Kestävää kilpailukykyä yritysten energia- ja ympäristöasioista

Kestävää kilpailukykyä yritysten energia- ja ympäristöasioista

Toiminnan tehostaminen, ympäristöasiat, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet osa suurempien yritysten toiminnan ohjausta jo pidempään. Yritysten tarve kehittää toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä on jatkuva ja edellä mainittujen osa-alueiden merkitys on tulevaisuudessa korostumassa eri kokoluokan toimijoiden parissa. Parhaimmillaan näiden asioiden kehittäminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022 –hanke tukee teollisten alihankinta- ja palveluyrityksien kehittämistoimintaa kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Projektipäällikkö Lauri Kaivosoja on tiiviissä yhteydessä erityisesti maaseutualueen  teollisiin yrityksiin. Hankkeen toimesta järjestetään muun muassa asiantuntijatilaisuuksia, infoja ja yritysvierailuja. Hankkeella tavoitellaan kestävämpiä ja tehokkaampia toimintatapoja sekä yritysten verkostoitumista ja yhteistyön lisäämistä. Hankkeen järjestämät tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

Lue Lauri Kaivosojan ajatuksista (artikkeli 20.10.2020)

Mediatiedote 20.10.2020 klo 10 Tulevaisuuden teollisuuskumppani –foorumi avaa näkymiä tehokkuuteen ja kestäviin toimintamalleihin teollisten alojen toimijoille Varsinais-Suomessa

Tutustu kickoff tilaisuuden ohjelmaan 29.10.2020 klo 8:30-12:15


Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022

Hankkeen päätavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys.

Tavoitteena on ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestetään innostavia ajankohtaistilaisuuksia.

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Aika: 1.8.2020 – 28.2.2022
Hankekumppanit:
Hanketoimintaa koordinoi Yrityssalo, joka vastaa Salon alueen kehittämisestä hankkeessa
Hankkeessa osatoteuttajina ovat Kemiönsaaren kunta (Turunmaan seutukunta) ja Ukipolis Oy (Vakka-Suomi ja osa Loimaan seutua).
Hankkeen kumppaneita ovat Paraisten kaupunki, Loimaan kaupunki, Pöytyän kunta sekä Ukipoliksen toiminnassa mukanaolevat Vakka-Suomen kunnat

Lisätiedot: Projektipäällikkö Lauri Kaivosoja | lauri.kaivosoja@yrityssalo.fi | p. 050 409 1953