Jame-Shaft haluaa kasvaa työntekijöidensä kanssa

 


Viime vuoden alusta Jame-Shaft on ollut kasvu-uralla. Yritys tekee koneistusta muun muassa metsä- ja kaivosteollisuuteen. Tuotannon osia ovat esimerkiksi lämpökäsitellyt holkit.

Jame-Shaft haluaa kasvaa työntekijöidensä kanssa

 

Metalliteollisuuden hyvät näkymät ovat tukeneet salolaisen Jame-Shaftin kasvua ja vauhdittaneet yrityksen investointihankkeita. Tilauskantojen nousu on lisännyt tarvetta osaavalle työvoimalle. Sitä toimitusjohtaja Mika Tuunainen pitää yrityksen tärkeimpinä resursseina.

Jame-Shaft tekee koneistusta kokonaisvaltaisella periaatteella. Toimialakohteita ovat metsä- ja kaivosteollisuus sekä maanrakennusala, joissa käytettäviltä koneilta vaaditaan kestävyyttä ja luotettavuutta. Lopputuotetta voisi verrata ihmisen osiin.

“Kuten nivelemme, myös asiakkaidemme käyttämät koneet altistuvat jatkuvasti rasitukselle. Esimerkiksi metsäkoneen puomien tappien ja holkkien tulee kestää äärimmäisiä oloja. Näiden nivelosien valmistukseen olemme erikoistuneet”, luonnehtii toimitusjohtaja Mika Tuunainen.

Tuunainen kertoo, että suurin osa yrityksen liikevaihdosta tulee kaivos- ja metsäteollisuudesta, mutta viime vuosina maanrakennusalan osuus on tasapäistänyt suhdetta. Tällä hetkellä kehitys on positiivista kaikilla aloilla. Se on Suomusjärvellä yhdeksänkymmentäluvun alussa perustetun ja Saloon 2000-luvulla siirtyneen yrityksen tasaisen kehityksen tulosta.

“Vuosina 2002–2008 meillä oli kovan kasvun vuodet. Nytkin ala näyttää valoisalta ja kasvu on vieläkin kovempaa. Olemme kuitenkin aina pyrkineet palveluntarjontaan, jossa korostuvat kokonaisvaltaisuus ja luotettavuus”, Tuunainen sanoo.

Nämä standardit näkyvät niin, että tuote valmistetaan saman katon alla, käyden läpi koneistuksen, hionnan ja viimeistelyn sekä lämpökäsittelyn. Lopputuotteen on oltava kestävä, mutta samoin on toimitusketjun, jota pitkin se etenee asiakkaalle. Asiakkaalle on myös kerrottava, miten tuotetta voi parantaa.

“Kokonaisvaltaisuus on sitä, että pystymme auttamaan päämiehiämme tekemään parempia päätöksiä. Vuorovaikutus on oleellinen osa tuotekehitystä ja yksi edellytys kasvulle. Siksi emme halua pantata hiljaista tietoa.”

 

Jos ei investoi, ei pysty kasvamaan

Nyt Jame-Shaft on kasvussa. Sitä ruokitaan investoinneilla, jotka ovat olleet suunnitteilla jo pitkään.

“Pari viime vuotta ovat olleet poikkeuksellisia. Ensin näytti siltä, että korona hyydyttää toimintaa. Kun tilauskanta alkoi sitten viime vuoden syksyllä kasvaa, piti polkaista kaasu pohjaan. Aluksi viime vuodelle suunnitellun 17 miljoonan euron budjetti piti korottaa 20 miljoonaan. Nyt seuraavalle tuloskaudelle on laskettu 25 miljoonan budjetti”, Tuunainen kertoo.

Kovaan kysyntään on vastattu automatisoimalla tuotantoa ja logistiikkaa. Kasvustrategiaa on tänä vuonna tuettu laitehankinnoilla, ja nyt talosta löytyy muun muassa automaattitrukkijärjestelmä ja uusia robotteja. Ensi vuonna täydennystä tulee vielä uudesta robottisolusta. Vuosille 2021 ja 2022 ajoitettujen investointien loppusumma on yrityksen historian suurin, yhteensä kuusi miljoona euroa.

“Muutos on tullut odottamattoman nopeasti. Mutta jos ei investoi, ei pysty kasvamaan. Muutokseen sopeutumiseen on pitänyt keksiä keinoja, mutta kaikki työntekijämme ovat onneksi tukeneet sen mahdollistamisessa”, Tuunainen kiittelee.

Halukkaille annetaan mahdollisuus kehittyä

Tuunainen tietää, että siellä se yrityksen ydin onkin: työntekijöissä. Kasvun myötä Jame-Shaft on palkannut 37 uutta työntekijää, pääosin  CNC-koneistajiksi. Rekrytoinneissa on tehty yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja Salon seudun ammattiopiston kanssa. Luontevin tie taloon käykin oppisopimuksen kautta, “jamepolkua” pitkin.

“Oppisopimus kestää puolestatoista kahteen vuoteen. Meille tulee niin parikymppisiä kuin kuusikymmentävuotiaitakin. Prosessi lähtee aktiivisesta perehdytyksestä, mutta alkuvaiheessa keskustelemme myös siitä, mitä työntekijä itse haluaisi tehdä”, Tuunainen sanoo.

Suunnitteilla on kehittää uudella tavalla uusien työntekijöiden rekrytointia ja kouluttamista. Yksi kaavailtu keino on oman luokan perustaminen osana oppisopimuskoulutusta. Siinä osa ajasta kuluisi opiskellessa, osa työpisteellä.

“Näin pystyisimme nivomaan teorian opiskelun ja käytännön harjoittelun tiiviimmin yhteen. Meillä on käytössä modernia teknologiaa, jota oppilaitoksilla ei vielä ole, mikä on erinomainen etu, ennen kaikkea työntekijälle. Työskentely uusimmilla välineillä on paitsi kiinnostavaa, se myös lisää oppijalle toimijuuden tuntua”, Tuunainen tietää.

Eikä uuden oppiminen koske vain vasta palkattuja. Tuunaisen kaavailema oppisopimusprosessi palvelee myös niitä, jotka ovat olleet talossa jo pitkään. Sitä voisi soveltaa osaamisen mukaan. Näin työntekijöiden tietotaso kasvaa. Se ei Tuunaista häiritse.

“On koko yrityksen etu, jos hallussamme on alan huippuosaamista. Kukaan ei voi tietää kaikkea, eikä tarvitsekaan, mutta tällä alalla vaaditaan myös mestariliigan pelaajia. Annamme kaikille halukkaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan mielensä mukaan”, Tuunainen sanoo.

 

Kasvun myötä yritys on tehnyt uusia investointeja ja palkannut lisää työvoimaa. Uutena taloon tullut Anton Ostonen saa ohjeistusta kappaleenvaihtorobotin käyttöön.

Robotit työkavereina

Jame-Shaftilla tulevat tilikaudet näyttävät lupaavilta. Hyvistä näkymistä huolimatta metalliteollisuuden markkinoita varjostavat raaka-aineiden hintojen kohoaminen ja saatavuus. Raaka-aineiden ja niiden toimitusketjujen tarkkailu on osa vastuullisuutta, johon yritys haluaa sitoutua. Toinen on työntekijöiden viihtyvyys.

“Alallamme suurin osa Suomen osaajista koulutetaan Tampereen seudulla, missä myös työllisyysprosentti on korkea. Nyt kun metalliteollisuudella menee Salossa hyvin, haluamme luoda työntekijöillemme hyvät olosuhteet, kuunnella heidän toiveitaa ja parantaa työviihtyvyyttä tarpeen mukaan”, Tuunainen kertoo.

Sille on perustelunsa, sillä automatisaation ja robotiikan yleistyessä muuttuu samalla koneistajankin työnkuva.

“Suurteollisuudessa automatisaatio vähentää ruumiillisen työn tarvetta, mutta kaltaisellemme kapealla sektorilla toimivalle alihankkijalle osaavat työntekijät ovat elinehto. Meillä robotit eivät uhkaa työpaikkoja. Ne ovat työkavereita”, Tuunainen muistuttaa.

 

 

Tiesitkö että Yrityssalosta saat apua tämän hetken rekrytointihaasteisiin ja siihen miten voit parantaa omaa työnantajamielikuvaasi ja löytää oikeat osaajat yritykseesi! Lue lisää tästä