Buustia businekseen 2022-2023 (PÄÄTTYNYT)

Hankkeessa esitellyt ilmiöt:

Digitaalinen kauppa – miten menestyä ja onnistua

Ver

Kansainvälistyminen ja vientitoiminta elintarvikealan yrityksissä

Meriteollisuuden mahdollisuudet

Sosiaalinen media käyttöön osana yrityksen brändäystä

Sopimusvalmistuksen uudet trendit

Verkkokaupalla lisää liiketoimintaa

Innovatiiviset uudet tilaratkaisut

Kiertotalous ja tekstiiliteollisuuden sivuvirrat

Erikoistuminen jatkojalostuksessa

 

Kansainvälistyminen kasvun keinona elintarvikealalla

Loppuseminaari

*****************************************************************************************

Maailma muuttuu –  pysytkö perässä?

Olemme keskellä murrosta: digitaalisuus, robotiikka ja maailman tilanteen muutokset muuttavat toimintaympäristöä ja kaikkia toimialoja kiihtyvällä vauhdilla. Murroksen epävarmuus asettaa paineita yrityksissä. Pysymmekö perässä – minkä suunnan kannattaa ottaa  – mihin suuntaan kilpailijat ja toimiala menee! Pysyäkseen vauhdissa mukana, tarvitsemme suunnannäyttäjiä. Olet yksi heistä?

Buustia businekseen on maaseutuohjelman mahdollistama ja paikallisen Ykkösakseli ry:n rahoittama projekti, jossa lähtökohtana on yhteistyön ja vertaisoppimisen keinoin lisätä Salon maaseutuyritysten (< 50 hlöä) elinvoimaisuutta, resilienssikyvykkyyttä ja tulonlähteitä haastavissa tilanteissa ja niiden jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Haluamme vaikuttaa yritysten muutoskyvykkyyteen ja mukautumiskykyyn kohdata muutokset työelämässä sekä omassa toimintaympäristössä ja  kilpailukentässä. Vertaistuen tuloksena syntyy oivalluksia omien suunnitelmien eteenpäin viemiselle ja kiinnostus liiketoimintojen uudistamiseen.

Nostamme esille yrityksille merkityksellisiä kehittämistarpeita, uusia innovaatioita ja tulevaisuuden muutosajureita, ajankohtaisia kehittämisteemoja. Keskeisessä asemassa ovat ns. edelläkävijäyritykset/-yrittäjät, jotka näyttävät mallia ’kollegoille’.

 

Yhteystiedot:

Jukka Heinonen | jukka.heinonen@yrityssalo.fi | p. 044 546 0035