Henna Kyyrä kehittää Salon elintarvikealaa

 


 

Henna Kyyrä kehittää Salon elintarvikealaa kasvuun

 

Salo on Suomen suurin maatalouskaupunki, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia alan yrittäjille. Yrityssalo kehittää elintarvikeketjua kolmessa eri hankkeessa, joita koordinoimaan on valittu Henna Kyyrä. Yhtenä hänen tavoitteenaan on elintarviketoimijoiden ja teknologiayritysten “ristiinpölytys”.

Ruokaketjun kehittämiseen kiinnitetään Salossa paljon huomiota. Sen puolesta kielivät kolme jo käynnissä olevaa ja toisiaan tukevaa elintarvikealan kehittämisprojektia nimeltään VarsiFood-, TUKEVA– ja KOHA. Ne tarjoavat alan yrityksille kehittämisen toimenpiteitä yritysrajapinnassa sekä monia työkaluja. Niiden suunnittelu on tuttua Yrityssalon uudelle työntekijälle Henna Kyyrälle.

“Olen ollut ProAgrian Länsi-Suomen ruoka- ja yritysasiantuntijana 15 vuotta ja sitä ennen toiminut Evirassa (nyk. Ruokavirasto) elintarvikehygienian parissa. Työssäni olen ollut läheisesti yhteydessä elintarvikealan yritystoimintaan”, Kyyrä kertoo.

Hän on kotoisin Salon maaseudulta, kasvanut “pellolta pöytään”, kuten itse taustaansa itse kuvailee. Kyyrä on koulutukseltaan restonomi ja ammatillinen opettaja. Taustansa hän kokee olevansa hyödyksi tulevissa Yrityssalon tehtävissä.

“Kaikissa kolmessa hankkeessa tähtäimenä on elintarvikeketjun kehittäminen. Sen edellytyksenä on erilaisten alan yritysten kohtaaminen ja heidän tarpeiden kartoittaminen. Hanketyö on suunnattu erityisesti maaseutualueiden mikroyrityksille, ja niiden toiminta on minulle melko tuttua”, Kyyrä sanoo.

Ristiinpölytystä ja mahdollisuuksien kartoittamista

Salon ympäristössä Kyyrä näkee potentiaalia erityisesti paljon puhuttujen palkokasvien hyödyntämisenä proteiinin lähteenä. Jos elintarvikeketjun jalostajia saadaan Saloon lisää, lisää se myös työpaikkoja.

“Alkutuotannon määrään nähden jalostusta on vielä vähän, joten sitä tulisi lisätä. Jalostusta tehdään paljon vihannesten, marjojen ja hedelmien parissa, mutta toistaiseksi vähemmän palkokasvien.”

Työhön ei tarvitse ryhtyä puhtaalta pöydältä, sillä malli konkreettisille toimille löytyy jo tehdystä hanketyöstä. Taustalla on VarsiFood-hankkeessa menestyksekkäästi toteutetut toimet yritysten sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden välisen yhteistyön edistämiseksi.

“VarsiFoodissa elintarvikeyritykset ja teknologiayritykset olisi hyvä saada kohtaamaan. Salossa se on mahdollista, sillä pelkästään IoT Campuksella on paljon tekniikka- ja digiosaajia. Jos heidät saadaan ristiinpölytettyä maaseutuyritysten kanssa olen onnistunut tehtävässäni. Mutta vielä kaikkia elintarvikealan mahdollisuuksia ei vielä edes tiedetä. Sitä pyrimme selvittämään hankkeiden tilaisuuksien kautta”, hän toteaa.

Maatalousyrittäjän puolella

Kyyrä on innostunut tehtävästään. Hän arvostaa kotimaista lähiruokaa ja kokee elintarviketuottajan osan omanaan.

“Tiedän, millaista on toimia alan yrittäjänä. Tiedän myös, että yrittäjän aika on vähäistä, he työskentelevät usein kellon ympäri. Kun siis kutsun yrittäjän osallistumaan, haluan tarjota hänelle hänen aikansa arvoista tietoa”, Kyyrä ajattelee.

Konkreettisesti se näkyy niin, että hanketilaisuudet pyritään järjestämään yrittäjille sopivaan aikaan. Myös työhyvinvoinnin lisääminen on osa hanketyötä.

“Oikein ajoitetuilla tilaisuuksilla voimme säästää yrittäjän aikaa ja kustannuksia, mutta myös tarjota kevennystä raskaaseen arkeen. Yhdessä hankkeessa suunnittelemme hyvinvointiin tähtäävää Ruokayrittäjien kevätpäivää. Niiden kautta voin pitää sormeni yrittäjien pulssilla ja tunnistaa, mihin suuntaan ala on menossa”, hän näkee.

Entä mikä lisää hanketyöntekijän omaa hyvinvointia?

“Tanssi. Kaikenlainen”, Kyyrä naurahtaa. “Olin aikoinaan Salossa Swivel-kilpatanssijana, ja sen jälkeen olen kokeillut lähes kaikki tanssit maan ja taivaan väliltä. Lavatansseissa on ihan parasta käydä. Se on intohimoni ja rakas harrastus, jossa pääsee flow-tunteeseen.”

 

Hennan yhteystiedot:

Henna Kyyrä | puh 050 323 7754 | henna.kyyra@yrityssalo.fi

Verkostoidu Hennan kanssa Linkedin:ssä