Salo Golfilla sujuva yhteistyö työllistämisessä

Salon Golfkeskus työllistää mallikkaasti

Salon kaupunki tukee rekrytoinneissa salolaisia yrityksiä, jotka tarjoavat töitä pitkäaikaistyöttömille tai vastavalmistuneille nuorille. Yksi näistä yrityksistä on Salon Golfkeskus. Sen toimitusjohtaja Tomi Paju luottaa työllistämistukijärjestelmään. Kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat, hyötyvät työllistämistukiprojekteista niin työtä hakevat työttömät kuin yrityksetkin.

Työntekijöitä eri lähtökohdista

Salon Golfkeskus on viimeisen kahdeksan vuoden aikana työllistänyt noin kolmekymmentä työntekijää osana Salon kaupungin työllistämispalveluita. Tuona aikana yrityksen toimitusjohtajana toiminut Tomi Paju on saanut työvoimaa kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. ”On ollut työkokeilijoita, edelleensijoitetuttuja työntekijöitä ja palkkatuella työllistyviä”, Paju listaa.

Työntekijät tulevat eri lähtökohdista. ”Työkokeilijat ovat yleensä nuoria aikuisia, joilla työelämä on vielä kokematta. Heidän kanssaan keskitymme aluksi perusasioihin, kuten työaikojen noudattamiseen ja yhdessä tekemiseen. Salon kaupungin palkkatuella edelleensijoitetut henkilöt sopivat hyvin meille, sillä heillä työsuhde on lähtökohtaisesti määräaikainen. Tukityöllistetyt ovat jo vähän nähneetkin työelämää”, Paju kertoo.

Salon Golfkeskuksella työskentelee Tomin lisäksi kahdeksan henkilöä. Heistä noin puolet on työllisyyspalveluiden kautta tulleita. Mukana on niin miehiä, naisia kuin maahanmuuttajataustaisiakin. Työsuhde alkaa aina koeajalla ja jatkuu sen jälkeen noin kuusi kuukautta. Aluksi työtehtävät vaihtelevat harjoitusalueen pallojen keräilystä nurmien trimmaamiseen. Normaali fyysinen kunto riittää työntekoon, mutta myös sosiaalisia taitoja vaaditaan, sillä työssä ollaan tekemisissä pelaajien kanssa. Paju kokee tärkeäksi, että työkokeilijoille annetaan myös vastuuta, oma tontti, jotta joku ei ole koko ajan hengittämässä niskaan.

”Hyviä työntekijöitä on tullut niin työkokeilijoiden kuin edelleensijoitettujenkin ryhmistä. Työmenestys ei ole ollut ainoastaan eduksi meille, vaan työntekijät ovat päässeet myös jatkamaan töitä, joko meillä tai muualla. Tämän tulisi olla työkokeilun tavoite, riippumatta siitä mistä ryhmästä työntekijät tulevat”, Paju sanoo.

Omat kokemukset työllistämisen taustalla

Kaupungin työllisyyspalveluiden hyödyntäminen alkaa siitä, että työnantaja ilmoittautuu yhteistyöyritykseksi. Sen jälkeen kaupunki lähestyy työnantajaa ja tarjoaa ehdokkaita, minkä jälkeen järjestetään haastattelu. ”Edelleen sijoitettujen tapauksessa tämä toimii hyvin”, Paju kertoo. Työsuhde solmitaan aina työsopimuksella. Byrokratia on vähäistä, mikä helpottaa kaikkia.

Suurimmalle osalle hakijoista golf-ympäristö on vieras. Haastattelussa hakijoita voi lisäksi jännittää, ja usein mukana onkin tukihenkilö. Tämä on monille tiukka paikka. Silloin työnantajan täytyy osata ymmärtää erilaisia ihmisiä.

Paju ymmärtää. Vuonna 2001 hän muutti vaimonsa kanssa Irlantiin, missä oli omat haasteensa hakea töitä. ”Joka päivä kahden viikon ajan soittelin maaseudun puhelinkopista eri työnantajille, usein tuloksetta. Vieras maa omine murteineen oli haastava ympäristö ulkopuoliselle työnhakijalle. Kun lopulta sain töitä, avasi se elämään paljon ovia. Siksi tunnistan monien töitä hakevien vaikean tilanteen”, hän kertoo.

Tavoitteena jatkuvuus

Työnantajan näkökulmasta Salon Golfkeskuksen työllistämiskokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Työntekijät ovat sopeutuneet hyvin työkulttuuriin. ”Pysyvyyttä on ollut paljon. Vain kolme työsuhdetta olemme joutuneet keskeyttämään. Tässä auttaa sekin, että Salon kaupungilla on jo kokemusta meidän kanssa toimimisesta. Myös siellä tiedetään, mitä työ vaatii. Jos haastatteluun tuleva työnhakija osoittautuu oikeaksi, lyömme heti kättä päälle. Emme halua menettää hyviä hakijoita”, Paju sanoo.

Salon Golfkeskuksella toivotaankin jatkuvuutta työllisyyspalveluiden käytölle, mahdollisuuksien mukaan. Pajun mukaan oleellista työllistämiskokeilujen onnistumisessa on se, kohtaavatko kysyntä ja tarjonta: ”Salon Golfkeskuksen työn kausiluonteisuus tarjoaa oivat mahdollisuudet käyttää ulkopuolelta tulevaa työvoimaa.” Paju suosittelee työllistämispalveluita muillekin Salon seudun yrityksille ja kannustaa ennakkoluulottomasti lähtemään mukaan toimintaan, jos sille vain on tarvetta. ”Erityisesti nuorille olisi hyvä saada työkokemusta, ja siinä tällaiset työkokeilut auttavat suuresti.”

Niille Salon seudun yrittäjille, joille työllistämispalvelut eivät ole tuttuja Paju tarjoaa rohkaisua: ”Yrittäjän on hyvä tunnistaa omat tarpeensa. Sitten kannattaa koittaa vaan. Samat riskit ja mahdollisuudet on olemassa kuin missä tahansa rekrytointitilaisuudessa. Koeaika kuuluu meidänkin työsuhteisiin.”

Salon kaupunki tarjoaa erilaisia tukimahdollisuuksia työntekijöiden palkkausta harkitseville yrityksille

Yritykselle voidaan myöntää työllistämistukea salolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä. Ehtona on vähintään vuoden pituinen yhtäjaksoinen työttömyys. Tuki suhteutetaan työaikaan ja se maksetaan työnantajalle jälkikäteen todennettuja palkkakustannuksia vastaan.

Työllistämistukea voi hakea takautuvasti maksimissaan 3 kuukautta työsuhteen alkamisesta. Tuen saaminen edellyttää, että työnantaja on hakenut palkkaukseen myös TE-toimiston palkkatukea. Kaupungin työllistämistuen kesto on 6-8 kuukautta ja määrä enintään 600 euroa / kuukausi. Kokoaikaisen työsuhteen jatkuessa katkotta yli vuoden, voi kaupunki maksaa lisäksi rekrytointipalkkaa 1800 euroa. Osa-aikatyössä tuki suhteutetaan työaikaan.

Yrittäjä voi myös tukeutua Salon kaupungin edelleensijoittamiin työntekijöihin. Siinä kaupunki palkkaa pitkäaikaistyöttömän salolaisen työnhakijan ja sijoittaa hänet salolaiseen yritykseen 8 kuukaudeksi. Ehtona on, että hakija on saanut vähintään 300 päivää työmarkkinatukea. Kaupunki vastaa palkanmaksusta ja vakuutuksista, yrittäjä taas työn tarjoamisesta, työn johdosta, työasuista ja työkaluista. Työllistämispalveluista hyötyvät kaikki! Pitkään työttömänä ollut työllistyy, yritys saa tukea rekrytointiin ja palkkauksen kynnys madaltuu. Työllistäminen myös lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sillä noin 40 % edelleensijoituksella syntyneistä työsuhteista on todettu jatkuvan sijoituksen jälkeen.

Lisätietoa palkkatukiasioista ja tukea rekrytointiprosessissa tarjoaa
VOIMA-hankkeen yrityskoordinaattori Juha Metsänoja | 044 546 0043 | juha.metsanoja@yrityssalo.fi
Seuraavat henkilöt tarjoavat apua Salon kaupungin rekrytointipalveluissa
Piki Vuorela-Vihersaari | 044 778 2167 | piki.vuorela-vihersaari@salo.fi
Marita Siivola | 044 778 2032 | marita.siivola@salo.fi

Julkaistu: 1.4.2020 19:11