SOMA – Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana 2023-2024

SOMA – Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana

Hankkeen päätavoite on varsinaissuomalaisten terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologiayritysten tuotekehityksen nopeuttaminen ja kilpailukyvyn kasvattaminen kansallisilla sekä kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli, jota pilotoidaan tehostetun palveluasumisen yksikössä. Hankkeessa luotava kokeilualustatoimintamalli mahdollistaa uusien terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologia-alan tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, testaamisen ja kliinisen näytön hankkimisen autenttisessa sosiaalipalvelua tuottavassa yksikössä

Tavoitteena on yhdessä yritysten kanssa kehittää konsepti siihen, miten yritykset testaavat hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisuja oikeassa hoitoympäristössä. Tavoitteena on kehittää uusia teknologiaratkaisuja hyödyntäen digitaalisia palveluja, IoT:ta, tekoälyä ja robotiikkaa. Tuloksena saada uutta liiketoimintaa yrityksille, parempaa hoitoa potilaille, apua ammattilaisille, tuottavuutta terveydenhuollolle ja hyvinvointia Suomelle.

Yrityssalo järjestää vuoden 2023 aikana teknologiayrityksien ja sosiaali- ja terveystoimijoiden verkostoitumistilaisuuksia. Ota yhteyttä Yrityssalon Tommi Virtaseen, jos haluat osallistua hankkeen järjestämiin tapaamisiin.

  • Hankekumppanit: Turun AMK, Varsinais-Suomen hyvinvointialue VARHA
  • Aika: 1.1.2023 – 30.4.2024

Lisätiedot: Tommi Virtanen | tommi.virtanen@yrityssalo.fi | 044 547 711 | Tommi Virtanen | LinkedIn

Hankkeeseen liittyviä artikkeleita ja aineistoja:

: EAKR (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027  – Suomen rakennerahasto-ohjelma)