VarsiFood kutsuu opiskelijat, tutkijat ja yrittäjät etsimään uusia ruokaketjun innovaatioita

VarsiFood-hankkeen koordinaattorit Hilkka Halla (vas.) ja Mari Norrdal kokevat, että Varsinais-Suomesta löytyy hyvät edellytykset ruokaketjun kehittämiseksi.

 

VarsiFood -hanke kutsuu opiskelijat, tutkijat ja yrittäjät etsimään uusia ruokaketjun innovaatioita 

 

Varsinais-Suomen ruokaketjua kehitetään nyt aktiivisesti. Yrityssalon ja Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen yhteishanke VarsiFood kokoaa ruoka-alan toimijoita työpajoihin ja kokoontumisiin uusien innovaatioiden löytämiseksi. Mahdollisuuksia ruokaketjun kehittämiseksi etsitään myös innovaatiokilpailusta.

Innovatiiviset ruokaketjut on tunnistettu yhdeksi Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen osatekijöistä. Alueelta löytyy niin monipuolista kasvituotantoa kuin teknologiset edellytykset ruokaketjun kehittämiseksi. Alan yritykset voivat hyödyntää Turun yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten osaamista ja tarjota samalla tutkijoille käytännön haasteita yritysten ja koko toimialan vahvistamiseksi.

Alueen mahdollisuudet on tunnistettu alkuvuodesta käynnistyneessä ja aina syksylle 2023 jatkuvassa VarsiFood-hankkeessa, joka kokoaa yhteen eri toimijoita pohtimaan, miten alueen ruokaketjua voisi kehittää uusien innovaatioiden avulla. Edellytykset yhteistyölle ovat olemassa.

“Alueella kasvatetaan kasvilajeja, joita ei muualta Suomesta samassa mittakaavassa löydy. Myös kalatalous on ruokaketjun vahvoja lenkkejä”, toteaa Yrityssalon erityisasiantuntija Hilkka Halla. “Valkuaiskasvien uudet käyttömuodot voisivat ratkaista alkutuotannon kannattavuusongelmia ja parantaa huoltovarmuutta. Lisäksi ruokaketjun toimintaa voidaan yhä optimoida data- ja IoT-palveluja tarjoavien yritysten ratkaisuilla.”

Halla toimii Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen Mari Norrdalin kanssa koordinaattorina VarsiFood-hankkeessa. Heidän tehtävänsä on tuoda eri toimijat yhteen uusien innovaatioiden löytämiseksi.

“Tällaiset hankkeet ovat yleisiä lääkealalla, jossa yritysten ja tutkijoiden yhteistyön hyödyt on tunnistettu. Nyt esittelemme myös ruokapuolella yrittäjät, tutkijat ja opiskelijat toisilleen ja kutsumme heidät vaihtamaan ajatuksia keskenään”, kertoo Norrdal.

Työpajat, aamukahvit ja innovaatiokilpailu kehityksen lähteinä

Hankkeessa Halla ja Norrdal pyrkivät kokoamaan monimuotoisen poolin erilaisia yrityksiä ja tutkijoita. Työtä edistetään työpajoilla ja aamukahvitilaisuuksilla.

“Työpajoja järjestetään teemakohtaisesti. Nyt keväällä aiheena on proteiinikasvien uudet käyttömahdollisuudet sekä niiden haasteet ja mahdollisuudet pellolta vatsaan asti. Sen jälkeen keskitymme kalatalouteen. Jatkossa valitsemme teemat soveltuvasti ajankohtaisten ilmiöiden mukaan”, Halla linjaa.

Työpajoissa yhteisen ideoinnin toivotaan synnyttävän uusia arvoverkon pätkiä. Niiden kautta olisi mahdollista tarjota asiantuntijatietoa yrityksille, mikä yhä kasvattaisi yrittäjien ymmärrystä markkinoista ja käyttäjistä sekä tarjoaisi eväitä uudelle liiketoiminnalle.

Innovaatiot voivat syntyä aamukahvillakin. Yliopisto tulee olemaan aktiivisesti mukana järjestämässä aamukahvitilaisuuksia. Mukaan kutsutaan opiskelijoita ja tutkijoita muun muassa Turun yliopiston Flavoria®-tutkimusalustan kautta – tieteenalaan katsomatta.

“Ruoka-ala on murroksessa, ja nyt on tarvetta kestäville ja uudentyyppisille ratkaisulle. Silloin on siirryttävä uusille rajapinnoille. Se ei sinällään ole haastavaa, sillä ruoka on monitieteinen ilmiö. Vaikka se käsittää kaupan- ja teknologisten alojen toimijoita, tekevät ihmiset kuitenkin päätökset. Siksi innovaatioiden etsimisessä tarvitaan myös generalisteja”, Norrdal huomauttaa.

 

 

Ensi syksynä on luvassa myös innovaatiokilpailu, jonka odotetaan tuottavan kiinnostavia mahdollisuuksia ruokaketjun kehittämiseksi. Kilpailu tullaan järjestämään eri oppilaitosten yhteistyönä, ja siitä tiedotetaan Yrityssalon ja Flavorian® uutiskirjeissä. Viestinnällä myötävaikutetaan siihen, että yritykset kuulevat tutkijoista ja tutkijat yrittäjistä. Keskeinen tavoite on Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen koordinaatio.

“Pyrimme muodostamaan laajan tarttumapinnan eri toimijoiden ja osaajien välillä. Siinä voimme hyödyntää jo käynnissä olevia hankkeita. Kun pystymme välittämään tietoa muihin verkostoihin, säästämme samalla resursseja”, Norrdal sanoo.

Mahdollisuutena avata ovia EU:n laajuiseen yhteistyöhön

Halla ja Norrdal kokevat, että VarsiFood-hankkeen avulla Varsinais-Suomen ruokaketjun toimijoilla on mahdollista päästä toimimaan ulkomaillakin. Ruokaketjun innovaatioita kartoitetaan nimittäin toukokuussa käynnistyvässä EU-tason hankkeessa.

“Kasviproteiinien käyttöä kehitetään parhaillaan laajalti maailmalla. Varsinaissuomalaisilla ruokainnovaatioilla on kaikki edellytykset vastata tähän kehitykseen. Erityisesti startup-tasolla tapahtuva ideointi voi avata ovia tutkijoille sekä Euroopan laajuisiin verkostoihin”, Halla sanoo.

Norrdal näkee, että aika on otollinen uusien ratkaisujen löytämiseksi.

“Aikaisemmin ruokaketjuissa on noussut esiin jäljitettävyys ja alkuperän todentaminen. Nyt tärkeäksi kriteeriksi on muodostunut resurssien hyödyntäminen. Toimitusvarmuuden hankaloituessa innovaatioita voi löytyä vaikka saatavuudesta. Näin uusi maailmantilanne on kirkastanut näkymää mahdollisuuksista sekä tavoitteista niiden toteuttamiseksi.”

 

 

Lue lisää VarsiFood -hankkeesta