Henkilöstö

Yrityssalon henkilöstö

Jyrki Moilanen

Toimitusjohtaja

p. 044 778 7712

Maija Pirvola

Kehittämispäällikkö

Erityisosaaminen: yritysverkostot ja viestintä
Toimialavastuu: matkailu
Projekti: Coastal Bootcamp

p. 044 5157 637

Jukka Heinonen

Erityisasiantuntija

Erityisosaaminen: yritysrahoitus
Toimialavastuu: maaseutuyritykset
Projekti:
Sujuvasti seuraavalle -omistajanvaihdosprojekti

p. 044 546 0035

Jouko Urmas

Erityisasiantuntija

Erityisosaaminen: Salon Invest in toiminta ja yritysten sijoittumispalvelut Saloon sijoittuville yrityksille
Toimialavastuu: meri- ja metalliteollisuus
Projekti: Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemista

p. 044 778 2115

Armi metsänoja

Erityisasiantuntija

Erityisosaaminen: yritysten perustamisneuvonta, alkavien yritysten neuvonta, starttirahaneuvonta
Toimialavastuu: logistiikka ja Uusyrityskeskustoiminta

p. 044 546 0039

Juha metsänoja

Erityisasiantuntija

Erityisosaaminen: rekrytointineuvonta
Toimialavastuu: muu teollisuus
Projekti:
Seutukaupunkien verkostohanke ja yritysten rekrytointi

p. 044 546 0043

Tommi Virtanen

Erityisasiantuntija

Erityisosaaminen: yritys-oppilaitosyhteistyö, ennakointi ja tilastopalvelut
Toimialavastuu: ICT
Projekti:
Seutukaupunkien verkostohanke ja yritysten kv-rekrytointi

p. 044 547 7711

Hilkka Halla

Erityisasiantuntija

Erityisosaaminen: ruokajärjestelmät
Projektit:
Kuluttajat ruokatalouden keskiössä
Kasvulämäri -yritysryhmähanke
Talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla

p. 050 526 2081

Lauri Kaivosoja

Erityisasiantuntija | Projektipäällikkö

Erityisosaaminen: yritysten energiaratkaisut
Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020 – 2022 -projekti

p. 050 409 1953

Johanna Valio

Erityisasiantuntija | Projektipäällikkö

Erityisosaaminen: akkuteknologia
Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -projekti

p. 050 307 8398