Rekrytointi- ja työllisyyspalvelut

Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin

 Yrityskoordinaattori yhdessä yhteistyökumppaneiden (esim. TE-palvelut, henkilöstöpalveluyritykset) kanssa on käytettävissä maksutta, kun yritys tai organisaatio kaipaa apua ja neuvontaa mm. seuraaviin rekrytointeihin liittyvissä asioissa:

  • Selvittelemme työnantajan  kanssa palkkatukiasioita ja muita taloudellisia tukia
  • Autamme työnantajia sopivien ehdokkaiden ja osaajien etsimisessä
  • Ohjeistamme työsopimusasioissa ja muissa paperitöissä
  • Autamme muissa rekrytointiprosessin vaiheissa
  • Tukimuotoja on useita ja yrityskoordinaattorin avulla työnantaja saa kädestä pitäen ohjausta ja neuvontaa mm. palkkauskustannusten laskemisessa, tukien hakemisessa ja muussa rekrytointiin liittyvässä.

 

Työllistämistuet 2021 Salossa:

Pitkäaikaistyöttömän edelleensijoitus yritykseen
Salon kaupunki palkkaa pitkäaikaistyöttömän ja sijoittaa hänet yritykseen töihin. Yritys vastaa perehdytyksestä ja työnjohdollisesta työstä, kaupunki palkanmaksusta ja työterveyskuluista

Salon kesätyöseteli 2021
Palkkaa kesätöihin 14–19-vuotias nuori (2002 – 2006) ja hyödynnä Salon kaupungin kesätyöseteli à  300 euroa.

Työllistämistuki 
Kaupunki voi myöntää palkkaukseen tukea salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän, nuoren alle 30-vuotiaan ilman palkkatyökokemusta olevan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren (alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut) työllistämiseen

Rekrytointipalkkio 

Kertaluonteinen rekrytointipalkkio à 1 800 € voidaan myöntää työnantajille, mikäli kaupungin työllistämistuella aikaansaatu työsuhde kestää ilman lomautuksia vähintään yhden vuoden.

Lue lisää palveluista työnantajille (salo.fi)

 

Ajankohtaisartikkeleita rekrypalveluista:

Lue artikkeli Salon edelleensijoituspalvelusta (20.1.2021)
Lue  Filter Partners Oy:n kokemuksista työllisyyspalveluista
Lue  Salo Golfin tarina yhteistyöstä työllisyyspalveluiden kanssa

Ota yhteyttä

Juha Metsänoja

Alkavan yrityksen neuvonta,
Palkkatuet

juha.metsanoja@yrityssalo.fi
p. 044 546 0043