Julkisen yritysrahoituksen kooste 04/2024

 

 

Pk-yritysten yritystuet Varsinais-Suomen ELY-keskus

(Maaseudun yritystuet alla)

 

 Pk-yritysten rahoitus 

Kun pohdit julkisen rahoituksen mahdollisuuksia yritystoimintasi kehittämiseen, selvitä voitko hakea yrityksen kehittämisavustusta. Julkinen rahoitus on tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin, mutta sen saamiseksi täytyy olla selkeät perusteet ja täydelliset hakemukset liitteineen.  Kannattaa perehtyä tarkasti uuteen rahoitusstrategiaan (linkki tässä), josta löydät tarkempaa tietoa.

Tällä hetkellä painotetaan erityisesti hankkeen merkittävyyteen yrityksen kannalta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista, hiilineutraalisuuden edistämistä sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavia kehittämishankkeita.

 

Mitä rahoitetaan ja paljonko tukea voi saada

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. Avustus on yrityskohtaista ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin.

Julkista rahoitusta voit hakea seuraaviin osa-alueisiin:

 • kansainvälistymiseen | tuki 50%
 • liiketoimintaosaamisen kehittämiseen | tuki 50%
 • tuotteiden kehittämiseen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen | tuki 50%
 • investointeihin (uusien koneiden ja laitteiden hankinta ja muut tuotannolliset investoinnit) | Investointituki pienille yrityksille (< 50 hlöä) 20% ja keskisuurille (<250 hlöä) 10%. Investoinnin hyväksyttävät kustannukset 10 000 – 1 500 000 euroa

Investointituen minimimäärä 20.000 euroa. Kehittämishankkeilla ei euromääräistä ylärajaa.

 

Kenelle rahoitus on tarkoitettu/kuka voi tukea hakea

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pienille (alle 50 henkeä) ja keskisuurille (alle 250 henkeä) yrityksille koko Varsinais-Suomen alueella. Yrityksen talouden on oltava kunnossa ja yrityksellä on oltava jatkuvan kannattavuuden edellytykset.

Asetuksessa poissuljettuja toimialoja ovat mm:

 • maahantuonti-, agentuuri-, vähittäis- ja tukkukaupoille eikä em.  toimialojen Internet-pohjaisille verkkokaupoille
 • yksityishenkilöille ja kotitalouksille kuluttajapalveluita tarjoaville,  paikallisilla  markkinoilla toimiville  yrityksille  (esim.  ravitsemis-, kauneudenhoito-, kuntosali-, hieronta- ja fysioterapiapalvelut, huolto- ja korjaamotoiminta)
 • maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

 

Miten rahoitusta haetaan ja koska rahoitusajat päättyy

Kehittämisavustusta haetaan erillisten hakujaksojen mukaan. Parhaillaan on avoinna hakujakso 2.4.2024 – 31.5.2024, jossa rahoitusta on haettavana arviolta 700 000 euroa.  Lue hakuinfo  täältä.
Kunkin hakujakson päättyessä kaikki jätetyt hakemukset pisteytetään ja päätetään, mitkä hakemukset rahoitetaan ja mitkä ei.

Seuraavat hakujaksot: 
•  3.6.2024 -30.8.2024
•  2.9.2024 -31.10.2024
•  4.11.2024 -31.12.2024

Rahoitusta haetaan sähköisesti  EURA2021 -järjestelmän kautta.

 

Tärkeitä linkkejä:

Päivitetty 15.4.2024

 

 

Maaseudun yritystuet 2023-2027:

 

Maaseudun yritystukiin paljon uusia mahdollisuuksia 

Varsinais-Suomessa maaseuturahoitusta myöntävät ELY-keskus ja viisi Leader-ryhmää, Salossa Ykkösakseli ry.  ELY-keskuksesta voi hakea tukea maatalouden investointeihin ja maaseudun pienyritysten kehittämiseen. Leader-ryhmät taas tukevat esimerkiksi maaseudun mikroyritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja. Pääsääntöisesti pienet max 5 työllistävät yritykset hakevat Ykkösakselilta ja isommat päätoimiset yrittäjät hakevat tuen ELY-keskukselta.

Tarkista täältä  maaseudun tukikelpoisten ja tukikelvottomien alueiden rajaukset, niin saat selville onko yrityksesi tämä rahoituksen piirissä. Salon ydinkeskusta ja muutamat yritysalueet eivät ole maaseuturahoituksen piirissä.

 

Millaisia maaseudun yritystukia on ja paljonko tukea voi saada

Maaseudun yritystuissa uusina painotuksina on selkeä kohdentaminen yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ja kokeiluihin, omistajanvaihdoksiin jopa ennen y-tunnusta.

Maaseudun yritystuet 2023-2027:

Tarkennuksia maaseudun yritystukiin:

 •  Ykkösakselilta haettavat tuet ovat aloittavan yritystoiminnan ja käynnistämisen osalta kertakorvaustyyppisiä 2 500,- ja 7 500,- euron välissä ja kehittämishankkeissa budjettiin/toteutuneisiin kustannuksiin perustuvia, pääsääntöisesti 5 000,- ja 100.000,- euron välissä, tuen ollessa 50% hyväksytyistä kustannuksista.
 •  Kone-, laite- ja rakentamisinvestoinnit ovat edelleen mahdollisia, myös käytettyjen laitteiden osalta.
 •  Investointien tukiprosentit Salon ja Someron alueella ovat 15-30 %.

Hyväksyttävät kustannukset Ykkösakselissa ovat 5 000 – 100 000 eur ja VS Ely-keskuksessa 10 000 – 1 500 000 eur.

Samat tukitasot; asiakas valitsee 10 000-100 000 € investoinneissa hakeeko Leaderin/Ykkösakselin vai ELY:n kautta.

 

Kenelle rahoitus on tarkoitettu/kuka voi hakea tukea

Pienet (alle 50 henkeä) maaseudulla toimivat yritykset. Myös alkavat yritykset voivat hakea yritystukia.

 

Miten rahoitusta haetaan

Rahoitusta haetaan Ruokaviraston sivuilta sähköisestä Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle.

 

Koska rahoitusta voi hakea

Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

 • Elyn valintajaksot 2024: Käynnissä oleva valintajakso päättyy 15.5.2024. Seuraavat hakujaksot  16.5. – 15.8., 16.8. – 15.10, 16.10. – 15.1.2025.
 • Ykkösakseli ry:n valintajaksot 2024: Käynnissä oleva  hakujakso päättyy 12.5.2024, Katso tarkemmin täältä

Hanketta kannattaa suunnitella jo ennen haun alkamista

Tuenhakijoiden kannattaa aloittaa hankkeensa suunnittelu jo ennen haun alkamista. Lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä myös alueellisilta ELY-keskuksilta ja Leader-ryhmiltä.
Ely-keskuksen ohjeet hakijoille tässä

 

Tärkeitä linkkejä:

 

Päivitetty 4.3.2024/mp