Teollisuuden näkymistä koronan aikana Salossa

Yrityssalon kuukauden nosto kesäkuussa 2020

Koronavirus on jarruttanut yritystoimintaa monilla aloilla Suomessa ja maailmalla. Salossa teollisuuden yrityksillä on kuitenkin uskoa tulevaan. Tästä todistavat Salomaan Konepajan, Salon Metalelektron ja Salon Konepajan uudet tuotantoinvestoinnit.

”Pahimmat skenaariot eivät ole toteutuneet”

Monet suomalaisista teollisuuden yrityksistä ovat kohdanneet tuotannon ongelmia koronakevään aikana. Syinä ovat olleet yritysten ulkomainen tuotanto ja sen mukainen alihankintaketjujen katkeaminen.

Salossa koronatilanne on vaikuttanut vaihtelevasti. ”Meihin se ei ole juuri vaikuttanut, koska se ei ole vaikuttanut asiakkaisiimme”, kertoo Salomaan Konepajan toimitusjohtaja Lauri Salomaa. Salon Metal Elektrolla koronan vaikutus on ollut jopa positiivinen: ”Määrätyillä tuotteilla menekki on kasvanut, eikä lomautuksille ole ollut tarvetta”, toimitusjohtaja Toni Anttila sanoo.

Merkittävin vaikutus näkyy viennissä, joka on iso osa Salon Konepajan toimintaa. ”Maaliskuussa koimme takaiskuja, mutta viimeisten viikkojen aikana tavara on alkanut liikkua. Pahimmat skenaariot eivät ole toteutuneet”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Simo Halonen.

Yritysten alihankkijat sijaitsevat lähellä, pääosin Etelä-Suomessa, mikä helpottaa logistiikkaa. ”Joissain Euroopan toimituksissa on ollut ongelmia, mutta meille ei tule komponentteja Aasiasta, mikä on ollut eduksi tässä tilanteessa”, toteaa Salomaa

Investointeja tuotantoon ja uskoa tulevaan

Kaikki kolme yritystä ovat sopimusvalmistajia eri tuotantopainotuksin. Salomaan Konepaja valmistaa vakiotuotteita sähkö- ja voimalinjateollisuudelle, Salon Metalelektro tekee mekaniikan sopimusvalmistusta eri teollisuuden aloille ja Salon Konepajan valmistaa koneistettuja komponentteja eri teollisuuden aloille.

Yritysten tilauskannat ovat kevään aikana säilyneet pääosin hyvällä tolalla. Se näkyy myös tuotannon investointeina. Salomaan Konepaja on lisännyt tuotantoonsa viime vuonna yhden uuden hitsausrobotin lisää ja lisäksi kuitulaserin levyjen leikkaamiseen. ”Tänä keväänä olemme investoineet särmäyspuristimeen, jolla kasvatamme tuotantoa. Koska korona ei ole juurikaan vaikuttanut meihin, emme ole hakeneet tukea kehityshankkeisiimme”, Salomaa kertoo.

Salon Konepaja on poikkeustilanteessa hakenut tukea Business Finlandilta, minkä tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa ja vahvistaa kilpailukykyä. Yritys laajensi maaliskuussa toimituskapasiteettiaan uusin konein ja tuottein. ”Ne korvaavat olemassa olevan tuotesortimentin menetettyä liikevaihtoa. Uudella teknologialla mahdollistamme uusia tilauksia. Vaikutuksen odotetaan näkyvän jo tulevana syksynä”, Halonen ennustaa.

Yrittäjät kokevat koronan kohtelevan yrityksiä eri tavoin. Salomaan Konepaja sai hiljattain kyselyn asiakkaalta, joka harkitsee Intiasta hankittujen tuotteiden teettämistä jatkossa Suomessa. Salon Konepajalla kansainvälisen kaupan uhkana koetaan koronasta toipumista tukevat valtiolliset tukipaketit. ”Jos kilpailijamaissa tuetaan Suomea vahvemmin oman maan teollisuutta, sillä saattaa olla seurauksia meidän vientiin”, Halonen sanoo. ”Pelkona on kilpailun vääristyminen. Silti suhtaudumme positiivisesti salolaiseen teollisuuteen. Uskon vahvasti, että kyllä tästä ylös noustaan”, hän lisää

Salon Konepaja on investoinut muun muassa uusiin robotteihin

Riskienhallinta, automatisaatio ja osaaminen toiminnan edellytyksinä

Koronakevään aikana yritykset ovat varautuneet erityisesti saatavuusriippuvuuden ongelmiin. Esimerkiksi Salomaan Konepajalla on kasvatettu kriittisten materiaalien varastomääriä. Salon Metal Elektrolla on ennakoitu muutoksiin kauempaa tulevissa tilauksissa. ”Etukenossa on otettu tavaraa, jotta tuotanto ei seisahtuisi”, Anttila kertoo. Sama koskee Salon Konepajaa: ”Riskinhallintamielessä olemme aina puskuroineet erikoisraaka-aineita. Varastoja pidetään yllä ja toimittajaverkon kanssa pyritään tunnistamaan riskit ja hallitsemaan niitä”, Halonen sanoo.

Automatisaatiolla on iso osa Salomaan Konepajan, Salon Metalelektron ja Salon Konepajan tuotannossa. Robotiikka on liiketoiminnan edellytys, kun kilpaillaan ulkomaisten toimijoiden kanssa. ”Ilman automatisaatiota emme pystyisi valmistamaan tuotteita Suomessa”, Salomaa sanoo. Henkilöstön on kuitenkin osattava operoida robotteja, ja siksi tuotannossa vaaditaan korkeaa ammattitaitoa. ”Meillä on tuotannossa vaativia tuotteita, mutta niiden tekijöinä on moniosaajia”, Halonen sanoo.

Yritysten osaaminen ja erikoistuminen pitävät kysyntää yllä vastaisuudessakin. Salon Konepajalla ne ovat johtaneet pitkiin asiakassuhteisiin. Salomaan Konepajalla luotettavuus ja tuotannon laatu nähdään niin ikään menestystekijöinä. Salon Metalelektrolla jaetaan nämä näkemykset: ”Osaaminen on meille iso asia. Uusien investointien myötä tulemme tulevaisuudessakin panostamaan tuotannon tehokkuuteen ja vastaamaan kilpailuun”, Anttila tiivistää.

Salon Konepajan toimitusjohtaja Simo Halonen luottaa yrityksensä osaamiseen ja suhtautuu positiivisesti salolaiseen teollisuuteen

Julkaistu: 1.6.2020 11:38