Valla Outdoors Oy kannustaa löytämään luovuuden luonnosta

 


Mia Sinisalon mukaan luonto tarjoaa parhaat puitteet luovuudelle, sillä siellä aivot toimivat eri resursseilla kuin toimistolla.

Valla Outdoors Oy kannustaa löytämään luovuuden luonnosta

 

Mia Sinisalo perusti viime vuoden alussa luonto- ja eräopasyrityksen, Valla Outdoors Oy:n. Luontopalveluiden tarjoaminen yksityisille ja yrityksille on tehnyt Sinisalosta yrittäjän jo toisen kerran. Nyt hän tietää mitä yrittäjyydeltä haluaa, ja sille Salon luonto tarjoaa hyvät edellytykset.

Salon matkailukentän uusi tulokas Valla Outdoors sai alkunsa vuonna 2019, kun perniöläinen Mia Sinisalo päätti hyödyntää tuoreen eräopastutkintonsa luontoyrittäjänä. Alun perin oli tarkoitus palvella ulkomaisia luontomatkailijoita. Sitten tuli korona ja huomio kääntyi kotimaisiin asiakkaisiin. Tätä reagointikykyä Sinisalo pitää yhtenä yrittäjän tärkeimpänä valttina.

“Perustin Valla Outdoorsin heti erä- ja luonto-oppaaksi valmistuttuani vuonna 2019. Silloin sävelet olivat jo selvät. Lähdin laatimaan liiketoimintasuunnitelmaa ja kehittämään luontomatkailukonsepteja, jotka tuovat riittävästi katetta. Etsin markkinarakoa ja kartoitin kilpailua, sillä ei ole järkeä tarjota ensisijaisesti palveluita, joita on jo valmiiksi paljon tarjolla. Yritystoiminta vaatii yrittäjältä kykyä tunnistaa asiakastarpeita ja markkinasignaaleja”, hän sanoo.

Nyt Valla Outdoors tarjoaa monipuolisesti luontopalveluja yksityisille ja yrityksille: kaikkea metsässä ja vesillä liikkumisesta lyhyisiin ja pitkiin retkiin sekä yritysten virkistyspäiviin. Mia on toiminut aikaisemmin markkinointi- ja viestintäalan yrittäjänä, joten hän tietää mitä yrittäjältä vaaditaan.

“Aikaisemmista töistäni olen tuonut mukaan markkinointi- ja viestintäosaamista. Siitä on apua, kun pitää viestiä sekä asiakkaiden että alihankkijoiden suuntaan. Verkostot ja kontaktit ovat tärkeitä tällä alalla”, Sinisalo tietää.

 

Luontoalalla toimiminen vaatii Valla Outdoorsin yrittäjä Mia Sinisalon mukaan kykyä tunnistaa, mihin ala on menossa. Se on näkynyt erityisesti korona-aikana.

 

Metsätyöpajoissa luovat prosessit lähtevät liikkeelle

Salon seudun yrityksille Sinisalo on tarjonnut metsäfasilitointeja. Ne ovat metsässä järjestettäviä metsätyöpajoja, kokouksia, joissa tähdätään yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

“Tarjoamme luonnosta yrityksen henkilöstölle ympäristön, jossa ajatukset, ideat ja oivallukset voi sysätä liikkeelle. Tarkoituksena on auttaa yritystä viemään yritystoimintaa eteenpäin ja tehdä siitä tavoitteellista, esimerkiksi johtoryhmän strategian hiomisessa. Tälle luonto tarjoaa parhaat puitteet, sillä siellä aivot toimivat eri resursseilla kuin toimistolla. Se helpottaa luovia prosesseja”, Sinisalo kuvailee.

Kohderyhmänä ovat erityisesti asiantuntijayritykset. Vastaanotto on ollut hyvää, vaikkakin yllättynyttä.

“Kaikki ovat tykänneet, ja palaute on jälkeenpäin ollut älyttömän hyvää. Monille metsäfasilitointi on kuitenkin uutta. Se ei näy ennakkoluuloina, vaan pikemminkin tottumuksen puutteena. Tätä uutta ja outoa me olemme purkamassa.”

 

Verkostoista tietoa liiketoimintamahdollisuuksista

Valla Outdoors keskittyy nyt uusasiakashankintaan, vaikka joitain palaaviakin asiakkaita on saatu. Tärkeitä markkinointikanavia ovat sosiaalisen median palvelut. Iso osa yksityisistä asiakkaista tulee myös yhteistyökanavien kautta. Mia Sinisalo on muun muassa yksi Partioaitan 365-klubin eräoppaista.

Sinisalo näkee, että erä- ja matkailuala elää yhteistyöstä. Silloin erikoisosaamisen tärkeys korostuu. Metsäfasilitointien järjestämisessä hän ostaa ammattitaitoa palvelun mukaan. Verkostot ovat tärkeitä, mistä ajankohtaisena esimerkkinä nousee esille Coastal Bootcamp -matkailuhanke.

“Tyypilliset luontomatkailuyritykset ovat yhden hengen toimijoita tai perheyrityksiä. Kun yrittäjät eivät ehdi työkseen olla somessa, tulee tilaisuuksista ja seminaareista tärkeitä kokoontumis- ja verkostoimitumispaikkoja. Itse olen saanut Coastal Bootcamp -hankkeen kautta laajan kontaktiverkoston Salon alueen toimijoista ja voinut tukeutua heidän apuunsa tarvttaessa.”

Muille Sinisalo on jakanut kokemuksiaan ja tietämystään. Tilaisuuksissa hän on kertonut yrittäjille, kuinka he voivat suunnitella reittejä osana luontopalveluitaan sekä tunnistaa omasta tutusta ympäristöstä kiinnostavia uusia asioita.

“Kyse on oman palvelun tuotteistamisesta ja sen elinkaaren miettimisestä pitkällä aikavälillä. Kun yrittäjä ymmärtää liiketoimintamahdollisuutensa, lisää se toimijuuden tuntua. Se taas yhä  tukee yhteistyötä”, hän sanoo.

 

Korona-ajassa nuorta yritystä testataan

Korona-aika on tuonut mukanaan epävakautta, ja tulevaan on voinut katsoa vain pari kuukautta kerrallaan. Tämä vuosi menee korjatessa tilannetta.

“Tähän asti on eletty tilanteen mukaan. Mikäli pandemia rauhoittuu, on ensi vuonna tavoitteena päästä aluksi tavoiteltuun 100 000 euron liikevaihtoon. Silloin olisi mahdollista tehdä uusia kalustoinvestointejakin, ja ostaa yritykselle omat luontoliikunta-aktiviteetteihin tarkoitetut kajakit ja liukulumikengät”, Sinisalo kaavailee.

Koska Sinisalolla on liiketoimintaihmisen tausta, suhtautuu hän yrittäjyyteen realistisesti. Luontoalalla se vaatii reagointikykyä ja kykyä tunnistaa, mihin suuntaan luontomatkailu on menossa.

“Yrityksille on tärkeää tarjota juuri niiden kaipaamia palveluja ja panostaa markkinointiin. Valla Outdoorsin tavoitteena on nyt löytää oma paikkansa toimialalla. Kun on lähdetty liikkeelle turbulenssissa, niin nyt nuorta yritystä testataan!”

Salossa edellytykset alalla menestymiselle ovat kyllä olemassa.

“Täällä on aktiivinen ja oppimishaluinen matkailukenttä, joka tarjoaa yrityksille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja vertaistukea. Alueella on upeaa luontoa, joka ulottuu myös yli kuntarajojen. Salon luontomarkkinoinnin potentiaalista on vasta hyödynnetty vasta osa”, Sinisalo sanoo.

Tutustu tarkemmin Valla Outdoorsiin  |  Linkedin