Digikyvykkyydellä tuottavuutta ja hyvinvointia

Digikyvykkyydellä tuottavuutta ja hyvinvointia (DigiKyvykäs)

Yrityssalo haluaa olla mukana selvittämässä visaisia haasteita ja omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että käynnissä oleva teknologiamurros tuottaa yrityksille ja niiden työntekijöille hyvää. Yrityssalo on mukana Oulun yliopiston koordinoimassa DigiKyvykäs-hankkeessa.

DigiKyvykäs-hankkeessa halutaan auttaa teknologiapainotteisessa ympäristössä toimivia pk-yrityksiä uusien teknologioiden käyttöönoton suunnittelussa. Uusien teknologioiden käytössä tulee huomioida koko työjärjestelmä, johon kuuluvat itse teknologiat,  työntekijät, prosessit ja johtamisjärjestelmä, mutta myös niiden väliset vuorovaikutussuhteet. Teknologioita koskevassa päätöksenteossa tarvitaan ylimmän johdon ja koko henkilöstön sekä työterveyshuollon ja työturvallisuudesta vastaavien asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä  parantamaan omaa johtamis- ja suunnitteluosaamista sekä varmistaa, että niillä on tarvittavat valmiudet ja resurssit teknologisten muutosten hallitsemiseksi.

Työkaluja ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti

Hankkeen alkuvaiheessa kerätään tietoa erityisesti logistiikka-alan ja tuotantotoimintaa harjoittavien pk-yritysten digikyvykkyyksistä mahdollisimman kattavan käsityksen saamiseksi nykytilasta.

Alkuvaiheessa kerätyn tiedon ja havaintojen perusteella hankkeessa työstetään yritysten omaan käyttöön tarkoitettu arviointityökalu sekä koulutusmateriaalia, jotka ovat osallistujille ilmaisia.  Yritykset pääsevät selvittämään oman digikyvykkyytensä osa-alueita ja koulutusmateriaalien avulla parantamaan havaittuja kehityskohteitaan.

Rohkeasti mukaan!

Jos yrityksessänne halutaan ymmärtää, miten johtaminen, työterveyshuolto, henkilöstön osaaminen ja prosessien suunnittelu voivat aidosti tukea tuottavuuden kasvua ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja turvallisuutta, ole rohkeasti yhteydessä Yrityssaloon. Yrityksenne voi osallistua laajaan kyselykartoitukseen, jossa kerätään tietoa yritysten sosioteknisisten digikyvykkyyksien nykytilasta valtakunnallisesti, tai jos omalle yritykselle räätälöity analyysi kiinnostaa, on mahdollisuus päästä Salon alueen yritysten joukossa mukaan yhteistyöhön.

  • Hankekumppanit: Oulun yliopisto (pääkoordinaattori) ja osatoteuttajat Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Yrityssalo Oy, Business Tampere Oy ja Vantaan kaupunki.
  • Aika: 1.3.2024 – 30.4.2025

Lisätiedot: Tommi Virtanen | tommi.virtanen@yrityssalo.fi | 044 547 711 | Tommi Virtanen | LinkedIn

 

Digikyvykkyydellä tuottavuutta ja hyvinvointia (DigiKyvykäs) -hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke.