Työnantajamielikuva on prosessi ja sen osat tunnetaan IT-line Oy:lla

 


IT-line Oy:llä halutaan aktiivisesti vaikuttaa siihen, että työympäristö tuntuu turvalliselta ja että työkavereihin voi luottaa. Työpisteen äärellä toimitusjohtaja Hannu Karlssonin (vas.), asentaja Sami Moilanen ja markkinointipäällikkö Elina Ilmanen (oik.). Takarivissä tuotesuunnittelija Sampo Kainulainen (vas.), asentaja Niko Pajunen ja tuotesuunnittelija Eetu Mäki.

 

Työnantajamielikuva on prosessi ja sen osat tunnetaan IT-line Oy:lla

 

Tuotannonkehittäjä ja ergonomisia tuotannon ratkaisuja sekä tuotteita valmistava  IT-line Oy rakentaa työnantajamielikuvaa samalla tavoin kuin palvelujaan: prosesseja sujuvoittamalla. Toimitusjohtaja Hannu Karlssonin ja markkinointipäällikkö Elina Ilmasen mukaan työnantajamielikuva syntyy sisäisellä ja ulkoisella markkinoinnilla siinä missä avoimella keskustelulla ja epäsuoralla rekrytoinnillakin. Ja jatkuvalla kehittämisellä.

Prosessiosaaminen on pitkän prosessin tulosta. Se tiedetään Halikossa toimivalla IT-line Oy:lla, joka tarjoaa tuotannon kehittämistoimenpiteitä prosessinkehityksestä, menetelmäsuunnitteluun ja lean-menetelmiin.

Kehitys lähti paperiteollisuuden kunnossapidosta yhdeksänkymmentäluvun lopulla. Vuosituhannen alussa Salon mobiililaiteympäristö tarjosi yritykselle edellytykset asennus- ja tuotantolinjojen kehittämiselle. Paikallinen toimintaympäristön rakennemuutos pakotti kuitenkin uudenlaiseen strategiaan. Kertyneellä tietotaidolla asiakaskunta on monimuotoistunut ja yritys on pystynyt kehittämään yhä monipuolisempia ja kilpailukykyisempiä kalusteita ja ratkaisuja tuotannon tehostamiseen.

“Matkan varrella olemme tuottaneet uutta sivutoimintaa ja luoneet kymmenessä vuodessa noin kolminkertaisen määrän työpaikkoja IT-line -pohjaisiin yrityksiin”, kertoo vuonna 2013 IT-linen toimitusjohtajana aloittanut Hannu Karlsson.

Näistä esimerkkinä IT-line Oy:n aloittama sopimusvalmistusliiketoiminta, joka nykypäivänä toimii omana erillisenä yrityksenä, Manutec Oy:nä. Paperiteollisuuden liiketoiminta eriytettiin vuonna 2014 ja toimii itsenäisenä yrityksenä IT-line Service Oy:nä.

Profiloituminen yhä vetovoimaisemmaksi työnantajaksi on tunnistettu yrityksen tärkeäksi tavoitteeksi. Osaajat tuovat mukanaan liiketoimintaa kehittävää tietotaitoa. Lopulta asiantuntevista yksilöistä syntyy työyhteisö, jota on helppo markkinoida.

“Meillä on tällä hetkellä talossa 25 työntekijää, tuotannossa, myynnissä, suunnittelussa, ostossa sekä toimihenkilöinä kentällä. Terve työyhteisö korostuu niin ulkoisessa markkinoinnissa, jolla teemme uusiasiakashankintaa ja levitämme brändiämme, kuin myös sisäisessä markkinoinnissa, mikä suuntautuu lähiseudun yhteistyökumppaneihin ja talon sisäiseen toimintaan”, Karlsson toteaa.

 

Yrityksen toimipisteellä Halikossa työskentelee tuotannossa ja toimihenkilöinä toistakymmentä henkilöä, mikä on noin puolet yrityksen henkilöstöstä. Loput tapaavat asiakkaita kohteissa.

 

Prosessit luovat turvaa

Sisäisen markkinoinnin työkalut ovat kaikkien nenän edessä, arjen pienissä toimissa, kertoo yrityksen markkinointipäällikkö Elina Ilmanen. Hänen mukaansa pienten asioiden hyödyntämisellä voi olla yllättävän iso vaikutus.

“Yhteinen työilmapiiri ja jaetut kokemukset ovat meille tärkeitä. Haluamme aktiivisesti vaikuttaa siihen, että työympäristö tuntuu turvalliselta ja että työkavereihin voi luottaa. On tärkeää tunnistaa arjessa eteen tulevia kireyttä luovia tilanteita ja pyrkiä tekemään korjaustoimia. Toimien edistämiseksi olemme esimerkiksi luoneet kuukausibudjetin, jolla järjestetään yhteisiä aamupaloja tai jätskibuffetteja.”

Ilmasen ja Karlssonin mukaan tekojen ei myöskään tarvitse olla koristelevia tai suureellisia. Sen sijaan konkreettiset ja aidot toimet tuntevat kaikki. IT-line tarjoaa esimerkiksi työntekijöilleen täyden työterveysturvan. Korona-aikana ei myöskään tehty lomautuksia, mikä oli helpotus erityisesti perheellisille. Vaikeista asioista keskustellaan suoraan ja kasvokkain.

Kun jokaisen päivittäistä tekemistä ja työtehtäviä pidetään säännöllisesti yllä, ja ymmärrys niistä jaetaan toinen toisille, alkavat toimet muodostua prosesseiksi. Samalla luodaan järjestystä, jolloin ihmiset voivat paremmin.

“Mielikuva prosessista on usein kahlitseva”, Karlsson sanoo. “Mutta todellisuudessa prosessit tuovat turvaa. Ne ohjaavat toimintaa, silloinkin kun tehdään töitä. Haluamme ruokkia prosesseja sisältä päin, emme käskemällä. Se luo toimijuuden tuntua työntekijöille.”

Muhkeiden kannustimien asemesta Karlsson pyrkiikin tunnistamaan työyhteisön ominaispiirteet ja muistamaan onnistumisista oikea-aikaisesti.

“Koemme, että työilmapiiriä parantavilla arkisilla toimilla on suuri vaikutus. Sen sijaan että järjestäisimme aika-ajoin yhtä suurta juhlaa, haluamme että arjessa on runsaasti iloa ja yhteisiä onnistumisia”, hän muotoilee.

“Rekrytoidessa makaat kuin petaat”

Avoimen ja positiivisen työyhteisön synnyttäminen vaatii aikaa. Mutta luonnollisesti syntynyttä työnantajamielikuvaa ei tarvitse enää erikseen luoda.

“Kun tulee tarve rekrytoimiselle, ei silloin voi tyhjästä synnyttää yritykselle mieluista markkinointikampanjaa. Silloin makaat kuin petaat. Siispä rekrytoinnin epäonnistuessa, on vika usein yrityksessä itsessään”, Karlsson muistuttaa.

Tänä vuonna IT-line on onnistunut palkkaamaan kolme uutta suunnittelijaa ja kolme uutta asentajaa tuotantoon. Rekrytointikanavina on käytetty ELY:n sivuja, sosiaalista mediaa ja perinteisiä kanavia. Myös oma henkilöstö on tärkeä linkki uusien osaajien löytämisessä.

“Epäsuora rekrytointi on meille tärkeää. Se on näkynyt työntekijöidemme halussa hyödyntää omia verkostojaan  uusien työntekijöiden löytämisessä. Kaiken pohjana on se, että pyrimme tarjoamaan kullekin sopivia, mielekkäitä työtehtäviä, sillä niissä yksilöt pääsevät loistamaan ja sitä kautta tuottamaan tulosta yrityksillekin”, Karlsson sanoo.

IT-linen viimeaikaisten rekrytointien taustalla näkyvät metallialaa suosineet suhdanteet. Tarve uudelle työvoimalle on ollut akuutti. Yrityksen kehittämiseksi Karlsson huomio myös strategiset tarpeet. Mahdollisuuksien mukaan.

“Pienemmillä yrityksillä strategiseen kehittämiseen ei ole aina resursseja. Meillä strategian mukaisesti kasvumahdollisuuksia on haluttu resursoida myös etukenossa ja pidemmällä aikavälillä. Tässäkin onnistuneet rekrytointitoimet ovat vieneet meitä eteenpäin.”