Pitkäaikaistyöttömien vuokratyömallin kehittäminen

Hankkeen lähtökohtana on kehittää uusi vuokratyömalli pitkäaikaisten työttömien työllistämiseen avoimilla työmarkkinoilla. Samaan aikaan, kun yritykset viestittävät työvoimapulasta, niin ’kortistossa’ on satojen pitkäaikaistyöttömien reservi. Tämä reservi on saatava tehokkaasti käyttöön kasvaville työmarkkinoille. Julkisen toimijan (Kolmituote Oy) hallinnoiman uuden vuokratyövoimamallin tarkoitus on vastata muuttuvien työmarkkinoiden tuomiin haasteisiin ja auttaa työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida malli, jolla edistetään työllistymis- ja työelämävalmiuksien parantumista ja mahdollistetaan pitkäaikaistyöttömien sijoittuminen avoimille työmarkkinoille. Toisena tavoitteena on löytää työnantajayrityksille yksi uusi malli työvoiman saatavuuteen yhteiskunnallisen ja voittoa tavoittelemattoman yrityksen (tässä Kolmituote Oy) vuokratyövoimavälityksen avulla.

Lisätiedot:

Nina Miido p. 050 444 9692 | nina.miido@yrityssalo.fi