Salon matkailuelämykset uuteen nousuun Tiina Backmanin tuella

 

 

Salon matkailuelämykset uuteen nousuun Tiina Backmanin tuella

 

Viime vuodet pandemian kurittamalta matkailualalta odotetaan nyt kestävyyttä ja vastuullisuutta kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa. Tässä Salolla on tilaisuus puhutella niin kotimaan matkailijoita kuin ulkomailta tulevia. Sitä vauhdittaa Kohti kestävää ja kansainvälistä matkailua 2023–2024 -kehittämisprojekti, jonka projektipäälliköksi on valittu Tiina Backman.

Kuluneen parin vuoden aikana matkailuala ajautui kriisiin pandemian seurauksena. Yhäkin inflaatio laskee kuluttajien ostovoimaa ja sota Ukrainassa pitää yllä talouden epävarmuutta. Siti kuluttajien kiinnostus matkailua kohtaan on vahvaa.

”Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi viitenä vuotena peräkkäin. Sen lisäksi muun muassa Visit Finland on kirjannut visiossaan, että Suomi on johtava kestävän matkailun kohdemaa vuoteen 2025 mennessä. Nämä tosiasiat tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia matkailualalle”, tunnistaa Tiina Backman.

Tätä tavoitetta hän edistää Salon seudulla Yrityssalon Kohti kestävää ja kansainvälistä matkailua 2023–2024 -kehittämisprojektissa. ELY-keskuksen ja Maaseuturahaston tukeman hankkeen tavoitteena on kehittää Salon alueen matkailupalveluita ja -kokonaisuuksia kansainvälisiä kohderyhmiä houkuttelevaksi. Keskiössä ovat yritykset, joiden asiakkaat arvostavat kestävyyttä.

“Matkailijat odottavat elämyksellisyyttä, mutta myös vastuullisuutta. Se on eduksi kaikille, sillä kun yritykset vastaavat kestävyyden tarpeisiin, lisää se luottamusta asiakkaiden silmissä ja tarjoaa hyviä näkymiä liiketoimintaan”, Backman sanoo.

Toiveena tiivistää aluerajat ylittävää yhteistyötä

Backman on toiminut koko työuransa matkailualalla. Hän on kotoisin Savosta ja asunut ja työskennellyt pitkään Tampereen seudulla. Viimeiset yhdeksän vuotta hän on toiminut pääkaupunkiseudulla hotellialalla sekä viimeisimpänä Visit Espoon myynti- ja markkinointipäällikkönä.

“Salon seutu on kiinnostava matkailualue erityisesti kansainvälisen matkailun näkökulmasta. Täällä on paljon autenttisia ”Live like a local” -palveluja ja puhdasta luontoa niin metsässä kuin merellä. Niiden kautta matkailijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen ja paikalliseen elämäntapaan ja kulttuuriin”, hän tunnistaa.

Backman toivoo, että projektin aikana yritysten välinen yhteistyö Salossa ja yli aluerajojen tiivistyisi. Näin matkailuyritysten palvelutarjonnasta tulee monipuolisempaa ja se voi kehittyä yhä houkuttelevimmiksi kokonaisuuksiksi. Matkailija kun ei tunne aluerajoja, hän tietää.

Kohti kestävää ja kansainvälistä matkailua 2023–2024 -kehittämisprojekti on suunnattu erityisesti Salon maaseutualueen mikroyrityksille. Kaksivuotisen hankkeen tarkoituksena on tukea pandemian kurittamia matkailuyrityksiä ja parantaa heidän kilpailukykyään.

Siksi Backman korostaa, että hanke on suunnattu juuri alan yrittäjille. Hän odottaakin heiltä aktiivista mukanaoloa projektin eri toimenpiteissä. Tarkoituksena on edistää yritysten yhteishenkeä, vahvaa verkostoitumista ja kumppanuutta osallistamalla yrittäjiä eri tavoin.

“Yhteiskehittämisen kautta järjestämme muun muassa kestävän matkailun ja tuotteistamisen työpajoja sekä kehitämme yritysten vastuullisuusviestintää ja hiilijalanjälkilaskentaa. Suunnitelmissa on järjestää myös Fact and finding -matkoja, joilla yritykset pääsevät oppimaan ja oivaltamaan Salon ulkopuolelle muilta matkailualueilta ja -yrityksiltä”, hän listaa.

Aktiivisimmat toimijat näyttävät mallia muille

Backman on toiveikas Salon matkailualan elpymisestä. Vaikka haasteet tulevatkin ulkopuolelta ja niitä on vaikea ennakoida, huolellinen suunnittelutyö ja valmistautuminen auttavat. Hänen mukaansa aktiivisimmat toimijat näyttävät myös mallia muille. Se luo tervettä painetta, erityisesti kestävän kehityksen mallien omaksumisessa.

“Kokemukseni on, että vaikeina aikoina aktiivisimmat ja innovatiivisimmat yritykset, jotka ovat valmiita ja halukkaita tekemään yhteistyöstä muiden kanssa ja jotka rohkeasti katsovat tulevaisuuteen, kehittävät ja kehittyvät, pärjäävät. Nyt vastuullisuutta vaativista, nuoremmista kohderyhmistä on tullut ostokykyisiä. Heidän arvomaailmassa vastuullisuuden ja kestävyyden kaikki ulottuvuudet ovat erittäin tärkeitä. Ne muuttavat kulutuskäyttäytymistä, minkä matkailualan yritystenkin tulee ottaa huomioon”, Backman muistuttaa.

Matkailuvuoden 2023 Kick off -tilaisuus Salo

Tule tapaamaan Tiinaa! Tervetuloa Sokos Hotel Rikalaan matkailualan ajankohtaistapaamiseen! Tule verkostoitumaan, kuulemaan suunnitelmistamme ja vaikuttamaan yhteiseen tekemiseemme

Aika: 13.2.2023 klo 14:30 – 17:30
Paikka: Original Sokos Hotel Rikala, Asemakatu, Salo
Ilmoittaudu mukaan

 

 

Tiinan yhteystiedot:

Tiina Backman | puh 041 545 5515 | tiina.backman@yrityssalo.fi

Verkostoidu Tiinan kanssa Linkedin:ssä

Lue lisää  matkailuhankkeesta