Salolaisen Evondoksen tuotannon laajennus tuplaa tilat

Kuukauden nosto 04/2020

Terveysteknologiapalveluja tarjoava Evondos vastaa kovaan kasvuvauhtiin tuotannon laajennuksella

Salolainen Evondos valmistaa lääkeannosteluautomaatteja säännöllisesti lääkkeitä ottaville. Tärkeimpiä asiakkaita ovat kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät Suomessa ja Pohjoismaissa. Nyt yritys vastaa kasvavaan kysyntään laajentamalla tuotantoaan Salossa.

Monipuolisia hyötyjä terveysteknologiasta

Terveydenhoitoala elää murrosta, ja sen vaikutus näkyy myös kotihoidon palveluissa. ”Nykyisiä terveydenhoidon haasteita ovat muun muassa hoitohenkilöstön saatavuus, kuntatalouden kustannuspaineet ja vanhusten kasvava määrä”, listaa Eetu Koski, terveysteknologiapalveluja tarjoavan Evondosin toimitusjohtaja.

Näihin haasteisiin Evondos vastaa terveydenhoidon automatisaatiolla. Vuosien kehitystyön tuloksena syntynyt Evondos E-300 -lääkeannosteluautomaatti tarjoaa helppokäyttöisen ja potilasturvallisen ratkaisun lääkkeiden ottamiselle kotioloissa. Laite antaa tarvittavan lääkeannoksen oikeana annoksena oikeaan aikaan, jonka potilas saa helposti nappia painamalla. Etähoivan turvallisuutta lisää se, ettei ratkaisu edellytä hoitajan fyysistä läsnäoloa. ”Lääkeannosteluautomaatti ei tartuta mahdollista infektiota iäkkäisiin lääkkeiden ottajiin, jotka usein kuuluvat haavoittuvimpaan riskiryhmään, kuten vaikkapa koronaviruksen tapauksessa”, Koski kertoo.

Lääkeannosteluautomaatti on tutkittu ja todennettu riippumattomien tahojen toimesta. Pohjoismaissa sillä on toteutettu jo yli 4 miljoonaa annostelukertaa. Hoitomyöntyvyys eli lääkityksen ottaminen ohjeiden mukaan on 99,7 %, kun WHO:n mukaan se on tavallisesti noin 50 %.

Automaatin käytöstä hyötyvät suoraan kotihoidon asiakkaat, jotka ovat monesti kroonisesti sairaita. Lääkitysvirheet, vaaratilanteet sekä kalliit sairaalajaksot vähenevät merkittävästi, mistä tulee taloudellista säästöä kunnille. Lääkkeiden ottaminen ajallaan vähentää lisäksi lääkehukkaa, joka Kelan mukaan maksaa yhteiskunnalle noin 100 miljoona euroa vuodessa.

Tuotannon laajennus kaksinkertaistaa tilat Salossa

Evondoksen liikevaihto kasvoi viime vuonna 74 % ja sama tahti on jatkunut vuonna 2020. Koski näkee kasvun jatkuvan voimakkaana yrityksen kaikilla markkinoilla. ”Liikevaihtomme on kasvussa, ja viime vuonna käyttökate nousi plussan puolelle. Odotamme positiivista tulosta tänäkin vuonna”, Koski kertoo.

Yritys vastaa kasvavaan kysyntään laajentamalla tuotantoaan Salossa. Astrum-kiinteistössä olevat tuotanto- ja varastotilat tulevat huhtikuussa kaksinkertaistumaan entisestä. ”Tämä on
meille merkittävä investointi. Tuotannon laajennuksella pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa yhtä hyvin kuin tähän asti ja vastaamaan kasvavaan kysyntään ympäri Pohjoismaita”, Koski sanoo.

Tällä hetkellä Evondos työllistää noin 80 henkeä. Saloon keskitetyt palvelut ulottuvat tuotekehityksestä, valmistukseen ja henkilöstö- ja taloushallintoon. Tuotannon ydin on elektroniikkapuolen kokoonpanossa. Komponentit tulevat Salon ja Turun seudun lisäksi Euroopasta, kuten Saksasta ja pienissä määrin Kiinan alihankkijoilta. Koski kertoo Nokia-taustaisen Salo tarjoavan heille paljon osaavaa työvoimaa: ”Jos kasvu jatkuu, saattaa tulevaisuudessa olla tarvetta lisätyövoimallekin.”

Markkinat maailmalla, ihminen keskipisteessä

Suomessa lähes kaikki 20 suurinta kaupunkia ovat Evondos-lääkeannosteluautomaattien käyttäjiä, muun muassa Helsinki, Oulu, Lahti, Kouvola, Kotka ja Tampere. Ulkomaisista kaupungeista Koski mainitsee Oslon, Kööpenhaminan ja Tukholman. Markkinoita kartoitetaan parhaillaan myös muualla Euroopassa ja Kanadassa. ”Automatisoitu lääkeannostelu tekee tuloaan, kyse on vain siitä, että milloin. Kansainvälistä laajentumista on odotettavissa”, Koski pohtii.

Koski näkee, että terveysteknologian uusissa sovelluksissa korostuu ihmisten aktiivisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Tässä kehityksessä teknologia näyttäytyy megatrendinä, jonka synnyttämille mahdollisuuksille vain mielikuvitus on rajana. ”Terveyspalveluiden automatisointi tarjoaa erinomaiset keinot potilaiden diagnosoinnin ja etähoidon parantamisessa sekä yksinäisyyden lievittämisessä. Terveysteknologia täydentää hoitoprosessia, mikä parantaa hoidon laatua ja tuloksia. Siinä ihminen on aina keskipisteessä”, Koski sanoo.

Julkaistu: 1.4.2020 18:59