Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020 – 2023

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä

Akut ovat keskeisessä roolissa liikenteen sähköistymisessä ja energiamurroksen toteutumisessa, ja kysyntä akkukäyttöisille sovelluksille, akkuratkaisulle ja näiden tukipalveluille kasvaa tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen alueella on jo ennestään osaamista tällä sektorilla. Tukemalla alueen toimijoiden verkostoitumista sekä vahvistamalla osaamista ja olemassa olevia vahvuuksia Varsinais-Suomen alueen on mahdollista profiloitua entistä selkeämmin houkuttelevaksi akkuosaamiskeskittymäksi.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Lisätä ymmärrystä akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen liiketoimintapotentiaalista Salon ja Turun seudun yrityksille.
  • Vahvistaa Salon ja Turun seudun yritysten kilpailukykyä
  • Fasilitoida Lounais-Suomen alueen yritysverkostoa ja yhteistyötä.
  • Luoda Varsinais-Suomeen akkuteknologioiden osaamiskeskittymä.
  • Tukea akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen innovaatioiden syntymistä.
  • Asemoitua kansalliseen akkuekosysteemiin sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymänä.
  • Luoda kansainvälistä yhteistyötä.

Rahoitus: EAKR Euroopan Aluekehitysrahasto
Hanketoimijat: Yrityssalo Oy ja Turku Science Park Oy
Aika: 1.4.2020 – 31.3.2023
Lisätiedot Johanna Valio | puh 050 307 8398 | johanna.valio@yrityssalo.fi

Seuraa hanketta eFlow Hub -sivustolla.

Hankkeen uutiskirjeen tilaus (valitse ”eFlow Hub | Akkuteknologiat ja sähköinen liikkuminen”)

Tilaisuuksien materiaalit julkaistaan eFlow Hub -sivustolla

Artikkeleita

Akkuekosysteemi vahvistuu – tuleva eFlow Hub kokoaa yhteen alan yrittäjiä | 1.3.2021

Yritysyhteistyötä akkujen älykkään käytön kehittämiselle | 1.2.2021

Monipuolista osaamista mallinnuksesta metallitöihin | 2.11.2020 | Vierailu Turku AMK:n Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin laboratorioihin ja asiantuntijoihin

Akkuteknologiahanke kokoaa yrittäjät ja tutkijat yhteen sähköisten energiaratkaisujen kehittämiseksi | 11.10.2020 | Pekka Peljon vierailu Salossa

Buustia lounaissuomalaiselle akkuosaamiselle | 9.10.2020 | Raimo Vuopionperän esittely

Johanna Valio akkuhankkeen projektipäälliköksi | 5.10.2020 | Johanna Valion esittely