Konepaja Timekan polku ympäristöystävällisyyteen lähtee energiatehokkuudesta

 

Viime vuosina Timeka Oy on parantanut tuotannon energiatehokkuutta muun muassa koneinvestoinneilla

Polku ympäristöystävälliseen konepajatuotantoon lähtee energiatehokkuudesta

 Mynämäkeläinen konepajayritys Timeka Oy on viime vuosina parantanut tuotantonsa energiatehokkuutta. Tavoitteena on ollut lisätä ympäristöystävällisyyttä, mutta ratkaisut ovat tuoneet taloudellisiakin säästöjä. Toimitusjohtaja Marko Setälä kertoo, miten siinä on onnistuttu.

Timeka Oy on tyypillinen alihankintayritys teollisuuden koneenrakennuksen alalla. Monipuolinen palvelupaketti sisältää hitsausta, laserleikkausta, särmäystä, koneistusta, kokoonpanoa ja maalausta. Prosessit tukevat toisiaan ja tarjonta mitoitetaan kysynnän mukaan. Oma suunta liiketoimintaan on löytynyt energiatehokkuudesta.

“Vuoden alussa solmimme Turku Energian kanssa Ekotakuu Sähkö -sopimuksen, mikä takaa, että käyttämämme sähkö on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Aikaisemmin luku oli 60 prosenttia. Uudella sopimuksella sähkönkulutus on noin 1 gigawattia vuodessa, mikä maksaa meille hieman alle viisisataa euroa enemmän vuodessa uusiutuvalla tuotettuna. Rahallisesti se on mitätön investointi, mutta ympäristöystävällisesti merkittävä, ainakin periaatteellisella tasolla”, kertoo Timekan toimitusjohtaja Marko Setälä.

Sähkösopimus on jatkoa vuoden 2019 aurinkopaneeli-investoinnille, johon Timeka sai tukea Business Finlandilta. Nyt yrityksen käytössä olleet paneelit tuottavat yli 100 megawattia vuodessa. Siihen Setälä on tyytyväinen: “Investointi maksoi 80 000 euroa, josta itse rahoitimme 60 000 euroa. Saamme aurinkopaneeleista kesä- ja heinäkuun sähköt ja päälle yli 10 000 euroa säästöä vuodessa.”

Timekalla muutokset tuotannon kulutustavoissa lähtivät aluksi siitä, että haluttiin ylipäätään selvittää, mistä sähkö tulee. Uteliaisuuden ja käytännöllisyyden rinnalla on ympäristösuhdekin herkistynyt.

“Haluamme kunnioittaa yhteiskunnallisia arvoja. Sen yksi osa-alue on ympäristöystävällisyys. Katson itse maailmaa nyt eri tavalla kuin nuorempana, sillä huoli tulevaisuudesta herää omissa lapsenlapsissa. Kun on huomannut, että tekojen toteuttaminen ei olekaan kallista, vaan pikemminkin tuottavaa, on päätös silloin selkeä”, Setälä toteaa.

 

Hiiliviisaita liiketoimintaratkaisuja

Timekalla teot ovat pieniä, mutta niiden vaikutukset ovat suuria. Merkittäviä säästöjä sähkönkulutukseen on tullut vuosien 2016–2019 konepäivitysten myötä. Myös ulko-ovissa on otettu käyttöön kaukosäätö ja koneiden hukkalämmön talteenottoa on parannettu. Näin energiaa on voitu kierrättää tuotantotiloissa eteenpäin.

“Olemme investoineet muun muassa särmäyskoneisiin, joissa on taajuusmuuntajalla varustetut moottorit. Uusien koneiden myötä koko tuotantomme sähkönkulutus on laskenut yli 1,2 gigawatista noin 0,96 gigawattiin. Vuosina 2018 ja 2019 päivitimme vanhaa teknologiaa olevan laserleikkauskoneen moderniin kuitulaseriin. Teho on lisääntynyt, mutta energiankulutus vähentynyt. Vanha CO2-laserleikkauskoneemme käytti paineilmaa sädekanavan puhtaanapitoon vuorokauden ympäri eli kulutti valtavasti energiaa paineilman kulutuksen muodossa. Lisäksi yksinkertaisilla ratkaisuilla, kuten kanavapuhaltimilla ja ilmastointikanavilla olemme voineet siirtää koneista tulevan hukkalämmön muiden tuotantotilojen lämmitykseen.”

Energiatehokkuutta on lisäksi parannettu valaisemalla kaikki tilat ledeillä sekä vaihtamalla valokytkimiä liiketunnistimiin.

“Ledeihin olemme siirtyneet vaiheittain. Ne ovat olleet melko kalliita investointeja, mutta takaisinmaksuajat ovat haarukoitavissa. Näistäkin pienistä puroista tulee säästöjä”, Setälä sanoo.

 

Kehitysyhteistyötä hiilijalanjäljen laskemiseksi

Setälä näkee, että toimet eivät ole vaatineet heiltä paljoa. Vain suunnittelua ja tahtotilaa toteutukselle. Tärkeä osansa on ollut kehitysyhteistyöllä. Kesän aikana yritys laski hiilijalanjäljen erään pakkauskonetuotteen teräsrungolle. Parin kuukauden projekti toteutettiin yhteistyössä Turku AMK:n opiskelijaryhmän kanssa.

“Kyseessä on meille toistuva tuote. Hiilijalanjäljen laskennassa oli mukana tuotannon kaikki vaiheet hitsauksesta maalaukseen ja kuljetukseen. Niistä syntyivät hiilipilarit, joista teräksen valmistus oli suurin. Tällä tavoin hiilijalanjäljen tarkalla laskemisella voi selvittää, mitkä tuotannon osa-alueet ovat ekologisesti kuormittavimpia”, Setälä huomauttaa.

AMK:n kanssa toteutetun projektin oppeja voi käyttää energiatehokkuuden selvittämiseksi muillakin liiketoiminnan osa-alueilla. Seuraavaksi Timeka aikoo tutkia mahdollisuutta korvata tilojen lämmityksessä käytettävän nestekaasun biokaasulla.

“Sytytyslanka palaa”

Setälä tunnistaa, että omalla esimerkillä pienikin yritys voi lisätä koko toimialan ympäristöystävällisyyttä. Yksi tapa on esittää tuloksia päämiehille.

“Näkisin, että vuoden päästä ollaan jo menty huomattavasti eteenpäin hiilijalanjäljen laskemisessa. Sytytyslanka palaa, ja Sandvik ja Valmet Automotive ovat kertoneet alihankkijoilleen asetettavista päästötavoitteistaan. Kun isot lähtevät mukaan, niin siitä ekologisuuden kasvu lähtee. Mekin olemme herättäneet kiinnostusta isoissa asiakkaissamme“, Setälä tunnistaa.

Ekotekoihin johtava tieto ei ole myöskään pois muilta yrityksiltä, vaan kaikki voivat hyötyä yhteistyöstä. Setälän mukaan onkin vain ajan kysymys, kun vaatimukset hiilijalanjäljen laskemisesta alkavat liikkumaan tuotantoketjussa: “Ekotietoisuudesta puhutaan nyt paljon. Yhteistyökuvioiden kautta voimme jakaa ymmärrystä muille ja ryhtyä tekoihin. Olemme olleet mukana CarbonWise -hankkeessa, jossa olen kertonut omista positiivisista kokemuksistamme.”

Tänä vuonna Timeka tavoittelee kahdeksan miljoonan liikevaihtoa. Harkinnassa on myös tilalaajennukset ja jatkuvana prosessina erilaiset tuotannon tehostamistoimet. Liiketoimintaa kehitetään myös ympäristöä ajatellen.

“Viimevuotisten koneinvestointien myötä Timekan sähkönkulutus on laskenut. Eri foorumeilla olemme voineet vaihtaa tietoa muiden kanssa. Samalla liikevaihto on “korona-kyykyn” jälkeen jatkanut kasvuaan. Kun energiasäästötoimenpiteet eivät ole vain kustannuserä, vaan tuovat myös säästöjä, voimme vain seurata polkua, jolle on lähdetty”, Setälä summaa.

Tutustu yritykseen tarkemmin Timeka (timeka.fi)

 

Yrityssalosta tietoa energiatehokkuuteen

 

Yrityssalosta Hanna Lehti on kiertänyt keväästä lähtien alihankintayrityksissä ja selvittänyt yritysten kiinnostusta ympäristäystävällisiin tuotantotapoihin sekä osaamistarpeita liittyen energiatehokkuuteen ja hiilineutraalisuuteen.

”Aika monessa yrityksessä ollaan tiedostettu ympäristöasioiden ajankohtaisuus, mutta yrityksissä kaivataan lisää faktatietoa miten saadaan energiatehokkuudesta enemmän irti ja säästöä kustannuksiin. Erityisesti kaivataan konkreettisia työkaluja pientenkin yritysten tarpeisiin. Osa yrityksistä toivoo pääsevänsä vierailemaan ns. edelläkävijäyrityksissä ja kuulemaan aiheesta lisää”, summaa Hanna kevään yrityskäyntien tuloksia.

Samaa viestiä on kuultu Varsinais-Suomen muista kunnista, joissa Hanna Lehden kollegat ovat tehneet vastaavaa yrityskierrosta ja kartoitusta.

Yrityskäynnit jatkuvat koko syksyn ja Hanna toivottaa kaikki tervetulleiksi syksyn tilaisuuksiin, joissa pureudutaan energiatehokkuusasioihin, ympäristövaikutuksiin ja hiilineutraalisuuteen.

Infotilaisuuksia teollisille toimijoille | syksy 2021

ke 25.8  klo 8:30-10:30 Alihankintayritysten ja teollisuuden aamutreffit klo 8:30-10:30 |  Katso tallenne (linkki)
Alihankintayritysten näkymät vuosille 2021-2022, ELY:n yritysrahoitus juuri nyt, Alihankinta 2021 messut.
Yrityscase: Konepaja Timeka Oy

Ke 8.9  klo 14-16 Teollisuuden energia- ja teknologiaratkaisut sekä keinot energiatehokkuuden parantamiseen |
Miten löydän energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia,  tietoa teollisuuden energiainvestointeihin sekä vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseen, kokemuksia yliopistoyhteistyöhön.
Yrityscase Warmos Lämmitys Oy

15.9 klo 9-15 välillä Rahoitusklinikka teollisuuden toimijoille ja alihankkijoille
Varaa oma aika ennakkoon kahdenväliseen etätapaamiseen rahoittajien kanssa liittyen teollisuuden ja alihankkijoiden energiainvestointeihin. Paikalla ELY:n ja Business Finlandin edustajat.

 

 

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa hankkeen tavoitteena on edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä aktivoida yritysten kehittämistoimintaa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys.

Tavoitteena on ylläpitää vuoropuhelua kohderyhmäyritysten kanssa, selvittää yritysten kehittämistarpeita sekä ennakoida tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeessa tehdään kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä, kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja järjestetään innostavia ajankohtaistilaisuuksia.