Hankkeet

Hankkeessa tavoitteena on tukea majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan (matkailuala) yritysten kestävää uudistumista sekä parantaa yritysten kilpailukykyä tilanteessa, jossa alan kilpailutilanne on erittäin kova ja talouden näkymät epävarmat.
Buustia businekseen on maaseutuohjelman rahoittama ja paikallisen Ykkösakselin rahoittama projekti, jossa lähtökohtana on yhteistyön ja vertaisoppimisen keinoin lisätä Salon maaseutuyritysten (< 50 hlöä) elinvoimaisuutta.
SEUTUrekry -hankkeen lähtökohtana on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia sekä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.
Hankkeen päätavoitteena on koota ja analysoida varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehitystarpeita. Yrityshaastattelujen perusteella kootaan käytännönläheistä tietoa ja asiantuntijapalvelua niistä aiheista, jota yrityshaastattelujen mukaan eniten yrityksiä askarruttavat. Samalla saadaan lisätietoa, jotta tulevia kehitysprojekteja osataan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti alan ja yritysten hyödyksi.
Hankkeen lähtökohtana on kehittää uusi vuokratyömalli pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen avoimilla työmarkkinoilla.
Lähtökohtana on kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäen yritysaluetta ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.
VarsiFood-hanke edistää maakunnan innovatiivisen ruokaketjun kestävää kehitystä ja profiloitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa tunnistetaan innovaattoritiimejä, sekä edistetään ruokaketjun yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä.
RekrySalo hankkeessa lähtökohtana on rekrytointiosaamisen kasvattaminen työnantajayrityksissä ja yritysten neuvonta rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa. Haluamme kannustaa yrityksiä kasvuun sekä rekrytoinneissa digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Tarjoamme myös keinoja työnantajamielikuvan kasvattamiseen.