunnistetaan innovaattoritiimejä, sekä edistetään ruokaketjun yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä.
SEUTUrekry -hankkeen lähtökohtana on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia sekä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.
Yhdessä koriin! -yritysryhmän kehittämishankkeen avulla vahvistetaan ryhmään kuuluvien yritysten valmiutta tiedolla johtamiseen, digitaalisuuden laajempaan hyödyntämiseen ja kansainväliseen B2B myyntiin.
RekrySalo hankkeessa lähtökohtana on rekrytointiosaamisen kasvattaminen työnantajayrityksissä ja yritysten neuvonta rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa. Haluamme kannustaa yrityksiä kasvuun sekä rekrytoinneissa digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Tarjoamme myös keinoja työnantajamielikuvan kasvattamiseen.
Lähtökohtana kehittämiselle on, että alueella matkailuun liittyvä yritystoiminta vahvistuu ja on jatkossa entistä työllistävämpi ja kannattavampi kasvuala Salossa. Kasvua haetaan kehittämällä alueen toimintaympäristöä ja yritysten toimintaa kestävillä periaatteeila entistä elämyksellisemmäksi ja houkuttelevammaksi teemareitistöjen avulla. Yrityksiä kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön yli kuntarajojen. Matkailussa kannustetaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja ja myymään valmiiksi tuotteistettuja elämyksiä online.
Hankkeen päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys.
Tarjoamme yrityksille tietoa kontakteja yliopistoyhteistyöstä sekä tukea ja kontakteja yhteistyön käynnistämiseen. Mahdollisuuksia löytyy eri alojen opinnäytetöistä ja ennakointityöpajoista aina suurempiin tutkimushankkeisiin asti.