Lounapuisto 2021-2023

Lähtökohtana on kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäkeä ympäristöineen (esim. Metsäjaanu) kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.

Hankkeessa kootaan yhteen alueeseen ja yleisesti tähän kasvualaan liittyvät  kiertotalouden selvitykset ja teknistaloudelliset tarkastelut, arvioidaan tulevaisuuden markkinoita ja laaditaan tulevaisuusnäkymistä ns. ilmiökartta ja visio tulevaisuuteen. Visiotyöhön kutsutaan avoimesti mukaan alueella jo toimivia yrityksiä.

Visiotyön jälkeen käynnistetään systemaattinen yhteistyö niille yrityksille ja toimijoille joiden jäte- ja sivuvirtoja on mahdollisuus hyödyntää uusien ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden resurssina. Hankkeen toiminta on alusta asti avointa ja vuorovaikutteista.

Hankkeen toimenpiteet on koottu konkreettisiin työpaketteihin:

  • TP1 Yhteinen visio ja tahtotila
  • TP2 Lounapuiston kiertotalousekosysteemin rakentaminen, toiminnan aktivointi ja fasilitointi, korkeakoulu-yritys -kumppanuuden käynnistäminen
  • TP3 Viestintä

Hankkeen tuloksena alue  – tässä vaiheessa työnimellä Lounapuisto –  profiloituu yhdeksi eteläisen Suomen innovatiiviseksi kiertotalousympäristöksi, kiinnostavaksi sijoittautumiskohteeksi uusille cleantech- ja ympäristöalan yrityksille sekä testausympäristöksi laite- ja sovellustoimittajille.

Yrityssalo hallinnoi hanketta, jossa on osatoteuttajina Turku AMK, Turun yliopisto ja Lounavoima Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2021 – 31.8.2023. Hankkeen toiminta alkanee tammikuussa 2022.

 

Tulisitko meille projektipäälliköksi! Oletko sinä kiertotalouden asiantuntija, asenteeltasi tekijä ja yhteistyön synnyttäjä? 

Rekrytoimme parhaillaan projektipäällikköä hankkeelle. Hakuilmoitus löytyy täältä (yrityssalo.fi)  ja täältä  (te-palvelut.fi).  Haku avoinna 12.12 asti, mutta haastattelut alkavat jo hakuvaiheessa. Toimi siis pian!

Lisätiedot rekrytoinnista: Jyrki Moilanen | jyrki.moilanen@yrityssalo.fi.
Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen  reija.rantala@staraconsulting.fi