Yritysyhteistyötä akkujen älykkään käytön kehittämiselle

Salon IoT Campuksen yritykset tarjoavat dataratkaisuja myös energiasektorille. Sensoan Oy:n Jukka Kontulainen (vas.) ja Jari Suutari sekä SADE Innovations Oy:n Anssi Saarikko, Juha Kuosa ja Tero Nordström kehottavat asiakkaita rohkeasti kertomaan tarpeistaan.

 

Yritysyhteistyötä akkujen älykkään käytön kehittämiselle

Salolaiset SADE Innovations Oy ja Sensoan Oy tarjoavat IoT- ja pilviratkaisuja eri alojen tarpeisiin. Yritysten data-analytiikkamenetelmät sopivat hyvin myös energia-alan yrityksille, joiden toimintaa sähköistyminen ja digitalisaatio muuttavat. Yrityssalon Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -hanke vauhdittaa kehitysyhteistyötä palveluntarjoajien ja asiakasyritysten välillä.

Salon IoT Campuksella on viime vuosina kehitetty innokkaasti älykkäitä energiaratkaisuja. Tällä saralla SADE Innovations Oy ja Sensoan Oy nousevat esiin. Yritysten palvelut muistuttavat toisiaan, vaikkakin eri painotuksin.

“Meidän IoT- ja data-analytiikkaratkaisujen avulla asiakkaan laite voidaan kytkeä pilveen, josta voidaan tulkita laitteen tilaa ja mahdollisia ongelmia. Energiasektorilla data-analytiikan uudet mahdollisuudet voivat näkyä vaikkapa akkujen reaaliaikaisessa etäohjauksessa. Tällä alueella olemme tehneet paljon kehitystyötä”, kertoo SADE Innovations Oy:n toimitusjohtaja Juha Kuosa.

Sensoan Oy on jo useamman vuoden ajan kehittänyt asiakaprojekteissaan sitä, miten akkuja voitaisiin käyttää tehokkaasti ja miten niiden kuntoa voitaisiin optimoida. “Olemme tarkastelleet myös sähköverkkojen kunnossapitoa eli miten sähköntuotannossa voidaan lisätä tehokkuutta ja säästöjä”, kertoo yrityksen liiketoiminnan kehittäjä Jukka Kontulainen.
“Tarkalla mittaamisella voidaan akuista saada selville, mikä niiden kunto on, jolloin akkuja ei tarvitse vaihtaa vain varmuuden vuoksi”, täydentää toimitusjohtaja Jari Suutari.

Sensoan on kehittänyt yhdessä SADE Innovationsin kanssa IoT-ratkaisua, johon kuuluu tiedonkeruulaite ja pilvipalvelu. Kuvassa lisäksi RuuviTag Bluetooth -sensoreita, joita järjestelmä kuuntelee.

 

Älykkäät akut elävät kauemmin

Kun akut välittävät mitattavaa dataa, ne muuttuvat myös aktiivisemmiksi. Akut tarjoavat pääasiallisesti varavoimaa sähkökatkosten aikana, mutta sen lisäksi ne voivat auttaa vaikka sähköverkon tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa IoT yhteyksien tuomien älykkäiden ominaisuuksien myötä.

“Tällaiset ratkaisut korostuvat uusiutuvan energian tuotantojärjestelmissä, sillä on vaikea kontrolloida milloin tuulee tai paistaa aurinko. Luotettavilla ja tietoturvallisilla
etäohjausratkaisuilla mittauksen optimointi on helpompaa. Näille ratkaisuille on tarvetta erityisesti kehittyneissä maissa, kun uusiutuvien energiamuotojen myötä sähköverkon tasapainon optimointi siirtyy tuotannosta myös kulutuspuolelle”, SADE Innovations Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tero Nordström sanoo.

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -hankkeen vetäjä Johanna Valio tunnistaa alan mahdollisuudet. Hän näkee, että älykkäällä datalla voidaan suoraan vaikuttaa akkujen elinkaareen. “Kun akkujärjestelmien tiettyjä osia osataan vaihtaa oikeaan aikaan, voidaan pidentää akun elinkaarta. Samalla akkupakettien elinkaarta voidaan jatkaa ensimmäisen sovelluskohteen jälkeen esimerkiksi aurinkoenergian varastoimisessa kotona.”

Älykkäiden akkujen data-analytiikka tulisikin suunnitella niin, että se kattaa kaikki akun elinkaaren vaiheet. Jo tuotantovaiheessa korostuu akun tiedonkeruujärjestelmän toimivuus. Käyttöönottovaiheessa älykkäät akut taas voivat kertoa, mistä mahdolliset ongelmat johtuvat, minkä pohjalta voidaan tehdä huoltotöitä. Kierrätykseen päätyessä akkujen osia voidaan yhä hyödyntää muualla.

“Akun elinkaaren aikana dataa kerätään hieman eri tavoin. Saadusta datasta pystytään päättelemään, mikä akun odotettu elinkaari on ja miten sen pituutta voidaan optimoida. Toistaiseksi tämä on vielä uutta, mutta uskon että muutaman vuoden päästä mittausominaisuudet on pakko löytyä kaikista kilpailukykyisistä laitteista, jotka toimivat akuilla”, Nordström sanoo.

 

Ekosysteemi syntyy verkostoista

Sensoan ja SADE Innovations Oy ovat tehneet paljon yhteistyötä – paitsi toistensa myös muiden IoT Campuksen yrittäjien kanssa. “Verkostoituminen on ollut helppoa, sillä samoissa tiloissa toimii monia alan yrityksiä. Yritysekosysteemi on muodostunut luonnollisesti”, Kuosa kertoo.

Sensoanin Kontulainen toteaa, että monet heidän asiakaskohtaamisista ovat syntyneet verkostojen kautta. Hedelmällisiä yhteistyökuvioita on tullut tuttujen yritysten myötävaikutuksella. Sitä kautta yhteistyö SADE Innovationsinkin kanssa alkoi.

“IoT Campuksella on paljon pieniä yrityksiä, joilla kullakin on erikoisosaamisensa. Kun ne kaikki saadaan koottua yhteen, voidaan tehdä tarjouksia isoistakin projekteista”, sanoo SADE Innovationsin Anssi Saarikko.

Projektien käynnistämisessä auttavat SADE Innovationsin Booster IoT ratkaisu, jonka kehittämisessä myös Sensoan on ollut mukana. Sen avulla asiakas voi sananmukaisesti “boostata” projektin heti täyteen vauhtiin.

Asiakkailta yritykset toivovat tahtotilaa ideoiden kehittämiseksi. “Juuri energiasektorin yrityksillä voi olla suurikin tarve meidän tarjoamille dataratkaisuille. Ongelmana vaan on, että he eivät välttämättä itsekään tunnista omia tarpeitaan. Niiden löytämisessä ja ratkaisujen tarjoamisessa me voimme auttaa”, Kuosa sanoo.

Sensoanin Jukka Kontulainen lisää, että asiakkaat voivat esittää ehdotuksia mahdollisista säästökohteista tai laitteiden kulutusiän kasvattamisesta. “Mikä tahansa idea onkin, meitä kannattaa lähestyä. Yhdessä voimme sitten pohtia, onko idea toteutettavissa.”

 

Akkuhankkeelle vauhtia kick-off-tilaisuudesta

Yrityssalon ja Turku Science Park Oy:n Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -hanke saa vauhtia torstaina 18.2.2021. Webinaarimuotoisena järjestettävä Kick-off: Growth from the Electrification Business Ecosystem -tilaisuus kokoaa yhteen alan eri toimijoita klo 9.00–12.30.

Tilaisuuden aiheita ovat akkumineraalien kestävä käyttö, sähköisen liikkumisen sovellukset sekä kiertotalous ja kierrätys. Sade Innovations Oy:n Tero Nordström kertoo myös yrityksen Booster IoT asset -palvelusta.

Tarkemmat lisätiedot tilaisuudesta löytyy täältä.

 

 

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä (A75908) on Turku Science Parkin ja Yrityssalon yhteishanke, jossa

  • vahvistetaan yritysten yhteistyötä, innovaatioiden syntymistä ja kilpailukykyä akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen alalla Varsinais-Suomessa,
  • luodaan yrityksistä, korkeakouluista ja julkisista toimijoista akkuteknologioiden osaamiskeskittymä ja
  • tuodaan Lounais-Suomen osaajat ja toimijat mukaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.