Hiilineutraaliuden hyödyt yritysten ulottuvilla

 


 

Hiilineutraaliuden hyödyt yritysten ulottuvilla

Hiilineutraalius puhuttaa tällä hetkellä yritykisä. Yrityssalon Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020–2022 -hanke huomioi yritysten ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä lisää tietoa pk-yritysten hiilineutraaliudesta. Hiilijalanjäljen laskenta, tuotannon tehostaminen ja kiertotalous ovat kevään webinaarien ja työpajojen aiheita.

 

Hiilineutraalius herättää kiinnostusta

Yrityssalo on syksystä 2020 lähtien kartoittanut yrittäjien näkemyksiä yritystoimintaan liittyvästä hiilineutraaliudesta. Yritystapaamisia, työpajoja ja muita tilaisuuksia on järjestetty Salossa, Turunmaalla sekä Uudenkaupungin ja Loimaan toiminta-alueilla. Ne kertovat selvän viestin: hiilineutraalius on yrityksille ajankohtainen asia.

“Olemme olleet tiiviisti yhteydessä yrittäjiin. Tapaamisten perusteella vaikuttaa siltä, että asia herättää kiinnostusta yrittäjien keskuudessa. Osa yrityksistä on jo edennyt pitkällekin hiilineutraaliuden edistämiseksi ja ne ovat tehneet hiilijalanjälkilaskelmia. Voi myös sanoa, että kaikissa yrityksissä asia on ainakin noteerattu”, kertoo Yrityssalossa hankkeen vetäjä Lauri Kaivosoja.

Tavoite hiilineutraaliuden edistämiseksi näkyy myös Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä julkaisemissa eri toimialojen vähähiilitiekartoissa. Niissä luodaan näkymiä siitä, kuinka tavoite hiilineutraalista Suomesta voidaan saavuttaa eri toimialoilla vuoteen 2035 mennessä.

Kaivosojan mukaan keskeisiä kehitystoimia ovat yritysten lähtötilanteen todentaminen ja nykytilanteen tunnistaminen. Tarkastelun kohteena ovat yritysten eri toiminta-alueet, ympäristö ja taloudelliset tekijät.

“Tässä liikkuvat käsikädessä yritysten toiminnan kokonaisvaltainen tehostaminen, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä ympäristönäkökulmien huomioiminen. Kokonaistaloudellisuuden huomioiminen onkin tärkeää, sillä hiilineutraaliuteen liittyvien asioiden tulkinnoissa voi tapahtua edelleen muutoksia”, Kaivosoja toteaa.

 

Kustannus- ja energiatehokkuutta sekä ympäristöhyötyjä

Hankkeen tilaisuuksissa puheenvuorot ovat lähestyneet hiilineutraaliutta eri näkökulmista. Ääneen ovat päässeet sekä salolaiset alihankintayritykset että salolaisille yrityksille tärkeät päämiehet.

“Hankkeen kick-off tilaisuudessa Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald oli kertomassa hiilineutraaliustavoitteista. Hän toi vahvasti esille, että tulevaisuudessa vaatimuksia tullaan esittämään alihankintaketjun toimijoille. Yrityssalon vuosittaisessa teollisuusfoorumissa teemana oli puolestaan ”energia ja hiilineutraalius”. Päämiesten näkökulmaa toi esiin Ida Teeristö Sandvikilta. Hänen mukaansa alihankintaketjujen toimintaa ohjaa eettinen ohjeistus, jonka yksi kriittinen osa on ympäristövastuu”, Kaivosoja sanoo.

Ympäristöystävällisyyttä lisäävät toimet näyttävät muuttaneen myös tapaa, jolla aiheesta puhutaan. Teollisuusfoorumissa VTT:n Saija Vatanen muistutti, että viime vuosina toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia kuvaavan hiilijalanjäljen rinnalle on tullut termi ”hiilikädenjälki”. Sillä kuvataan tuotteiden positiivisista ympäristövaikutusta. Hiilikädenjäljen avulla pystytään osoittamaan, että laadukkailla ja kestävillä tuotteilla voidaan saavuttaa tuotteen elinkaaren aikana käyttökohteissa merkittäviä ympäristöhyötyjä.

“Samalla ne tuovat yritykselle erilaisia säästöjä”, Kaivosoja täydentää. “Teollisuusfoorumissa esimerkiksi kuultiin, miten energiakatselmuksilla tai uusiutuviin energiamuotoihin sijoittamalla yrittäjät voivat lisätä sekä kustannus- että energiatehokkuutta. Lisäksi kun yritys etsii koronatilanteen vuoksi rahoitusmahdollisuuksia, ilmenevät hiilineutraaliuteen tähtäävät investoinnit tärkeinä kriteereinä tukien myöntämiselle. Näistä tulemme jakamaan lisää tietoa yrittäjille kevään kuluessa”, hän sanoo.

 

Webinaarisarja, joka vastaa yrityksiä kiinnostaviin asioihin

Yrityssalo on kerännyt yrittäjien huomioita hiilineutraalien ratkaisujen kiinnostavuudesta ja käyttöönotosta hankkeen alusta asti. Nekin ovat näkyvä osa kevään webinaarisarjaa.

“Tulemme käsittelemään juuri yrityksiä kiinnostavia asioita. Hiilijalanjäljen laskenta, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttöönotto ovat aihealueita jotka ovat erityisesti nousseet keskusteluissa esiin. Keskeisiä teemoja ovat myös tuotannon tehostaminen ja kiertotalousnäkökulmat”, Kaivosoja listaa.

Hankkeeseen liittyvät maksuttomat verkkotilaisuudet alkavat tiistaina 9.3.2021. Ensimmäisen tilaisuuden aiheena on hiilijalanjälki ja sen todentaminen. Webinaarin jatkoksi järjestetään huhtikuussa kaksi työpajaa, joissa yrityksille tarjotaan valmennusta hiilijalanjäljen laskentaan ja päästöjen vähentämiseen. Näissä tilaisuuksissa asiantuntijana toimii Gaia Consulting.

“Hiilineutraalius tarjoaa yrityksille lukuisia mahdollisuuksia. Niihin voi tutustua osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin tai katsomalla webinaaritallenteita, jotka löytyvät Yrityssalon verkkosivulta. Mahdollisesti myöhemmin keväällä tai ainakin tulevana syksynä voimme järjestää tilaisuuksia myös kasvokkain”, Kaivosoja toivoo.

Ilmoittaudu mukaan verkkowebinaariin  9.3 klo 13-15 Hiilijalanjälki ja sen todentaminen yrityksissä 

Lauri Kaivosoja kannustaa yrityksiä ottamaan yhteyttä, kun hiilineutraalisuuteen liittyvät asiat ovat yrityksissä ajankohtaisia