Q Power testaa uusiutuvia energiaratkaisuja Salon Korvenmäessä

Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen pitää Saloa oivana paikkana metanointimenetelmän testaamiselle

Q Powerin tavoitteena hyödyntää synteettistä metaania liikenteen polttoaineena

Energia-alan startup-yhtiö Q Power auttaa teollisuuden yrityksiä kierrättämään energiaa ja tuottamaan konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yrityksen tarjoamilla teknologioilla voidaan tuottaa synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Keväällä Salon Korvenmäellä käynnistyneet testaukset kaatopaikkakaasulla lupaavat hyvää niin yrittäjille kuin luonnollekin.

Kaatopaikkakaasusta synteettiseksi metaaniksi

Keväästä 2020 alkaen Q Power on yhdessä Lounais-Suomen jätehuollon kanssa testannut Salon Korvenmäen jätekeskuksessa muutoin hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamista synteettiseksi metaaniksi. ”Metanoinnin” tarkoituksena on ollut selvittää, voiko poltettavaa kaatopaikkakaasua hyödyntää liikenteen polttoaineena.

”Tulokset ovat olleet positiivisia”, kertoo Q Powerin tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo. ´´Olemme testanneet kaatopaikkakaasun hyödyntämistä hiilidioksidinlähteenä biologiseen katalyysiin, jossa hiilidioksidi ja vety sidotaan toisiinsa, minkä seurauksena syntyy synteettistä metaania. Menetelmä ehdoton etu on se, että kehitetyn teknologian avulla kaatopaikkakaasun sisältämä hiilidioksidi ja myös epäpuhtaudet saadaan hyödynnettyä metaanin lähteenä.”

Metanointi on hyvin energia- ja kustannustehokas prosessi, sillä vedyn energiasta 83 prosenttia voidaan muuntaa metaaniksi. Prosessi ei myöskään vaadi jatkuvaa laboratorioseurantaa, vaan on automaattisesti ohjattavissa.

Q Powerilla ollaan tyytyväisiä Lounais-Suomen jätehuollon, Lounavoiman ja Salon Kaupungin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. ”Salo on ollut oiva paikka metanointimenetelmän ja usean erityyppisen raaka-ainelähteen testaamiselle. Täällä olemme voineet tehdä testejä helposti yhdessä lokaatiossa”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Eero Paunonen.

Kaatopaikkakaasun testaamista jatketaan Korvenmäellä elokuun loppuun. Sen jälkeen tavoitteena on hyödyntää syntynyttä metaania paitsi paikallisten jätekuljetusten polttoaineena myös liikenteessä muutenkin. Jatkosuunnitelmaan kuuluu myös Korvenmäen tulevan ekovoimalan hiilidioksidipäästöjen hyödyntäminen.

Hyötyä teollisuuden yrityksille ja luonnolle

Q Powerin taustalla on pitkä kehitystyö. Kaikki sai alkunsa suolta, kun vuonna 2007 professori Erkki Aura alkoi tutkia biometaanin valmistusta suon mikrobien avulla. Q Powerin pääkehittäjät Anni Alitalo ja Marko Niskanen jatkoivat menetelmän tutkimusta, kunnes Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta hankkivat tarvittavan teknologian omistukseensa vuonna 2016. Aluksi yritys toimi nimellä Qvidja Kraft, joka vaihtui viime vuonna Q Poweriksi.

Nuoreksi yritykseksi Q Power on jo kasvu-uralla. ”Työllistämme nyt noin kymmenen henkeä, eli henkilömäärämme on tuplaantunut viimeisen yhdeksän kuukauden aikana”, Paunonen sanoo. ”Tavoitteenamme on ilmastomuutoksen torjuminen tavalla, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan niin asiakkaillemme kuin Q Powerillekin. Kilpailijoihimme verrattuna olemme hyvässä asemassa, sillä poikkeuksellisen hyvän hyötysuhteen omaavien ratkaisujemme avulla asiakkaamme voivat hyödyntää hiilidioksidipäästöt ja tuotannon sivuvirrat kustannustehokkaasti biometaanin raaka-aineiksi.”

Synteettisen metaanin ja siten myös Q Powerin markkinamittakaava on globaali. Yrityksen ratkaisut soveltuvat periaatteessa kaikkeen teollisuuteen, jossa syntyy hiilidioksidipäästöjä. ”Meillä on neljä asiakassegmenttiä: valmistavan teollisuuden ja rakennusalan yritykset, uusiutuvan energian tuottajat, biokaasun tuottajat ja raskaan liikenteen ja meriliikenteen toimijat. Palvelemme asiakkaita system as a service -periaatteella, jossa hoidamme teknologian ylläpidon koko sopimuskauden aikana. Käytännössä asiakkaamme maksavat teknologiainvestointiin sidotun palvelun käynnistymismaksun ja sen jälkeen asiakas maksaa palvelusta kuukausittain”, Paunonen kertoo.

Metaanin tuotanto- ja hyödyntämisratkaisujen lisäksi Q Power mahdollistaa uusiutuvan energian varastoimisen jo olemassa olevaan kaasuinfrastruktuuriin. ”Synteettisen metaanin edut enrgialähteenä ovat limeiset. Jo sen lähteet ovat rajattomat. Toisin kuin biologisilla polttoaineilla, sillä voidaan määrällisesti vastata fossiilisten polttoaineiden korvaamistarpeeseen. Koska metaani on kaasupolttoaine, voidaan sitä hyödyntää jo olemassa olevassa infrastruktuurissa, kuten vaikka kaasuautojen polttoaineena”, Alitalo sanoo.

Synteettisen metaanin merkitys kasvaa

Uusiutuvan energian tuottaminen, varastoiminen ja uusiokäyttäminen ovat konkreettisia ratkaisuja, joita Q Power tarjoaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Energiasektorin rooli ilmastomuutoksen torjunnassa on keskeinen. Paunonen tunnistaa, että uusiutuvan sääriippuvaisen energian tuotanto tulee jatkossa kasvamaan merkittävästi. Tämä edellyttää energian varastointiongelman ratkaisemista. ”On erittäin vaikea löytää muita täysin skaalautuvia ratkaisuja kuin Power to Gas, jossa synteettisellä metaanilla tulee olemaan keskeinen rooli ilmastoystävällisessä markkinataloudessa”, hän sanoo. Power to Gas -teknologian laajamittainen hyödyntäminen tulee myös parantamaan ratkaisujen kustannustehokkuutta ja mahdollistaa siten kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon kuluttajille.

Uuden energiajärjestelmän rakentamisessa yhteispeli innovaatioiden, tutkimuksen, regulaation ja kaupallistamisen välillä korostuu. ”Tässä kehityksessä olennaista on kokonaisratkaisujen järkevä toteuttaminen. Kaikkia tarvitaan, niin yhteiskunnallisia toimijoita, kuluttajia kuin vastuullisia yrittäjiäkin. Vain onnistuneen yhteistyön avulla voimme aidosti vaikuttaa siihen, millaisessa maailmassa me ja tulevat sukupolvet tulemme elämään.”

Q Powerin tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo ja prosessipäällikkö Risto Seppälä ovat keväästä 2020 alkaen testanneet kaatopaikkakaasun muuntamista synteettiseksi metaaniksi Salon Korvenmäen jätekeskuksessa.

 

Julkaistu: 13.8.2020 10:10