Starttiraha

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Yrityssalo neuvoo aloittavia yrittäjiä ja yrittäjyyttä harkitsevia yritystoiminnan suunnittelussa, perustamis-, rahoitus- ja starttiraha-asioissa. Yrityssalossa ohjaamme starttirahan hakemisessa sekä liitteiden, suunnitelman ja laskelman teossa. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota haetaan sähköisesti TE-toimistosta, TE -toimisto päättää sen myöntämisestä. Hakemusten käsittely TE-toimistossa kestää n. 2 viikkoa.

Lue lisää   starttirahasta TE-palvelun sivuilta 

Starttirahan myöntäminen ei edellytä työttömyyttä, voit olla myös työsuhteessa, opiskelemassa tai kotityössä hakiessasi starttirahaa. Päätoiminen yritystoiminta ei saa olla aloitettuna ennen tuen myöntämistä. Pienimuotoisen sivutoimisen yrittäjyyden laajentaminen päätoimiseksi saattaa mahdollistaa starttirahan.

Starttirahan hakijalla on hyvä olla harkittu liikeidea ja tarvittavat, riittävät valmiudet aiottuun yrittäjyyteen, kykyä toimia yrittäjänä sekä riittävä ammatillinen osaaminen (koulutus, työkokemus, harrastuneisuus). Valmiuksia toimia yrittäjänä voi kehittää osallistumalla Yrityssalon alkavien yrittäjien INFOMOwebinaareihin, STARTTAAMOvalmennukseen, muihin tilaisuuksiin ja yrittäjäkoulutuksiin sekä hyödyntämällä alkavien yrittäjien perustamisneuvontaa, NEUVOMOa.

Alkavalla päätoimisella yritystoiminnalla tulee olla mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Valmisteltaessa yrittäjyyttä ja starttirahan hakemista on tarpeen tehdä liiketoimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma/kannattavuuslaskelma. Näiden teossa saat neuvontaa ja opastusta Yrityssalosta ja valmiit asiakirjapohjat voit ladata käyttöösi YritysTulkista. Yrittäjyyttä vaihtoehtona pohdittaessa tulee huomioida myös omat vahvuudet/heikkoudet, voimavarat sekä myös elämäntilanne ja yksityistalous. Hyvä on myös mahdollisuuksina huomioida vaihtoehtoiset yrittäjyyspolut (esim. yrityskauppa, franchise).

Starttiraha on mahdollista vain päätoimiseen yrittäjyyteen. Etuuksia, jotka vaikuttavat starttirahan myöntämiseen tai estävät myöntämisen ovat palkka tai korvaus yritystoimintaan liittymättömästä työstä, vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka, ns. kultainen kädenpuristus/paketti, tai muu vastaava etuus.

Starttirahaa haettaessa oleellista on, että päätoimista yritystoimintaa tai sen markkinointia ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty, (suunnittelutoimenpiteet eivät ole este). Starttirahan harkinnassa huomioidaan myös, että starttiraha ei vääristä muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä seudullista kilpailua.

Starttirahan käsittelyssä huomioidaan tuen tarpeellisuus. Starttirahaa ei ole mahdollista saada samanaikaisesti muiden etuuksien, eläkkeiden, tukien, avustusten (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläke, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläke ja luopumistuki, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainraha, sairauspäiväraha tai erityishoitoraha, kuntoutusraha tai -avustus, ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, opintotuki, koulutus- tai aikuiskoulutustuki sekä de minimis -tuki) kanssa. 

 

Starttirahan määrä ja jaksot

Varsinais-Suomessa starttirahapäätöksiä tehdään jaksoissa ensimmäisen tukijakson ollessa enintään 6 kuukautta. Jatkotukea myönnetään harkinnan mukaan, enintään 6 kuukauden ajaksi ja se tulee hakea ennen ensimmäisen tukijakson loppumista.

Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen noin 700€/kk (37,21e/pv/5pv/vk) ja se verotetaan henkilöverotuksen mukaan. Se on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentuloa siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistyminen ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Maksatus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

 

Starttirahan hakeminen

Starttirahaa haetaan asuinpaikkakunnan, Salon seudulla Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistosta (Turun toimipiste), sähköisesti esim: www.te-palvelut.fi, tai www.suomi.fi -sivujen kautta. TE -toimisto päättää starttirahan myöntämisestä.

Starttirahan liittyvistä linjauksista, sekä hakemusten käsittelystä, valmistelusta ja päätöksistä vastaavat Varsinais-Suomen TE -toimistossa

Starttirahan hakemisen prosessi:
Hakija on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä ja on kiinnostunut starttirahasta -> aikavaraus seudulliseen yritysneuvontaan, Salossa Yrityssaloon yritys- ja starttirahaneuvontaan -> mahdollinen osallistuminen infotilaisuuksiin ja/tai valmennuksIIn -> hakija jättää sähköisen starttirahahakemuksen Varsinais-Suomen TE -toimistoon, (liitteiksi: liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, mahdollinen lainalupaus sekä todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus, myös mahdollisesti CV) -> käsittely TE -toimistossa ( n. 2 viikkoa) -> TE -toimisto tekee päätöksen starttirahasta -> yrityksen rekisteröinti -> päätoimisen yritystoiminnan aloitus.

 

Lue starttirahasta lisää Uusyrityskeskuksen sivuilta

Lue artikkeli Sivutoimiyrittäjä matkalla täysipäiväiseksi yrittäjäksi: muista starttiraha!

Ota yhteyttä

Armi Metsänoja

Alkavan yrityksen neuvonta ja palvelu, starttiraha, alkavien tilaisuudet

armi.metsanoja@yrityssalo.fi
p. 044 546 0039

Tapahtumia yrityksille

Ei näytettäviä kohteita.

› Tapahtumakalenteri