Jussi Somerpalo luotsaa Lounapuisto kiertotalouspuistohanketta

 


Jussi Somerpalo aloitti työt alkuvuodesta Lounapuisto kiertotalouspuisto -hankkeessa. Hän kartoittaa parhaillaan yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita Salon alueen kiertotalouden mahdollisuuksista.

 

Jussi Somerpalo luotsaa Lounapuisto-kiertotalouspuiston kehittymistä

 

Yrityssalo sai alkuvuonna asiantuntijoidensa joukkoon uuden vahvistuksen. Jussi Somerpalo työskentelee projektipäällikkönä Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021 – 2023 -hankkeessa, jossa kehitetään Salon Korvenmäen ja Metsäjaanun ympäristöä kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liitetään se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja

Salolaisella Jussilla on pitkä tausta kiertotalouden ratkaisujen asiantuntijana. Hän on toiminut Suomen metsäkeskuksella alueellisten ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden asiantuntijana ja ollut mukana erilaisissa metsätalouden ja bioenergian projektitehtävissä. Tuoreimmalta koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

“Taustani on metsätaloudessa. LUT-yliopistossa olen saanut vahvistaa tätä osaamista tuotantotalouden ja yrittäjyyden maisteriohjelmalla. Kun viime vuonna valmistuttuani sain kuulla, että Lounapuisto -hankkeeseen etsitään kiertotalouden ja yritysekosysteemin kehittämisestä vastaavaa henkilöä, sanoin vaimolleni, että eihän kuvauksesta puutu kuin minun nimeni”, Somerpalo muistelee.

Jussi aloitti Lounapuisto-hankkeen projektipäällikkönä 17.1. Hän sopii hankkeen vetäjäksi hyvin, sillä kokemusta löytyy paitsi Metsäkeskuksen elinkeino- ja energiahankkeista myös asioimisesta yrittäjien kanssa. Samalla hän pääsee kehittämään omaa osaamistaankin.

“Kiertotaloudessa puhutaan ‘perhosmallista’. Siinä materiaalien kiertoa tarkastellaan biologisten materiaalien, kuten metsäperäisten tuotteiden materiaalivirtoina, mutta myös teknisten materiaalien, kuten metallien kierrätyksenä. Hankkeessa tulemme tarkastelemaan sitä, millaisia uusia kiertotalouden ratkaisuja ja liiketoimintaa voi syntyä Korvenmäessä jo toimivan Lounavoiman ekovoimalaitoksen ja alan yritysten yhteistyöstä. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan näihin teknisen ‘siiven’ mahdollisuuksin.”

Hankkeessa Somerpalo pyrkii kartoittamaan sopivia Saloon sijoittuvia yrityksiä. Esimerkkejä tällaisista Invest in -toimialoista ovat vaikkapa tekstiilienkäsittely ja Power-to-X-teknologiat. Salon alueella on myös paljon maa- ja metsätaloutta, joista syntyviä sivuvirtoja voidaan hyödyntää erilaisten tuotteiden raaka-aineena että energian tuotannossa.

“Nyt ideoimme hankkeen toimijoiden Turun yliopiston, Turku AMK:n ja Lounavoima Oy:n kanssa paikallisista kiertotalouden mahdollisuuksista ja haastattelemme yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä sekä sidosryhmiä. Tavoitteena on lisätä yhteistä tahtotilaa kiertotalouden kehittämiseksi. Hankkeen lopullisena tavoitteena on vahvistaa Salon kiertotalousekosysteemiä ja luoda Lounapuisto -brändi sekä viestiä siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista”, Somerpalo visioi.

Jussi kertoo olleensa kiinnostunut kiertotaloudesta jo lapsesta pitäen. Hän nauttii voivansa työskennellä ilmiön parissa nyt aikuisenakin. Kiertotalouden haasteiksi hän tunnistaa vanhat tottumukset, niin yhteiskunnan kuin yksilöidenkin tasolla. Ratkaisu löytyy vuoropuhelusta sukupolvien välillä.

“Tällä hetkellä kiertotalous kiinnostaa kaikkia, ja siksi sen parissa on helppo työskennellä. Henkilökohtaisesti nautin siitä, että saan tehdä motivoivaa työtä ja edistää ympäristölle hyödyllisiä asioita. Ja kun näistä asioista keskustelee omien lasten kanssa, antaa se perspektiiviä ja kirkastaa kuvaa tulevaisuudesta”, hän sanoo.

Lue lisää Lounapuisto kiertotalouspuisto hankkeesta  

Tervetuloa Jussi töihin Yrityssaloon!

Yrityssalo hallinnoi Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021-2023 -projektia, jossa lähtökohtana on kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäkeä ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja. Hankkeessa ovat osatoteuttajina Turku AMK, Turun yliopisto ja Lounavoima Oy. Lisää hankkeesta täällä.