Hankkeet

Hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi mm. lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä toiminnallisilla yritysverkostoilla.
Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja ja kasvua mikro- ja pk-elintarvikeyritysten keskuudessa. Samalla kannustetaan mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.