Digivinkki #12 Viisi vinkkiä hakukoneoptimointiin ja mitä on SEO?


Mitä on SEO? SEO tarkoittaa hakukoneoptimointia. Mitä se on?

Vaikeusaste: vaikea

Hakukoneoptimointi on iso aihe, joka ei ole yksittäinen toimenpide vaan leikkaa koko viestintätoimesi lävitse, koskettaen liiketoimintasuunnitelmaa, asiakassegmentointia, saavutettavuusnäkökulmaa, sisällöntuotantoa ja verkkopalvelun näkymätöntä tekniikkaa. Hakukoneoptimoinnin ei kuitenkaan tarvitse olla vaikeaa: yksinkertaisimmillaan se on sitä, että kirjoitat viestisi selkeästi ja tallennat sen siististi verkkosivuillesi.  Suurin hankaluus ei ole tekninen: kun sivuston perusasiat ovat kunnossa, hakukoneoptimointi onnistuu. Tekniikan puolesta hakukoneoptimoinnissa tärkeät asiat ovat pitkälti samat kuin saavutettavuusvaatimuksissa. Isompi kysymys on psykologinen: miten tunnistaa tehokkaita hakusanoja ja kirjoittaa kiinnostavia sisältöjä? Seuraavassa vinkkejä hakukoneoptimoinnissa huomioon otettavista asioista.

Viisi vinkkiä hakukoneoptimoinnin aloittamiseksi

 1. Tavoitteet selväksi
 2. Sisällöntuotanto
 3. Saavutettavuusnäkökulma
 4. Metatiedot kuntoon
 5. Lisäpalvelut

Extravinkki: säännöllisyys

1. Tavoitteet selväksi: mihin pyritään, kenelle, miten?

Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen askel on määritellä, mikä on tärkeä viestimme, keille viesti halutaan toimittaa ja miten asiakas päätyy sisältöjemme pariin. Hyvä lähtökohta näiden asioiden selvittämiseksi on oma liiketoimintasuunnitelma. Yksittäisten tuotteiden tai kampanjoiden puitteissa sisällöt ja tavoitteet voivat olla vaihtelevia. Huomaa kuitenkin, että lähtökohtaisesti hakukoneoptimointi on sitä tehokkaampaa, mitä kapeammalle viestille pyritään saamaan näkyvyyttä. Ei siis kaikille kaikkea vaan optimointi kullekin aiheelle erikseen.

Usein tavoitellut yleisöt vaihtelevat tuotekategorioittain. Samalle yleisölle ei kannata välttämättä myydä kuin yhtä tuotetta kaikkien tuotteidesi joukosta. Ratkaisuksi tulevat laskeutumissivut.

Mikä on laskeutumissivu?

Laskeutumissivuksi kutsutaan sitä verkkosivujesi osaa, johon asiakas päätyy klikattuaan linkkiä sivullesi jossain muussa palvelussa, esimerkiksi bannerimainoksessa tai Googlen hakutuloksissa. Tavallisin laskeutumissivu on etusivu. Laskeutumissivu voi olla esimerkiksi suosittu blogipostaus, tuotekategorian pääsivu tai muilta käyttäjiltä piilossa oleva, pelkästään laskeutumissivuksi luotu kampanjasivu.

Kun tavoitteena on viestiä eri käyttäjäryhmille eri tavoilla, laskeutumissivujen kautta on helpompi ajatella hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin kannalta palvelusi etusivu on tärkein sivu, mutta koska kaikille ei voida tarjota kaikkea samaan aikaan, on huomio jaettava eri kanaviin tai siiloihin, käytettävän viestin mukaan. Laskeutumissivuja kutsutaan joskus myös siilosivuiksi, missä on ajatuksena että kävijöiden virta kanavoidaan eri siiloihin heidän kiinnostustensa mukaan.

Käytännössä etusivusi optimoidaan yleisellä tasolla ja laskeutumissivut tarkemman segmentoinnin mukaan.

Hakukoneoptimointi on myynnin psykologiaa

Hakukoneoptimoinnin suurin kysymys on psykologinen: miten tuotteesi saadaan kaupaksi? Millaisia hakusanoja ihmiset käyttävät, kun he etsivät tuotettasi? Miten tavoittaa ihmiset halutussa sijainnissa? Miten tavoittaa oikeanlaisia ostajia? Jos tärkein myyntiargumenttisi on hinta, optimoinnissa huomioitava hakusana liittyy tavalla tai toisella hintaan ja tuotteen edullisuuteen. Jos tärkein myyntiargumenttisi on luotettavuus, hakusanat valitaan sen mukaan. Myyntiargumentit ja ne käytännössä toimivat hakusanat menevät joskus ristiin. Asiakassegmentin sisällä muuten keskenään samalla tapaa käyttäytyvät ihmiset saattavat painottaa erilaisia argumentteja tai he ovat ostopolun eri vaiheissa, jolloin viestinnän moniulotteisuus on oleellista. Hakusanoja tulee kuitenkin olla rajallinen määrä, koska kaikille ei voida tarjota kaikkea. Harkintaa ja testaamista tarvitaan.

Vinkki hakusanojen tutkimiseen: Google Ads ehdottaa käyttöösi hakusanoja, jotka ovat aktiviisia, oikean käyttäjäyleisön käyttämiä. Kun olet kampanjoinut joitain viikkoja, Adsin työkaluilla voit tutkia ja tunnistaa avainsanoja tehokkaasti. Extravinkki: vaikka et käyttäisi maksullista Google Ads -kampanjaa, voit avata Ads-tilin ilmaiseksi ja käyttää avainsanojen hakutoimintoja.

2. Sisällöntuotanto, riittävästi tekstiä ja laadukasta sisältöä

Kun on tiedossa, miten viestitään, on sisällöntuotannon aika. Kirjoita hyviä otsikoita, hyviä tekstejä, hyviä kuvia tekstiselitteineen ja linkitä sivut toisiinsa loogisesti. Tyhjään sivuun ilman sisältöä ei hakukone voi osua. Jokaisella sivulla tulisi olla otsikko ja tekstikappale ja yleensä tekstiä tulisi olla väliotsikoineen useamman kappaleen verran. Tekstit kirjoitetaan aina ihmiselle: Googlen indeksoija osaa tulkita tekstiä arvioiden sen tarkoitusta. Vain ihmiskäyttäjille tarkoitetut sisällöt otetaan indeksoinnissa huomioon. Tekstiä ei saa piilottaa esimerkiksi CSS tai Javascript -komentojen avulla. Käytännössä siis hakukoneoptimoitu sisältö on sitä sisältöä, mitä tarjoilet asiakkaillesi.

Kirjoita siis laadukasta ja monipuolista tekstiä riittävän paljon. Tuntuuko mahdottomalta? Sisällöntuotannon voi myös ulkoistaa. Usein voi olla hankalaa nähdä omia tuotteita ja palveluita asiakkaan silmin, kun on itse päivittäin niiden kanssa läheisissä tekemisissä.

Vielä sananen koskien hakusanojen jakamista: jokaisella sivulla tulisi olla hakukoneoptimoinnin näkökulmasta yksi päätavoite. Jos tavoitteita tulee useita, harkitse sisällön jakamista kahteen tai useampaan eri sivuun, jotta voit huolehtia optimoinnista kunkin aiheen vaatimusten mukaan.

3. Saavutettavuusnäkökulma: kirjoita tekstiä saavutettavasti, niin saavutat myös hakukoneen

Saavutettavuus tarkoittaa selkeää, ymmärrettävää ja vastaanotettavaa viestintää. Saavutettavuutta tehdään kaikille: tavallisille ihmisille, kiireisille asiakkaille, huonosti suomen kieltä puhuville, avustavaa teknologiaa käyttäville ja hakukonerobotille. Kattavat ohjeet löydät aluehallintoviraston palvelusta Saavutettavuusvaatimukset (siirry Saavutettavuusvaatimukset-palveluun).

Sisällön ymmärtämisen takia on tärkeää jakaa teksti otsikoihin, kappaleisiin ja väliotsikoihin. Tätä jakoa tarvitsee myös hakukone, joka seuloo sisältöäsi ja vertaa ja arvioi viestiäsi otsikoiden, tekstikappaleiden ja väliotsikoiden avulla. Jos otsikko on vain kirjoitettu omalle rivilleen, ehkä isommalla fontilla, mutta käyttäen kuitenkin tavanomaista kappaletyyliä, avustava teknologia tai hakukonerobotti ei tulkitse tekstiä otsikoksi eikä anna sille otsikon vaatimaa painoarvoa. Näin toimitessa voi koko sisällöstäsi puuttua otsikkotiedot kokonaan, jolloin hakukoneen kannalta asioiden arvottaminen ei onnistu oikein. Käytä siis otsikoissa otsikkotyylejä. Otsikkotyylit löytyvät useimmiten sisällönmuokkausjärjestelmistä esimerkiksi nimillä Otsikko 1, Otsikko 2, jne tai Header 1, Header 2, jne. Lyhennettynä näistä puhutaan usein merkinnällä H1, joka tarkoittaa pääotsikkoa, H2, joka tarkoittaa seuraavan tason otsikkoa ja niin edelleen.

Jokaisella verkkopalvelusi sivulla tulisi olla yksi ja vain yksi H1-otsikko. H1-otsikon jälkeen sivulla vaihtelevat tekstikappaleet ja H2-otsikot. H2-otsikon alla voi olla H3-otsikoita, joiden alla voi olla H4-otsikoita ja niin edelleen. Sisällön logiikka toteutetaan väliotsikoiden avulla.

Kaikki sisältö, joka ei ole merkkejä, siis kirjaimia, tekstiä, tulee tarjoilla tekstikuvailun kanssa. Kuviin ALT-tekstit, video- ja äänitiedostoihin tekstivastine, samoin liitetiedoistoihin, jotka eivät ole tekstiä. PDF-tiedosto on tyypillisesti tekstiä, mutta esimerkiksi monitoimikoneen skannaama dokumentti on usein kuva tekstistä. Tällainen sisältö tulee tuottaa tekstikuvailun kanssa. Ihmisten esteettömyysnäkökulman lisäksi tekstikuvailut tarvitaan, jotta hakukone on kärryillä sisällöistä.

4. Metatiedot kuntoon: mitä tulee tehdä metatiedoille ja mitä ei saa tehdä

90-luvulla hakukoneoptimointi tarkoitti sitä, että HTML-koodiin sijoitettiin piilokenttiä, joissa hakusanat listattiin. Aika usein törmää edelleen käsitykseen, että hakusanoja voisi tallentaa näin. Google ei ole seurannut meta keywords -tunnisteella tallennettuja tietoja vuosikausiin, jos koskaan. Näiden tietueiden käyttäminen voi johtaa jopa indeksoinnin ulkopuolelle jättämiseen. Kuten aiemmin todettu, hakukoneoptimoinnissa tuotetaan sisältöjä ihmisille eikä tietoja saa piilottaa.

Mitä metatieto tarkoittaa?

On tietoa eli sisältöä ja metatietoa eli tietoa sisällöstä. Verkkosivuista puhuttaessa metatieto on kenttiä sivuston lähdekoodissa, jotka eivät näy sivun käyttäjälle. Metatieto kuvailee sisällön laatua ohjelmistolle, joka on tekemisissä verkkosivusi kanssa. Metatietoja ovat muun muassa article ja footer -tägit, joiden tehtävä on kertoa milloin kyseessä on sivun varsinainen sisältö ja milloin alatunniste; Aria-tunnisteet, joilla voidaan osoittaa esimerkiksi yrityksen logo kaikkien sivulla olevien kuvien joukosta ja aikaleima siitä, milloin sivun lähdekoodi on luotu. Semanttinen verkkosivusto on sellainen sivusto, joka kuvailee tarkoituksensa ja sisältöjen merkityksen metatietojen avulla.

Millaisia metatietoja sitten saa ja tulee käyttää?

Eri tarkoitukseen on erilaisia metatietoja ja uusia tarpeita syntyy ja vanhoja häviää. Suurin osa metatiedoista on teknisiä, eikä niihin tarvitse ottaa tämän artikkelin puitteissa kantaa, kuten sisällön tyypittäminen ylätunnisteeseen, leipätekstiin ja alatunnisteeseen. Verkkosivujesi ylläpitäjältä voisit kuitenkin varmistaa, että muutamat, erityisesti hakukoneoptimoiniin vaikuttavat kentät ovat kunnossa:

 • title ja description
 • Open Graph -tägit
 • JSON-LD

Title ja description ovat vanhoja peruskenttiä, joiden on syytä olla kunnossa. Title on sivun tekninen otsikko, se näkyy joissain selaimissa selaimen välilehden otsikkona. Hakukone arvottaa tätä kenttää mielellään. Siinä on syytä lukea jotain käyttäjälle ja tuotteellesi relevanttia. Esimerkiksi ”Etusivu | Yrityssalo” ei ole kovin hyvä title, mutta ”Yrityspalvelukeskus ja yrittäjyys Salon seudulla | Yrityssalo” on paljon parempi. Titlessä ei tarvitse olla putkimerkkiä |, mutta sitä usein käytetään erottamaan vasemmanpuoleinen sivulta toiselle vaihteleva osa ja oikeanpuoleinen kaikille sivuille samana pysyvä osa. Description on sivun lyhyt kuvaus. Historiallisesti tämä oli se teksti joka näkyy hakukoneen tulossivulla sivusi nimen alla, nykyään description-kenttää käytetään osana koostetta jonka tekoäly luo esitellessään hakutuloksia.

Open Graph -tägit tai OG-tägit ovat yksityiskohtaisia tietoja sivuston sisällöstä. Näitä voivat olla esimerkiksi yrityksesi tai yhteyshenkilön yhteystiedot, sivun aiheen kuvituskuva, sivuston aloituskohta ja monia monia muita asioita. Esimerkiksi Facebook käyttää og:image -kenttää valitakseen kuvan, joka näkyy kun kyseinen sivu jaetaan Facebookissa.

JSON-LD on määrämuotoinen esitys sivun sisällöstä. Tavallisin käyttötapa JSON-LD:lle on tarjota selkeässä muodossa yhteystiedot, joilla tuotteesta saa lisää tietoa.

Kuvassa näkyy esimerkki siitä, miltä title, description, og-tägit ja JSON-LD näyttävät verkkosivun lähdekoodissa. Yrityssalon verkkosivuilla metatiedot ovat hyvässä hoidossa.

5. Lisäpalvelut kuntoon

Hakukoneoptimointia varten on olemassa loppumaton määrä erilaisia työkaluja ja palveluita. Tärkein ohje hakukoneoptimointiin on miettiä asiakkaasi asemaa: miten hän päätyy sisältöjesi pariin ja tuottaa tätä tarkoitusta avustavia sisältöjä verkkopalveluusi. Tässä joitain esimerkkejä palveluista, jotka voivat olla avuksi myynnin psykologian määrittämisessä.

Web-analytiikka

Kun tiedät, mitä käyttäjäsi tekevät ja mistä he tulevat, saat vinkkiä siitä mitkä avainsanat toimivat ja mitkä eivät.

 • Google Analytics
 • HotJar
 • Google Ads, Ads pitää sisällään runsaasti analytiikkatyökaluja, joita et saa käyttöösi mistään muualta

Oman identiteetin määrittely

Näillä palveluilla voit vaikuttaa siihen, miltä yrityksesi näyttää asiakkaan silmiin tai tutkia oman verkkopalvelusi toimintaa.

 • Google My Business
 • GTmetrix, verkkosivujen tekninen toimivuus ja vinkkejä parantamiseen

Tekniset apuvälineet

Tutki, miten hakukone näkee sivusi, hallitse sivun liitännäisiä ja lisää konversioita

 • Google Search Console
 • Google Tag Manager

Extravinkki: säännöllisyys

Hakukoneoptimointi ei ole kerran tehtävä projekti, vaan jatkuva osa viestintää. Tilanteet muuttuvat. Vaikka tuotteesi pysyisi samana, ihmisten kiinnostusten aiheet muuttuvat, trendejä tulee ja menee, kilpailijasi muuttavat omaa viestintäänsä. On hyödyllistä tehdä muistiinpanoja nykyhetken tilanteesta, jotta voit verrata onnistumistasi myöhemmin.

Lisätietoja

Yrityssalon digivinkit

Muualla verkossa

 

 

Julkaistu 21.12.2020 // Mainostoimisto Kuke

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Digivinkit ovat osa Coastal Bootcamp -hankkeen toimenpiteitä. Tavoitteena on edistää yritysten digitaitoja ja -osaamista.
Lue lisää hankkeesta täältä