Yrityskummit Salon seudun yritysten tukena

 

Salon Villa COCO:n yrittäjä Outi Wahlberg on yrityskumminsa rohkaisemana liittynyt Salon yrittäjiin ja osallistunut moniin erilaisiin koulutuksiin.

Yrityskummit Salon seudun yritysten tukena

Yrityskummit on valtakunnallinen, Suomen suurin mentorointipalveluja tuottava yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1994. 25 vuoden aikana kummit ovat auttaneet yli 10 000 asiakasyritystä 2 000 kummin voimin. Luottamuksellisen kummitoiminnan kautta Salon seudun yrittäjätkin ovat saaneet vinkkejä ja tukea.

 

Maksutontaa neuvontaa yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa 

“Yrittäjän on tunnettava toimialansa ja tehtävä päätöksensä sen pohjalta. Me toimimme yrittäjän apuna.”
Näin tiivistää Yrityskummien toimintaperiaatteen yrityskummi Jussi Peltonen. Hän on ollut mukana yrityskummitoiminnassa vuodesta 2014 ja toimii Varsinais-Suomen kummien puheenjohtajana. Muiden yrityskummien tavoin Peltosella on pitkäaikainen kokemus yrittäjyydestä ja sen lainalaisuuksista.

“Kummit antavat yrittäjille neuvoja ja tarjoavat laajaa näkemystä siitä, miten yrittäjä voi toimintaansa kehittää. Meidän mukanaolo on yrittäjälle täysin maksutonta. Viestimme yrittäjille onkin, että ilmaisia lounaita on sittenkin olemassa”, Peltonen sanoo.
Kummien palveluja Peltonen suosittelee erityisesti pk-yrittäjille, sillä he jäävät mietteidensä ja huoliensa kanssa helposti yksin. Keskeistä on, että kummeihin voi ottaa yhteyttä missä vaiheessa yrityksen elinkaarta tahansa.

Sen somerolainen Muotiputiikki Helmen yrittäjä Anita Hallapelto ja Salon Villa COCO:n Outi Wahlbergin tietävät.
“Kummiltani olen saanut ideoita ja vinkkejä omaan toimialaani liittyen sekä paljon lainopillisia neuvoja”, Hallapelto kertoo. Wahlberg on niin ikään ollut tyytyväinen onnistuneeseen kummisuhteeseen: “Minulla on maailman paras kummi yritykseni tukena. Häneen voin olla yhteydessä missä tahansa yrittäjyyteen liittyvässä asiassa.”

Kummiensa avulla Hallapelto ja Wahlberg ovat oppineet paljon uutta ja kasvattaneet verkostojaan. “Kummini on antanut konsulttiapua ja ehdottanut tärkeitä kontakteja. Se on auttanut esimerkiksi brexitin herättämiin uhkiin varautumisessa, sillä kummini avulla olen löytänyt kontakteja vaihtoehtoisilta markkinoilta”, kertoo Hallapelto, jonka vaateliikkeen valikoimasta suurin osa tulee Britanniasta.

Wahlberg on puolestaan löytänyt rohkeuden osallistumiselle. “Olen liittynyt Salon yrittäjiin ja lähtenyt mukaan erilaisiin koulutuksiin. Kummitoiminta on laskenut kynnystä yritysmaailmaan astumiselle”, hän kertoo.

Somerolla toimivan Muotiputiikki Helmen yrittäjä Anita Hallapelto on saanut kummiltaan Pekka Vaurolalta tukea muun muassa lainopillisissa asioissa. Anita kertoo, että Pekka on auttanut häntä löytämään huippu kirjanpitäjän ja ollut tärkeä osa yrityksen menestystä.

 

Luottamuksellisuus on kummisuhteen kivijalka

Wahlberg kertoo aluksi ottaneensa yhteyttä Yrityskummeihin tuen saamiseksi. Hallapelto tunsi kumminsa jo etukäteen. Molemmilla luotettava yhteys muodostui nopeasti.
“Kummilleni voin puhua kaikesta. Sen myötä tukea on tullut vaikeinakin aikoina”, Hallapelto kertoo. Wahlbergille kummilta saatu henkinen turva on ollut arvokasta erityisesti isoissa muutoksissa. “Esimerkiksi liiketilaa koskevissa päätöksissä on ollut hienoa huomata, että kummin puoleen voi aina kääntyä. Kummi on sataprosenttisen luotettava”, hän kertoo.

Yrityskummi Peltonen linjaa, että luottamuksellisuus on kummisuhteen kivijalka. “Yrittäjän on voitava uskaltaa puhua kummilleen ja voitava luottaa siihen, että puhe ei leviä eteenpäin. Luottamuksellista suhdetta vahvistaa sekin, ettei yhdellä kummilla voi samanaikaisesti olla kahta saman toimialan yritystä asiakkaanaan, jottei edes alitajuisesti tulisi lipsahduksia.”


Kun yrittäjät voivat hyvin, kunnatkin voivat

Peltonen näkee kummitoiminnan tärkeässä osassa pk-yritysten tukemisessa ja sitä kautta alueellisen elinvoimaisuuden lisäämisessä. Vähäisistä markkinointiresursseista huolimatta tietoisuus kummitoiminnasta on ollut koko ajan kasvussa. Tässä verkostot ovat auttaneet.
“Yhteistyö Yrityssalon kanssa on toiminut erinomaisesti, ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Turku Business Region on myös Varsinais-Suomen tasolla tärkeä yhteistyökumppani”, Peltonen sanoo.

Kaupungit ja kunnat ovat olleet kummitoiminnassa alusta lähtien tärkeässä asemassa. Peltonen kertoo, että Suomen Yrityskummien toimisto oli pitkään Kuntatalossa. Jo silloin ajateltiin, että kun yrittäjät voivat hyvin, niin kunnatkin voivat.

Kunnat rahoittavat edelleen yrityskummien toimintaa. Salossa Salon kaupunki on kannattajajäsen, joka maksaa vuosittaisen jäsenmaksun. Peltonen kertoo, että vain Pirkanmaalla yrittäjä joutuu maksamaan yrityskummin palveluista alkuneuvonnan jälkeen.


Kummisuhde kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

Kummisuhteen muodostaminen on vaivatonta niin kummeille kuin yrittäjillekin. Kummin hakemiselle yrittäjä tarvitsee vain Y-tunnuksen, mutta mutta Salossa tukea annetaan vielä starttirahakaudella olevillekin. “Kynnys on tehty yrittäjälle matalaksi. Yrityskummien verkkosivuilla on hakemus, johon pitää syöttää perustiedot ja kertoa yrityksen tilanteesta. Olemme pyrkineet siihen, että kummi löydettäisiin yrittäjälle mahdollisimman nopeasti”, Peltonen sanoo.

Yrityskummiakatemia järjestää pari päivää kestäviä koulutuksia uudehkoille kummeille. Peltonen kertoo, että tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on pulaa yrityskummien asiakkaista.
“Keskustelukumppaneita kyllä löytyy. Vain pääkaupunkiseudulla asiakkaita tulisi enemmän kuin pystytään ottamaan vastaa. Siksi toivommekin yrittäjien ottavan yhteyttä, ihan heidän itsensä vuoksi. Kun yrittäjällä menee huonosti, ottaa tämä usein liian myöhään yhteyttä. Silloin ei aina ole resursseja auttaa. Perusviesti onkin olla ajoissa liikkeellä”, Peltonen muistuttaa.

Ja jos kummilla ei ole ratkaisua yrittäjän ongelmaan, voi kummia myös vaihtaa. Peltosen mukaan mieluinen tilanne on, kun yrittäjällä on “positiivinen ongelma”. “Joskus yrittäjällä voi olla esimerkiksi hyvä innovaatio, mutta hän ei osaa markkinoida sitä. Jos yrittäjän ongelmat vaativat esimerkiksi asiakirjojen laatimista, mennään yli yrityskummin toimenkuvan. Tällöin ohjaamme yrittäjän maksullisen asiantuntijan puheille”, Peltonen sanoo.

Yrityskummi Jussi Peltonen on ollut yrityskummitoiminnassa vuodesta 2014. Hän kiittelee läheistä yhteistyötä Yrityssalon ja Yrityskummien välillä