Nina Miido kehittää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vuokratyömallilla

 


Yrityssalon uusi työntekijä Nina Miido sopii Pitkäaikaistyöttömien vuokratyömallin kehittäminen -hankkeeseen erinomaisesti, sillä hänellä on kasvatustieteiden koulutus ja hän on itsekin ollut pitkäaikaistyötön.

 

Nina Miido kehittää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vuokratyömallin kautta

 

Yrityssalo käynnisti syyskuussa pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävän hankkeen. Valtakunnallisesti ainutlaatuisen hankkeen vetäjäksi on valittu Yrityssalon uusi työntekijä Nina Miido. Hän tunnistaa sosiaalityön haasteet ja ratkaisut, sillä on itsekin ollut pitkäaikaistyötön.

Yrityssalon uusi työntekijä Nina Miido on valittu koordinoimaan syyskuun alusta käynnistynyttä Pitkäaikaistyöttömien vuokratyömallin kehittäminen -hanketta. Hankkeen kokeiluosiossa on mukana Salon alueen työllisyyttä edistävä Salon Seudun Työkeskus Oy eli Kolmituote. Kärkitavoitteena on tarjota työvoimapulasta kärsiville paikallisille yrityksille yrityksen tarpeeseen sopivia työntekijöitä matalalla kynnyksellä.

“Hankkeeseen voi päästä mukaan, jos on ollut työttömänä vähintään yli 12 kuukautta ja on motivoitunut tekemään töitä. Se tarjoaa pitkäaikaistyöttömälle selkeät askelmerkit työllistymiselle”, Miido kertoo.

Hankkeen pilottivaihe alkaa 1–6 kuukauden mittaisella työkokeilujaksolla, jonka aikana työtön pääsee harjoittelemaan työtehtäviä joko Kolmituotteen tai paikallisen yrityksen tiloissa ohjaajan tuella. Työn sujuessa voidaan työttömälle järjestää määräaikainen työsopimus Kolmituotteella, joka taas vuokraa tämän työpanosta metallialan tai kokoonpano- ja pakkaustehtäviin työvoimaa tarvitsevalle paikalliselle yritykselle.

“Edut ovat kaksinkertaiset. Töitä etsiville hanke avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia ja tarjoaa samalla mahdollisuuden kannatella omaa motivaatiotaan työnhakijana. Vastaavasti yrityksille palkkaus on tehty helpoksi, sillä hoidamme hallinnollisen puolen heidän puolestaan”, Miido kertoo.

Rekrykoulutuksella takaisin kiinni työelämään

Miidon mukaan hankkeessa ei kilpailla paikallisten henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Pikemminkin tarkoitus on tarjota pitkäaikaistyöttömille ponnahduslauta takaisin työelämään.

“Aluksi muistutamme työntekijää soveltuvassa työsuhteessa vaadittavista ominaisuuksista ja työtavoista. Tässä voisi puhua rekrykoulutuksen kaltaisesta toiminnasta, vaikka kyse ei olekaan varsinaisesta koulutuksesta. Samalla pyrimme räätälöimään valmista työvoimaa niille yrityksille, jotka sitä tarvitsevat. Näin kauan työttöminä olleet voivat saada töitä”, Miido selventää.

Miido on koulutukseltaan aikuiskasvatustieteen maisteri. Hän on aikaisemmin työskennellyt työ- ja elinkeinotoimistossa sekä työnsuunnittelijana Salon kaupungilla palkkatuen työllistämiseen liittyvissä tehtävissä. Kokemusta on myös maahanmuuttajien työllisyyttä edistävistä hankkeista.

Lisäksi hän on itsekin ollut pitkäaikaistyötön. Omakohtaiset kokemukset koulukiusaamisesta ja vahva kotikasvatus ovat synnyttäneet halun puolustaa heikkoja ja auttaa muita.

“Äiti on aina sanonut, että olen eräänlainen oikeustaistelija. Kaikilla on oma tarinansa, eivätkä työnhakijoiden taustat ole aina yksinkertaisia. Kaikki ovat kuitenkin auttamisen arvoisia, ja se pätee työllistymiseenkin”, hän kokee.

 

Hankkeen pilottivaiheessa Kolmituote tarjoaa työntekijöille muun muassa lampunvarjostinten tuotantotyötä. Kokoonpanotyöntekijä Kari Laaksonen näyttää, mitä työhön kuuluu.

Prosessimalli, joka sopii muillekin elinkeinoalueille

Miido tunnistaa, että työttömyys on ollut viime aikoina laskussa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin vaikeampi asia. Monet etsivät töitä, mutta takaiskut työhaastatteluissa lannistavat ja passivoivat entisestään. Noidankehästä on vaikea irrottautua.

“Ongelma on haastava siksikin, että samalla työkulttuuri muuttuu vauhdilla. Siksi on tärkeää, että työntekijä tunnistaa omat vahvuutensa työntekijänä. On hyvä muistuttaa itselleen, että kukaan meistä ei osaa kaikkea, mutta kaikki osaavat jotain. Hankkeessa kannustamme juuri oman osaamisen sanoittamiseen ja markkinointiin”, Miido sanoo.

Hankkeessa pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävä prosessimalli on suunniteltu huolella. Malli on myös skaalattavissa muille elinkeinoalueille.

“Metropolia-ammattikorkeakoulussa on aikaisemmin toteutettu vastaavanlainen hanke, mutta siinä ei ollut Kolmituotteen kaltaista tahoa välissä. Siksi meidän hanke on ainutlaatuinen Suomessa. Kun Kolmituote on mukana hankkeessa, voi hankkeelle odottaa vuoden päästä jatkoakin, mikä olisi hienoa”, Miido visioi.

 

 

Pitkäaikaistyöttömien vuokratyömallin kehittäminen -projekti.

Hankkeen lähtökohtana on kehittää uusi vuokratyömalli pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeessa pilotoidaan malli, jolla edistetään työllistymis- ja työelämävalmiuksien parantumista ja mahdollistetaan pitkäaikaistyöttömien sijoittuminen avoimille työmarkkinoille. 

Kysy lisää: Nina Miido p. 050 444 9692 | nina.miido@yrityssalo.fi tai lue täältä