Salossa FinDrones 2023 konferenssi –dronet biotaloudessa

 


 

FinDrones 2023 –konferenssi ja dronet biotaloudessa

 

FinDrones 2023 -konferenssi järjestetään Salossa 15.–16.2.2023. Konferenssi kokoaa drooniasiantuntijat kartoittamaan droonien mahdollisuuksia ja keskustelemaan droonipalveluiden kehittämisestä. Tapahtuma on suunnattu palveluiden tarjoajille, tutkijoille ja uusista ratkaisuista kiinnostuneille viljelijöille.

 

Kansainvälinen konferenssi kokoaa drooniasiantuntijat yhteen kartoittamaan droonien mahdollisuuksia sekä ratkomaan droonien käyttöön liittyviä tieteellisiä ja teknisiä ongelmia. Konferenssissa kuullaan alan huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja. Osallistujiksi toivotaan niin tutkimusorganisaatioiden edustajia kuin myös tutkimustulosten hyödyntäjiä ja palveluiden loppukäyttäjiä. Tapahtuma on loistava paikka aiheeseen liittyvien kokemusten ja tutkimusten julkaisuun.

Konferenssissa on neljä pääteemaa:

  • maatalous
  • metsätalous
  • luontoarvot ja lajien tunnistaminen
  • logistiikka

Konferenssi kartoittaa muun muassa, miten drooneja voidaan hyödyntää osana älymaataloutta, ympäristön kartoitustyötä, riistataloutta, metsätöiden suunnittelua tai maaseudun ja kaupunkien välistä logistiikkaa sekä ruokakuljetuksia.

  • Tutustu ohjelmaan ja keynote-puhujiin osoitteessa  tästä
  • Ilmoittaudu tästä  Ilmoittautuminen on auki 31.1. asti ja jälki-ilmoittautuminen korotetuin hinnoin 8.2. asti.

Ohjelma ke 15.2.2023

Konferenssin ensimmäinen päivä, keskiviikko 15.2.2023,  on tarkoitettu erityisesti alkutuottajille ja heille droonipalveluja kehittäville tahoille. Ensimmäisen päivän ohjelma on pääosin suomeksi ja keskittyy palveluiden kehittämiseen ja yhteistyökumppaneiden tarjonnan esittelyyn.

Ensimmäinen pääpuhuja Eero Vihavainen kertoo droonien käyttöön taajama-alueiden ulkopuolella liittyvistä säädöksistä. Kansainvälistä näkökulmaa tuo hollantilainen Christel Thjissen, joka kertoo yli 10 vuoden ajalta kokemuksiaan droonipalveluiden kehittämisestä maatalousurakoitsijana. Kuulemme myös droonipohjaisen kasvinsuojeluruiskutuksen reunaehdoista maataloudessa ja droonien käytöstä metsäpalojen hallinnan tukena.

Päivän viimeinen ohjelmanumero on maatalouden droonipalveluiden kehittämiseen pureutuva Luonnonvarakeskuksen vetämä työpaja. Tutkijoilla on käynnissä useita droonikartoitusmenetelmiä kehittäviä hankkeita ja työpajan tavoitteena on luoda vuoropuhelua palveluiden tarjoajien, niiden käyttäjien ja tutkijoiden välille.

Teknologia kehittyy jatkuvasti samalla avaa uusia mahdollisuuksia kustannustehokkaiden palveluiden tarjoamiseen. Esimerkiksi hukkakauran tunnistaminen viljapelloista dronen kuljettaman kameran avulla osoittautui vielä komisen vuotta sitten liian hankalaksi, mutta nykyisellä teknologialla tai lähitulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Tutkimusta ja palveluita kehitettäessä on tärkeää kuunnella myös viljelijöiden tarpeita siitä, missä droonit voivat tuoda lisäarvoa ja millaisista palveluista on järkevää maksaa.

Ohjelma to 16.2.2023

Toisen päivän ohjelma keskittyy tutkijoiden tuloksiin ja keynote-puheenvuoroihin. Kielenä on pääosin englanti. Logistiikkaan liittyen kuulemme Robots Expertin johtaja Jonas Stjernbergin keynote-puheenvuoro käsittelee droonien käyttöä ensiavun tukena. Lisäksi esillä on autonomisesti lennätettävien droonien ohjaamiseen ja lainsäädäntöön liittyviä asioita. Tutkijat esittelevät myös ratkaisuja lannattoman verkon kattavuuden parantamiseeen dronella siirrettävän tukiaseman avulla.

Keskellä päivää esillä on erilaisia ratkaisuja liittyen ympäristön tilan seurantaan ja luontoarvojen säilyttämiseen. Ruotsalaisen IBG:n strategisista projekteista vastaava Hans Siljebäck kertoo key-note puheenvuorossaan luontoarvoihin liittyvistä drone-hankkeista. Kuulemme myös tutkijoiden puheenvuoroja erilaisista ympäristön tilan monitorointiin ja parantamiseen liittyvistä ratkaisuista metsissä, soilla, jokialueilla ja rannikolla. Metsänhoitoon liittyen tutkijat kertovat ratkaisuista dronepohjaiseen metsätiedon keruuseen ja kirjanpainajien havaitsemiseen liittyvistä ratkaisuista.

Päivän laajin osia käsittelee maanviljelyyn liittyviä ratkaisuja. Kölnin yliopiston professori Georg Bareth kertoo keynote-puheenvuorossaan viljelykasvien ominaisuuksien tunnistamiseen liittyvistä kaukokartoitusratkaisuista. Lisäksi tutkijat kertovat omista viljakasvien ja nurmen viljelyyn liittyvistä tuloksistaan. Esillä on myös  maaperän ominaisuuksien tunnistamiseen ja viljelyrobotiikan kehittämiseen liittyviä ratkaisuja.

Molempien päivien aikana on mahdollisuus tutustua näytteilleasettajien tarjontaan ja tutkijoiden tuloksia esitteleviin postereihin. Postereissa on esillä esimerkiksi viljelijän datavaraston visualisointia, droonien ja drooniparvien hallintaan liittyviä ratkaisuja ja droonipalveluiden kehittämistä maa- ja metsätalouteen.

FinDrones Matchmaking

FinDrones Matchmaking palvelu järjestetään yhteistyössä Enterprice Europe Networkin (EEN) ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluun voi luoda oman profiilin ja hakea muiden profiileiden perusteella arvokkaita kontakteja. Konferenssin aikana on mahdollista sopia lyhyitä tapaamisia muiden paikalla olijoiden kanssa. Kolmena konferenssin jälkeisenä päivänä tarjolla on kansainvälinen online matchmaking. Se on maksuton ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden löytää kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja vaikkapa keskustella yhteisen hankkeen käynnistämisestä.

Matchmaking: https://sites.utu.fi/findrones2023/matchmaking/

Yhteistyössä

Konferenssi järjestetään yhteistyössä useiden eri organisaatioiden drooniasiantuntijoiden kanssa. Pääjärjestäjänä toimii Turun yliopisto yhdessä Yrityssalon kanssa. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat myös TäsmäViljely-Foorumi, Hämeen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu, Robocoast, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, ja VTT. Findrones-konferenssia on järjestetty vuodesta 2018 alkaen kahden – kolmen vuoden välein.

Nähdään Finrdonres 2023 -konferenssissa Salossa!

Lisätiedot Paavo Kosonen | pajokos@utu.fi | +358 50 576 0952