Matkailun toimialapalvelut

Yrityssalon palvelut matkailualan yrityksille Salossa


Salon matkailun näkymistä vuosina 2015-2023

Salon matkailu on ollut kasvussa vuodesta 2015 alkaen, jolloin perustettiin Teijon kansallispuisto ja kotimaan matkailubuumi alkoi kasvaa – erityisesti vuonna 2017 (vrt. Suomi 100v). Nämä kasvun vuodet innostivat yrityksiä uudistamaan palveluitaan ja investoimaan. Alueelle perustettiin myös uutta yritystoimintaa matkailijoita palvelemaan.

Vuosina 2020-21 matkailuala kärsi koronasta ja lock down’sta.  Vuosina 2021-22 matkailuala menestyi kotimaan matkailun voimakkaan kasvun ansiosta; vaikka samaan aikaan ala kärsi kriiseistä (vrt. Ukrainan sota, energiakriisi, inflaatio, työvoimapula alalla).

Vuonna 2023 matkailukesä Salossa onnistui tilastojen valossa mallikkaasti ylittäen kesän 2022 ja pandemiaa edeltävän tason sekä yöpymisten määrissä että majoitusmyynnissä.  Kumulatiivisesti (tammi-joulukuu 2023) majoitustilastojen mukaan Salon matkailu on selviytynyt vuodesta majoitusmyyntejä ja yöpymisvuorokausia seurattaessa hienosti ja ottaen huomioon kuluttajien ostovoiman heikkenemisen. Ostovoiman heikkeneminen näkyy muun muassa matkailuun liittyvien palveluiden keskiostoissa. Vuoden 2024 näkymät matkailussa ovat edelleen haasteelliset.

 

Kansainvälinen matkailu Salossa

Kansainvälinen matkailu on lähtenyt korona jälkeen elpymään, muttei ole elpynyt pandemiaa edeltävälle tasolle Salossa eikä tarkasteltaessa Suomea kokonaisuutena. Suuria alueellisia eroja on nähtävissä. Visit Finlandin teettämien ennusteiden mukaan kansainvälinen matkailu palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2025.

 

Luontomatkailu on vahva Salossa

Metsähallitus julkaisee vuosittain käyntimääriä sekä rahankäytön paikallistaloudellisia vaikutuksia valtion suojelu- ja retkeilyalueilta, Teijon kansallispuisto mukaan lukien. Vuonna 2023 Teijon kansallispuisto oli kymmenen parhaan kansallispuiston joukossa kävijämäärissä mitattuna ja Varsinais-Suomen suosituin. Tilastojen mukaan Teijon kansallispuistossa vieraili 93 000 kävijää (94 800 | v. 2022) tuottaen kokonaistuloa arviolta 3,5 miljoonaa euroa (3,6 milj. | v. 2022).

Vuoden 2023 ensimmäisellä puolikkaalla Teijon kansallispuiston kävijämäärät lähtivät takaisin nousuun. Metsähallituksen laskelmien mukaan Teijon kansallispuistoon saapui 2023  tammi–heinäkuussa 7 prosenttia enemmän retkeilijöitä kuin vuotta aiemmin samana aikana. Ajalla 01-07/2023 alueella oli käyntejä 59 552 kpl. (lähde: Metsähallitus). Lasku edellisvuoteen tapahtui siis toisen vuosipuolikkaan aikana.

Museoviraston ylläpitämä Museotilasto-palvelu kokoaa ammatillisesti hoidettujen museoiden tietoja vuosittain. Tämän tilaston mukaan Salon museoiden kävijämäärä vuonna 2022 oli 40 533 museokäyntiä sisältäen sekä maksetut että ilmaiskäynnit.

 

Matkailuun liittyvä työnjako Yrityssalon ja Salon kaupungin kesken

 

Yrityssalon tehtävänä on kehittää matkailuyritysten kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä, järjestää toimialatapaamisia ja toimialaan liittyviä tietoiskuja, ylläpitää alueen yritysyhteistyötä sekä tukea yrityksiä kansainvälistymisessä. Yrityssalo hallinnoi matkailuhankkeita, joilla edistetään alan kasvua kohti laajempia markkina-alueita sekä alan kehittymistä.

Yrityssalo markkinoi aluetta myös vetovoimaisena sijoittautumispaikkana ja houkuttelevana yritysympäristönä (kts Invest in Salo).

Salon kaupunki vastaa matkailumarkkinoinnista sekä matkailijoiden palveluiden ja tapahtumien sähköisestä näkyvyydestä. Salon matkailupalvelut on koottu Visitsalo -brändin alle ja  löytyy tarkemmin https://visitsalo.fi/ -sivuille.

Salon matkailu lukuina

Matkailua mitataan useimmiten yöpymisillä, koska tämä on tällä hetkellä käytännössä ainut asia, jota mitataan kaikkialla maailmassa suhteellisen samalla tavalla. Suomessa yöpymisiä tilastoi Tilastokeskus. On kuitenkin huomioitava, että kaikki eivät yövy hotelleissa tai muissa rekisteröidyissä majoitusliikkeissä. Salon majoitusliikkeissä on tapahtunut selkeä muutos vuoden 2019 jälkeen tarkasteltaessa rekisteröimättömän ja rekisteröidyn majoituksen suhteita. Vuonna 2019 rekisteröidyn majoituksen osuus yöpymisvuorokausia vertailtaessa oli 72%  ja rekisteröimättömän majoituksen osuus 28%. Vuonna 2023 rekisteröidyn majoituksen osuus yöpymisvuorokausista on ollut 58% ja rekisteröimättömän puolestaan 42%. Kesäajalla osuudet ovat lähes yhtä suuret ollen 53%/47%.

Yrityssalossa seurataan Salon alueen matkailijoita palvelevien yritysten suhdanteita liikevaihdon kehityksen ja työllistävyyden mukaan. Nämä suhdannetiedot päivitetään 4 kertaa vuodessa ja tietolähteenä on Tilastokeskuksen suhdannepalvelut.

 

Ota yhteyttä

Tiina Backman

Projektipäällikkö

tiina.backman@yrityssalo.fi
p. 041 5455 515

Tapahtumia yrityksille

Ei näytettäviä kohteita.

› Tapahtumakalenteri