Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Next level – nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua 2023-2024

Tällä projektilla kehitämme erityisesti teknologiateollisuuden muutosjoustavuutta sekä autamme teollisuuden yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintojaan ja tuotteitaan hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Haluamme että näissä teemoissa alueemme yritykset ovat edelläkävijöiden joukossa!

Ota rohkeasti yhteyttä projektihenkilöstöömme
Markus Laine | p. 050 323 9128  ja Jussi Somerpalo | p. 050 911 2580 | sähköpostit etunimi.sukunimi@yrityssalo.fi

Tulevia tapahtumia Salossa

  •  25.4-12.6.2024 klo 8.30-11 Teollisuuden hiilijalanjäljen laskennan työpajasarja. Tule mukaan neljän työpajan sarjaan, jossa jokainen rakentaa omalle yritykselle hiilijalanjäljen laatujärjestelmän. Tähän työpajasarjaan mahtuu mukaan kuusi yritystä, joten ilmoittaudu sitovasti mukaan!  Työpajojen vetäjänä AO-projektit Oy, Hannu Salminen. Työpajojen ajankohdat: 25.4. |  8.5.  |  31.5. |  12.6. Ilmoittaudu tästä

Tulevia tapahtumia muualla Varsinais-Suomessa

Katso kaikki hankkeen tapahtumat täältä 

Menneet tapahtumat

8.3.2023 Vierailimme 17:n Salon ammattiopiston opiskelijan ja opettajan kanssa kahdessa salolaisessa konepajassa tutustumassa alueen työmahdollisuuksiin.

13.3.2023 Teollisuuden ja teknologiayritysten Laatuaamu järjestettiin Sokos Hotel Rikalassa. Johdon konsultti Hannu Salminen avasi laatujärjestelmien ja erityisesti ISO 9001-standardin sisältöä 17:lle osallistujalle tietoiskun ja aamukahvien merkeissä. Mukana myös Yrityssalon Jukka Heinonen kertomassa yritysten uusimmista rahoituskuvioista.

20.3.2023 Yrityssalo järjesti 20 Aalto-yliopiston tekniikan opiskelijalle koko päivän vierailun Salolaisiin teknologiayrityksiin.

23.3.2023 Next Level-hanke vieraili Naantalin Meriverkostot-tapahtumassa.

26.4.2023 PK-yritysten Tietoturva-aamussa Turun ammattikorkeakoulun lehtori Jani Ekqvist päivitti osallistujien kyberturvallisuuden osaamista.

3.5.2023 Next Level-hanke järjesti tulevaisuustyöpajan eri viiteryhmien edustajille. Työpajassa pohdittiin yritysten selviämistä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja haettiin raameja hankkeen toimenpiteille.

30.5.2023 Fasilitoimme Salossa laatujärjestelmien hallintaan liittyvän digitaalisen tuotekehitysprojektin kick-off-tilaisuuden.

5.9.2023 Alkoi PK-yritysten kuuden työpajan laatujärjestelmävalmennuksen työpajasarja Salon IoT Campuksella, vetäjänä Hannu Salminen. Valmennukseen osallistui 16 salolaista yritystä jotka kehittivät ISO9001-standardin mukaisen toiminnanohjausjärjestelmän ymmärrystään ja rakensivat omalle organisaatiolle laatujärjestelmää.

18.9.2023 klo Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpaja: Toisen jäte on toisen raaka-aine. Hyödynnetäänkö yrityksessäsi syntyviä sivuvirtoja? Tarvitsetko materiaalia, joka voisi olla ylijäämää joltakin muulta?

20.9.2023 Yritysvierailut Saloon – Enterprise visits in Salo saattoi jälleen yhteen Aalto-yliopiston tekniikan opiskelijoita ja salon teknologiayrityksiä.

9.11.2023 – 17.11.2023 Yrityksen hiilijalanjälkilaskennan tietoiskut verkkotapahtumina (4. kertaa)

31.1.2024 Matchmaking-tapahtuma oppilaitosten, sekä paikallisten teollisuusyritysten hyväksi: Turun AMK:n tekniikan opiskelijat vierailivat Salon yrityksissä, sekä rekrymessuilla ja Aalto-yliopiston henkilökunta tutustui IoT Campuksen teknologiayrityksiin.

29.2.2024 Yritysten talouden muutosten ennakointi: Yritysten talouden muutokset ja niiden ennakointi – Yrityssalo 29.2.2024

20.3.2024 Energia-aamu ja yritysvierailu Ellego Powertec.  Yritysvierailulla Ellegon tiloissa Halikossa tutustuttiin, miten yritys on tehnyt hiilijalanjälkilaskentaa sekä yrityksen hajautettuihin energiaratkaisuihin.  Tilaisuudessa oli myös julkisen rahoituksen info; ELY-keskuksen asiantuntija Anders Bäckman oli paikalla vastaamassa kysymyksiin liittyen energia-avustuksiin.

22.5.2024 klo 9-14 Vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit. Ajankohtaistilaisuus eriste- ja akustiikka alan vihreän siirtymän ratkaisuista ja niiden käyttöönoton mahdollisuuksista ja haasteista rakennusalalla. Tilaisuus oli suunnattu rakennus- ja rakennustuotealan sekä kiertotalouden ammattilaisille, asiantuntijoille ja toimijoille, jotka haluavat olla edistämässä vihreää siirtymää.

Artikkeleita

 

Lyhyesti hankkeen toimenpiteistä

Hankkeessa lähtökohtana on auttaa teollisuuden pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintojaan ja tuotteitaan vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa pk-yritysten hiiliviisaus- ja kiertotalousosaamista sekä muutosjoustavuutta yrityslähtöisesti ja vaikuttavasti liiketoimintaa kehittäen. Hankkeessa etsitään keinoja, joilla tuetaan yrityksiä kasvattamaan muutoskyvykkyyttä verkostona, yhdessä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa.

Kohderyhmänä on teollisuus-, teknologia- ja teollisuuden palveluyritykset.

  • Rahoitus: EAKR (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027  – Suomen rakennerahasto-ohjelma)
  • Hankekumppanit: Ukipolis Oy, Kemiönsaaren kunta/Paraisten kaupunki, Turku AMK
  • Aika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Markus Laine | markus.laine@yrityssalo.fi | 050 323 9128 | Markus Laine | LinkedIn

Erityisasiantuntija Jussi Somerpalo | jussi.somerpalo@yrityssalo.fi | 050 911 2580 | LinkedIn

Siirry hankkeen pääsivulle tästä