VarsiFood – Varsinais-Suomen ruokaketjusta älykkäitä ja ilmastoviisaita tulevaisuuden ruokaratkaisuja (päättynyt 31.8.2023)

VarsiFood – Varsinais-Suomen ruokaketjusta älykkäitä ja ilmastoviisaita tulevaisuuden ruokaratkaisuja

Kokoamme tälle sivulle tietoa projektin tapahtumista sekä aiheeseen liittyvää materiaalia

MENNEITÄ TILAISUUKSIA JA NIIDEN MATERIAALEJA:

ELINTARVIKKEIDEN KANSAINVÄLISTYMINEN SALOSTA MAAILMALLE 4.5.2023, Salossa

Esa Wrang, ohjelmajohtaja, Food from Finland ohjelma, Business Finland
Food from Finland ohjelman opit elintarvikeyritysten kansainvälistymiseen ja vientiin.
Business
Finland’in palvelut ja yritysrahoitus Yrityssalo_Elintarvikevienti esitys_BF_FFF_04052023_EWr

Johanna Pfeiffer, FinDe Business Consulting
Markkinakatsaus saksankieliseen Eurooppaan Ruokamatkailutuoteaihiot_Yrityssalo_20230317_johanna

Mikaela Vuorisalmi,  MikiLINK/NLUX Northern Luxury Consulting
Ruokatuotteen polku kansainvälisille markkinoille 230504_vientipolku_MikiLINK_jakoon

RUUASTA ELÄMYKSIÄ -tuotteistustyöpajat 21.3, 28.3, 19.4

1. työpajan materiaalit Ruuasta elämyksiä_tp1_20230321

2. työpajan materiaalit Ruuasta elamyksia_Yrityssalo_tp2_20230328

3. työpajan materiaalit Ruuasta elamyksia_Yrityssalo_tp3_20230419

Innovation Festival 14.-18.11.2022
Monialaiset opiskelijatiimit ratkaisevat yritysten esittämiä haasteita mentorien tukemina. Lisätietoja emma.sivula@utu.fi

Seafood Innovations -kilpailuun osallistuvien kalanjalostajien valmennus 30.9.- 10.10.2022
Lisätietoja VarsiFood-sivustolta

8.9. klo 9-11 Datasta kasvua kiertotaloudessa
Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä, miten eri aloilla datan systemaattinen hyödyntäminen tehostaa omia prosesseja, mahdollistaa uusille markkinoille pääsyn ja ylipäänsä varmistaa markkinoilla säilymisen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Lounapuisto- ja Kasvua sähköistymisen ekosysteemistä -hankkeiden kanssa.

Punta Oy:n tuotteet osana kiertotalouden liiketoimintamalleja  Sales Manager Ilkka Ratamo, Punta Oy

Data ja faktat avaavat tietä uusille markkinoille RD Manager Heikki Aro, HKScan

IoT verkostot kestävien liiketoimintaratkaisujen hermostona  IoT Station Master Olli Ruotsalainen, Avanio Oy

7.6. klo 10-12 Avoin data ruokaketjussa – Asiaa datan liikkumisen mahdollisuuksista, mahdollistamisesta, riskeistä ja hyödyistä. Mukana mm. Liisa Pesonen Lukesta ja Jyrki Hyyrönmäki Cinia Oystä.  Hybriditapahtuma Salon IoT campuksella. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Avoimen datan verkoston kanssa. Osa materiaaleista ei ole julkisesti jaettavissa

10.6. klo 9-11  Webinaari ja työpaja: Uutta käyttöä valkuaiskasveille. Tavoitteena rakentaa kaikille toimijoille kestävä ja kannattava elintarvikkeiden arvoketju pellolta vatsaan asti pohjautuen uusiin proteiinikasvien käyttömuotoihin. Tapahtumassa kohtasivat viljelijät, proteiinikasvien jalostajat sekä elintarvikkeiden-  ja kasvituotannon tutkijat. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä proteiiniklusterin kanssa.

13.6. klo 13-15 Uutta arvoa silakalle ja kuoreelle Aistikattilassa. Tapahtumassa kohtasivat kalastajat, kalatuotteiden jalostajat sekä elintarvikkeiden tutkijat ja alan kehittäjät. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Blue products-ohjelman kanssa.

Artikkeleja 

VarsiFood kutsuu yrittäjät, opiskelijat ja tutkijat yhdessä etsimään uusia ruokainnovaatioita koko arvoketjun mitalta.

PERUSTIETOJA HANKKEESTA

 

VarsiFood -hanke edistää maakunnan innovatiivisen ruokaketjun kestävää kehitystä ja profiloitumista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa tunnistetaan innovaattoritiimejä, sekä edistetään ruokaketjun yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä. Yhteistyö käynnistetään yrityksille suunnattujen työpajojen sekä opiskelijoille ja tutkijoille suunnatun innovaatiokilpailun kautta. Innovaatiokilpailussa opiskelijatiimit ratkovat yrityskentästä nousseita haasteita. Lisäksi hankkeen avulla kootaan viestinnällisesti yhteen alueen ruokaketjun yrityksille suunnatut testausalustat ja kehitetään niitä yhdessä yritysten kanssa.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kärkiteemoiksi on määritelty:  Uudet viljelykasvit, kiertotalousratkaisut, mittaaminen & datan hyödyntäminen, lyhyet ketjut ja uudet liiketoiminta-mallit, kalatalous sekä  ruokamatkailu & ravintolat.

Hanke toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Uudenmaan liitto/Varsinais-Suomen Liitto on myöntänyt hankkeelle vuoden 2022 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kokonaisbudjetista aluekehitysrahaston osuus on 80% ja hankkeen omarahoitusosuus 20%.

Hankkeen toteuttajat Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Yrityssalo Oy.

Toteutusaika 01.01.2022 – 31.08.2023.

 

Kysy lisää:

Yrityssalo: Projektipäällikkö Henna Kyyrä | henna.kyyra@yrityssalo.fi | puh. 050 323 7754

Tuurn yliopisto: Mari Norrdal | manorr@utu.fi puh 040 5502471