Johanna Valio akkuhankkeen projektipäälliköksi – “Innolla mukana energiaratkaisujen kehittämisessä”

 


Johanna Valio akkuhankkeen projektipäälliköksi – “Innolla mukana akkuekosysteemin kehittämisessä”

Johanna Valio aloitti työt Yrityssalolla lokakuun alusta. Hän toimii projektipäällikkönä Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä –hankkeessa.

Tuoreimmalta koulutukseltaan Johanna on diplomi-insinööri. Hän on tehnyt diplomityön litiumioni-akkujen kierrätysteknologioista. Aikaisemmin hän on toiminut Pirkanmaan liitossa projektiasiantuntijana ja projektipäällikkönä Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa.

“Olen perehtynyt litiumakkujen kierrätykseen ja akkujen tuotantoprossiin, kuten akkujen materiaaleihin ja niiden valmistukseen. Tulevaisuuden akkuekosysteemi -hankkeessa tein kartoitusta siitä, millaisia toimijoita akkuihin liittyy Suomessa akun elinkaaren aikana.”

Tätä kautta Johanna on löytänyt vahvan verkoston, jota hyödyntää myös Yrityssalon hankkeessa. “Yrityssalolla pääsen kattavasti tarkastelemaan akkuihin liittyvää liiketoimintapotentiaalia eri aloilla ja läpi akkujen elinkaaren, aina paikalliselta yritystasolta osaksi muita Lounais-Suomen toimijoita.”

Kestävät arvot ovat Johannalle tärkeitä. Töiden ulkopuolella hän nauttii ulkoilusta ja veneilystä miehensä kanssa. Aikaisemmin Johanna on ollut myös mukana Green Net Finland -organisaatiossa, jossa hän on vetänyt kiertotaloushankkeita.

“Nämä hankkeet eivät suoraan liittyneet akkuihin, mutta jätteiden vähentäminen ja kiertotalous olivat niissäkin keskiössä. Itselleni on tärkeää tuoda kiertotalousajattelu osaksi kasvua, yritysten toimintaa ja taloutta, ja selvittää, miten ne yhdessä toteutetaan kestävästi. Yrityssalon hankkeessa on kiinnostavaa seurata, miten akkujen elinkaarta voisi pidentää ja miten niihin liittyviä kestäviä liiketoimintamalleja voisi kehittää.”

Akkuteknologiaa kehitetään Lounais-Suomessa kovalla vauhdilla. Ympäristöystävällisillä ja kestävillä energian varastointiratkaisuilla tähdätään akkuteknologian toimijaverkoston hyödyntämiseen Suomessa ja Euroopassa. Yrityssalo osallistuu kehitystoimintaan akkuteknologiahankeella, jolla pyritään kasvattamaan akkuteknologian tarjoamaa kilpailukykyä.

Yhteystiedot Johanna Valio  | johanna.valio@yrityssalo.fi | puh 050 307 8398

Kuva: Tuomas Lieskivi/Mainostoimisto Kuke

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä (A75908) on Turku Science Parkin ja Yrityssalon yhteishanke, jossa

  • vahvistetaan yritysten yhteistyötä, innovaatioiden syntymistä ja kilpailukykyä akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen alalla Varsinais-Suomessa,
  • luodaan yrityksistä, korkeakouluista ja julkisista toimijoista akkuteknologioiden osaamiskeskittymä ja
  • tuodaan Lounais-Suomen osaajat ja toimijat mukaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.