Valimoalan toimija LeinoCast Oy lupaa asiakkailleen lisäarvoa murroksellisessa ajassa

 


LeinoCast Oy:n uusi toimitusjohtaja Mikko Hakala (oik.) on toiminut aiemmin muun muassa teollisuuden kokoonpanoratkaisuja tarjoavan Putkiaivot Oy:n yrittäjänä. Yrityksen emoyhtiö Leino Group Oy:n toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Liisa Leino näkee, että Hakala osaa yhdistää uuden ja vanhan osaamisen LeinoCastin toiminnassa.

 

Valimoalan toimija LeinoCast Oy lupaa asiakkailleen lisäarvoa murroksellisessa ajassa

 

Suomen tunnettuihin teollisuusnimiin lukeutuva Leinon yrityssuku on luotsannut teollisuutta Salossa jo pitkälti toistasataa vuotta. Tilanneherkkyys ja nopea reagointikyky ovat leimallisia myös nykyisen LeinoCast Oy:n toiminnalle. Niitä uusi toimitusjohtaja Mikko Hakalakin liputtaa.

LeinoCast Oy jatkaa salolaista Leinovalu Oy:n valimotoimintaa perinteitä kunnioittaen. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan katsoa taaksepäin, vaan tulevaan, ajan trendit ja vaatimukset tunnistaen.

“Automaatio on muuttanut teollisuutta kaikkialla ja yhtiö työllistää nykyään toisin kuin sata vuotta sitten. Pienemmällä henkilömäärällä saadaan aikaan enemmän lisäarvoa kuin ennen. Se on osa muutosta, johon haluamme vastata jatkossakin”, sanoo Liisa Leino, Leino Groupin toimitusjohtaja.

Viime aikoina muutos on ollut yritykselle tuttua. Vuonna 2016 tehdyn yhtiöjärjestelyn tuloksena syntyi emoyhtiö Leino Group ja sille kolme tytäryhtiötä LeinoCast Oy, Invest Oy ja Leino Real Estate Oy.

“Leino Group vastaa kaikkien yhtiöiden strategiatyöstä ja hallinnoi taloutta sekä henkilöstöä. Näin tytäryhtiöt voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa. Rakennejärjestelyillä saimme aikaan selkeyttä ja tytäryhtiöille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Leino sanoo.

Muutoksesta kielii sekin, että LeinoCast on saanut uuden, suvun ulkopuolisen toimitusjohtajan, Mikko Hakalan. Hän vastaa yrityksen myynnistä, tuotannosta ja laadusta. Ennen nimitystään Hakala toimi yhtiön avainasiakaspäällikkönä, joten hänellä on jo hyvä kokemus LeinoCastin toiminnoista ja luottamus talon sisälläkin.

“Mikon valintakriteerit olivat selvät: tuntemus yhtiön asiakkaista, tuotteista, joukkueesta ja toiminnasta, yksityisyrittäjätausta sekä laaja kokemus eri teollisuuden alojen tuotannon kehitysprojekteista. Mikko osaa laittaa itsensä peliin, sillä hän on tehnyt sen jo itse yrittäjänä. Emme hakeneet paikkaan turvallista, vanhaa konkaria, vaan uusia näkemyksiä omaavaa nuorta henkilöä, joka kuitenkin osaa hyödyntää yhtiön olemassa olevaa, vahvaa osaamista. Myös Mikon salolaisuudella oli hyvä, positiivinen painoarvonsa”, Leino sanoo.

Kilpailuvalttina korkeatasoinen osaaminen

Hakala itse kokee tärkeäksi tehtäväkseen selkeyttää ja sujuvoittaa prosesseja käytännönläheisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

“Kilpailemme huippuosaamista arvostavista asiakkaista. Määrä ei ole alallamme tavoite, vaan arvon lisääminen asiakkaalle osana toimitusketjua. Kun tuotetta tehdään sulasta teräksestä, ei virheille ole sijaa ja on oltava ymmärrys koko sisäisestä tuotantoprosessista”, Hakala tietää.

Samankaltaisia monimutkaisia valuja tarjoavia yrityksiä on muun muassa Ruotsissa ja Saksassa. Niiden kanssa kilpailemisessa LeinoCast keskittyy valukomponentteihin, joille on kysyntää erityisesti metsäteollisuuden koneiden ja muiden liikkuvien koneiden valmistuksessa. Muita kohdealoja ovat energiateollisuus ja ympäristöteknologiat.

LeinoCast työllistää noin sata henkilöä. Jotta asiakkaille voidaan tarjota parasta, on asiat oltava järjestyksessä talon sisälläkin. Viestintä on tehokas työkalu siinä.

“Yrityksen toiminnalla on pitkä historia. Yli sadan vuoden aikana on kertynyt paljon hiljaista tietoa, joka on jalkautettava yrityksen muihinkin osiin soveltuvasti. Viime aikoina olemme keskustelleet paljon esimerkiksi tiedon visualisoimisesta tuotannossa, jolloin voimme paremmin siirtää tietoa eteenpäin”, Hakala kertoo.

 

Epävarmassa maailmantilanteessa LeinoCastin huomio on monimutkaisissa valukomponenteissa, joille on kysyntää erityisesti metsäteollisuuden koneiden ja muiden liikkuvien koneiden valmistuksessa

 

Toimintaympäristö muuttuu historiallisen nopeasti

Leino Groupissa kehitystyötä tehdään pitkäjänteisesti ja toimintaympäristö huomioiden.

Epävakaa maailmantilanne ja sen mukaiset suhdannevaihtelut asettavat reunaehdot toiminnalle. Hakalan ja Leinon mukaan nykyisessä epävarmassa ja heikosti ennakoitavassa tilanteessa LeinoCast keskittyy prosessiensa jatkokehittämiseen. Uusiin investointeihin otetaan nyt lisäaikaa.

“Kohtaamme samoja vaikeuksia kuin muutkin teollisuuden valmistajat. Tuloksen tekeminen on hankalaa kustannusinflaation vuoksi. Alallamme muutokset ovat olleet hitaampia kuin muilla aloilla. Hinnankorotuksia on tehty maltillisesti, ja raaka-aineiden saatavuus on säilynyt verrattain stabiilina”, Leino sanoo.

Leino lisää, että korona-aikana LeinoCast kehitti toimintaansa reagoimaan nopeasti muuttuneisiin markkinatilanteisiin. Sen myötä on omaksuttu toimintamalleja, joilla riskejä on helpompi tunnistaa ja joilla muutoksiin voi reagoida ketterästi.

“Nyt konkreettisia malleja ovat mm. kapasiteetin ennustettavuuteen ja hinnoitteluun liittyvät muutokset ja päivitykset, joita tarkastamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Sisäänostoissa seuraamme herkästi muutoksia”, Hakala täydentää.

 

LeinoCast työstää muun muassa raskaiden työkoneiden osia.

 

Ei esteitä, vain hidasteita

Ilmiö, joka ei ole tullut yritykselle yllätyksenä, on vihreä siirtymä ja sen mukaiset kiertotalouden ratkaisut. Leino ja Hakala luonnehtivatkin LeinoCastingin tuotantolaitosta yhdeksi suureksi kierrätyskeskukseksi.

“Meillä kaikki sulatettava teräs on kierrätettyä teräsromua. Hiilijalanjäljen mittaaminen on aloitettu, mutta siinä hidasteena on alan standardien puuttuminen. Kun standardit löytyvät, voimme silläkin saralla vahvistaa kilpailuetuamme ja vahvistaa markkina-asemaamme”, Leino sanoo.

Vaativia tilanteita siis yhä riittää, mutta Leino on kokenut teollisuusyrittäjä. Mitä vinkkejä on tarjolla nuoremmille toimijoille?

“On oltava hereillä. Kuunneltava ja hankittava tietoa koko ajan elinkeinoelämän muutoksista ja asiakkaiden sekä oman teollisuuden toimintaympäristöstä. Tutkittava uteliaasti ja laajasti maailman muutoksia. Kun ymmärrys ja tieto kasvavat, voi huomata, ettei toiminnalle ja sen kehittämiselle olekaan enää esteitä. On vain hidasteita”, Leino kannustaa.

 

 

Tutustu yritykseen tarkemmin  http://leinocast.com/