Yrityssaneerausta voi nopeuttaa puoltohakemuksella

 


 

Yrityssaneerausta voi nopeuttaa puoltohakemuksella

Ison laskun eräpäivä lähestyy, kassassa ei ole riittävästi rahaa, yrittäjän kurkkua kuristaa. Liiketilojen vuokranmaksupäivä on taas käsillä, saranat eivät kulu asiakasvirran tyrehdyttyä – vuokrakustannukset ovat nousseet liikevaihtoon nähden liian korkeiksi. Yrityssaneeraus saattaa olla toimiva ratkaisu, kun uhkaava maksukyvyttömyys kolkuttelee yrityksen ovella.
– Yrityssaneerauksesta puhuttaessa pidetään nyrkkisääntönä sitä, että sen on oltava velkojille kannattavampaa kuin yhtiön toiminnan lakkauttaminen konkurssin kautta. Muuten saneerausohjelmaa ei voida käräjäoikeudessa vahvistaa, asianajaja Matti Kökkö Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:stä toteaa.

Hänen mukaansa moni yritys on heikossa asemassa jo päätyessään yrityssaneerausmenettelyyn. Mitä aikaisemmin yrityksen johto havahtuu uhkaavaan maksukyvyttömyyteen, sitä paremmat menestymisen mahdollisuudet yrityksellä on tervehdyttää ylivelkaantuminen.
– Saneerausmenettelyn nopea aloittaminen tukee prosessia. Jos velallinen saa vähintään kaksi merkittävää velkojaansa puoltamaan saneeraushakemusta, käräjäoikeudesta voi saada päätöksen parissa päivässä. Puoltohakemuksella on hyvä kaiku tuomioistuimessa.

Ilman puoltohakemusta vaaditaan tilintarkastajien selvityksen lisäksi velkojilta erilliset lausunnot. Yrittäjälle rahanarvoista aikaa voi tuhraantua jopa kuukausia.
– Avoin ja rehellinen yhteydenpito velkojiin on ensiarvoisen tärkeää yrityksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Viimeistään maksuvaikeuksien synnyttyä velkojien kanssa kannattaa keskustella ja selvittää mahdollisuus lainarahoitukseen tai maksuaikojen omaehtoiseen pidentämiseen, Kökkö neuvoo.


Avointa ja rehellistä kaunistelemattomuutta

Vuonna 1993 voimaan tullut yrityssaneerauslaki mahdollistaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden ja ajautumassa olevien yritysten velkajärjestelyt ja toiminnalliset saneeraukset tuomioistuimen päätöksellä. Saneerausohjelma kestää vuosia. Sillä pyritään mahdollistamaan yrityksen normaalin toiminnan jatkuvuus.
– Yrityssaneeraukseen pääsevän yrityksen on pystyttävä hoitamaan kaikki uudet, saneeraushakemuksen vireille tulon jälkeen syntyneet velat. Menestymisennusteen on oltava hyvä. Väärinkäytöksiäkin valitettavasti tapahtuu, sillä saneerausmenettelyyn jätetty hakemus keskeyttää konkurssihakemuksen käsittelyn, Matti Kökkö kertoo.

Hän kehottaa saneerausmenettelyyn päässyttä yrittäjää olemaan avoin ja kertomaan tuomioistuimen nimeämälle selvittäjälle yrityksen tilanteesta kaunistelematta.
– Pelkkä pääsy saneerausmenettelyyn ei ratkaise yrityksen ongelmia. Yrittäjän on oltava valmis jakamaan kaikki se tieto, millä voisi olla merkitystä. Hänen pitää myös valmistautua mahdollisiin kipeisiinkin ratkaisuihin, kuten henkilöstön lomauttamiseen tai irtisanomiseen.

Selvittäjä miettii ja toteuttaa tarvittaessa myös toiminnallisia saneerauskeinoja. Niitä voivat olla esimerkiksi toimitilojen supistaminen, henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet, toiminnan painopisteen muuttaminen tai yrityksen omaisuuden myynti.


Aidosti järkevä vaihtoehto on…

Matti Kökkö muistuttaa, että yrityssaneerauksen tarkoituksena on järjestellä yrityksen velkoja niin, että liiketoiminta voisi jatkua kannattavana. Menettely ei kuitenkaan suoraan vaikuta yrittäjän henkilökohtaisiin takaus- tai panttivastuisiin, eikä velkojien oikeuteen jopa realisoida tarvittaessa yrittäjän pantiksi antamaa omaisuutta.

– Yrittäjä on yrityssaneerauksenkin aikana yrityksensä liiketoiminnan johtaja ja arjen pyörittäjä. Selvittäjä ei ole yrityksen uusi toimitusjohtaja, vaikka hänellä onkin päätösvaltaa, Kökkö toteaa.

Eri toimialoilla pätevät rahasta puhuttaessa samat lainalaisuudet: kassaan tulevan rahan on riitettävä jatkuviin kuluihin. Menestyksekästä liiketoimintaa ei ole olemassa ilman tämän yhtälön toteutumista.

– Yrityssaneeraus ei sovi kaikille yrityksille. Siksi jokainen tapaus ja sen mahdollisuudet menestyä arvioidaan yksilöllisesti. Joskus onnistuneilla saneeraustoimilla onnistutaan toteuttamaan saneerausohjelma jopa suunniteltua nopeammin. Joskus taas konkurssi on yritykselle aidosti ainoa oikea vaihtoehto, Matti Kökkö sanoo.

Tänä syksynä Yrityssalo auttaa maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä tarjoamalla maksuttomia talousasiantuntijoiden klinikoita ja lisäämällä tietoa yrityssaneerausmenettelystä. Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020 -hanke tarjoaa salolaisille yrityksille mahdollisuuden maksuttomaan neuvontaan yrityksen taloudellisen tilan analysoimiseksi. Seitsemän asiantuntijaa kertovat, mitä yrityssaneerausmenettelyssä tulee huomioida.

Kysy lisää: hilkka.halla@yrityssalo.fi