Omistajanvaihdoksia ja yrityskauppoja odotellaan Salossa

Yrityssalon Sujuvasti seuraavalle -omistajanvaihdoprojekti käynnistyi asiantuntijapuheenvuoroin

”Hyvää yritystä on helppo myydä”

Yrityskauppoja harkitsevalle on tarjolla paljon asiantuntija-apua. Myyjän ja ostajan kohtaamista helpottaa välittäjä, jonka tehtävänä on tehdä yrityksestä houkutteleva ostajalle. ”Yritystä myytäessä yrityksen arvonmääritys kannattaa tehdä ammattilaisella ja seurata myös ostoilmoituksia”, kertoo Suomen Yrityskaupat Oy:n yritysvälittäjä Jussi Jokiniemi. ”. Oikein laadittu myynti-ilmoitus ja myyntiesite toimivat hyvin verkossa. Valtakunnallinen myyntiverkosto mahdollistaa sopivan ostajakandidaatin löytymisen. Myös sidosryhmiä kannattaa pitää silmällä”, Jokiniemi muistuttaa.

Usein myyjä on ensikertalainen ja ostaja puoliammattilainen. Tällöin myyjän on hyvä pitää mielessä, ettei ostaja ole kiinnostunut siitä, onko yrityksessä kyse entisen omistajan elämäntyöstä, vain luvut ovat oleellisia. ”Hyvää yritystä on helppo myydä. Jo valmiiksi solmitut sopimukset tuottavat yritykselle vielä kauppojen jälkeenkin. Ostaja tunnistaa tässä turvaavaa jatkuvuutta. Silloin voi luottaa siihen, että puhelin soi vielä vanhan yrittäjän lähdettyäkin”, Jokiniemi tietää.

Yrityksen myyntikuntoon saattamisessa tärkeä kauppatekninen tekijä on tase. ”Siihen ostaja kiinnittää huomiota. Tase on se, joka kokonaisuudessaan siirtyy ostajalle, juuri sellaisena kuin se on kauppapäivänä. Tuloksesta on vain hyviä arvioita ja käsityksiä”, kertoo Talousasiantoimisto Vaarna Oy:n Tero Vaarna. ”Yrityskaupoissa houkuttelevia yrityksiä ovat usein ne, joiden taseista on siivottu pois yritystoiminnalle merkityksettömät, tunnepitoiset omaisuuserät. Näitä ovat esimerkiksi kesämökit, veneet, tai harrastustoimintaan liittyvät osakkeet. Myöskään hallikiinteistöistä ostajat ovat harvoin kiinnostuneita”, Vaarna toteaa.

Vaarnan mukaan hyvät tilaukset ja hyvä henkilökunta, joka pärjää ilman vanhaa yrittäjää, johtavat yrityskauppoihin. ”Kun myyjä tekee itsestään yrityksessä tarpeettoman, niin hän todennäköisesti saa yrityksestään parhaan hinnan”, Vaarna sanoo.

Kaupat kannattaa sinetöidä sopimuksin

Kun omistus yrityksessä vaihtuu, on uusista rooleista hyvä sopia kirjallisesti. Liikejuridiikkaan erikoistuneen Asianajatoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n Milla Forsman tietää millaisia asiakirjoja yrityskauppatilanteessa tarvitaan: ”Heti kun yritys on saatu myyntikuntoon ja alkutunnustelut tehty, on suositeltavaa tehdä salassapitosopimus potentiaalisten ostajaehdokkaiden kanssa.Prosessin lomassa voidaan laatia myös aie- ja esisopimus sekä due diligence -tarkastus, jossa kaupan kohde tarkastetaan muun ohella riskien kartoittamiseksi. Mikäli neuvottelut johtavat yksimielisyyteen kaupan syntymisestä, suosittelen kaikissa tilanteissa laatimaan kirjallisen yrityskauppakirjan. Mikäli kaupan jälkeen yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja, on yhtiötä ja sen omistajia koskevista pelisäännöistä syytä sopia osakassopimuksella.

Salassapitosopimuksilla suojataan osapuolten intressejä ja ehkäistään arkaluontoisen tiedon leviämistä. Kauppakirjassa sovitaan omistajanvaihdoksen kannalta olennaisista ehdoista. Kauppakirja tulee laatia kirjallisesti ennen kuin liiketoiminta siirtyy yritykseltä toiselle. Myöhemmin osapuolten näkemykset voivat erota suurestikin toisistaan, mikä voi johtaa kiistoihin kaupan ehdoista. Sen sijaan osakassopimuksiin kirjataan muun muassa päätöksentekoon, työskentelyyn ja osingonjakoon liittyvät kohdat.

Yrityskauppoja suunnittelevan kannattaa kääntyä aikaisessa vaiheessa asiantuntijan puoleen. Ilmaisessa alkuneuvottelussa voidaan yhdessä pohtia, miten asiassa olisi hyvä edetä. ”Sen myötä on helppo pohtia suuntaa kaupoille. Missään nimessä ei kannata itse edetä tai luottaa verkosta löytyviin malleihin”, Forsman varoittaa.

Omistajanvaihdoksen huolellinen suunnittelu tukee rahoituksen saamista

Yrityksen omistajanvaihdos on viime kädessä kiinni rahoituksesta. Nordean Varsinais-Suomen yrittäjäyksikön vetäjä Fredrik Lindblom listaa rahoituksen pääperiaatteiksi ostohankkeen määrittelyn, maksukykyarvioinnin ja vakuudet. Yrittäjä on kuitenkin avainasemassa, ja hänen on ennen kaikkea osattava seistä ostohankkeen takana. ”Lähtökohtana on, että yrittäjä sitoutuu hankkeeseen myös henkilökohtaisesti. Jos yrittäjä ei ole valmis sitoutumaan hankkeeseen esimerkiksi henkilötakauksella tai omilla vakuuksilla antaa se sellaisen kuvan, ettei hän itse usko ostettavaan yritykseen. Silloin on rahoittajankin vaikea siihen uskoa”, Lindblom toteaa.

Rahoitustapoja on monia. Jos yrityksen ostamista harkitsevalla yrittäjällä ei ole omaa pääomaa, voi valtion rahoitusyhtiö Finnvera myöntää alkutakausta. Henkilökohtaisen rahoitusaseman ollessa kunnossa voi yrittäjä myös sijoittaa yritykseen henkilökohtaisella lainalla. Tarjolla on lisäksi uusia yritysrahoitustoimijoita, kuten juniorirahoittajia.

Illan päätteeksi kuultiin kokemuksia yrittäjäksi ryhtyneeltä Margitta Kunnarilta. Hän osti marraskuussa 2019 yrityksen, jossa oli työskennellyt 15 vuotta. Ostopäätöstä tuki pitkä kokemus alalta sekä valmis asiakaspohja. Rahoituksen tueksi Margitta teki talous- ja liiketoimintasuunnitelman ja lähestyi pankkia. Pankki lähti tukemaan yrityksen ostoa, ja Kunnari sai yrityskauppojen tueksi Finnveran takauksen. Lisäksi hänellä on henkilökohtainen takaus ja isänsä takaus.

Yrittäjyys on ollut oikea tie Kunnarille. ”Olen hirveän innostunut ja motivoitunut. Haluaisin tehdä enemmänkin, mutta aika ei riitä kaiken tekemiseen.” Yrityssalolta Kunnari on saanut paljon neuvoja ja ohjeita: ”Omistajanvaihdoksissa on hienoa, että ympäriltä löytyy myös apua ja tukea”, hän kiittelee.

Sujuvasti seuraavalle – onnistuneita omistajanvaihdoksia 2020-2021 on Yrityssalon hallinnoima kehittämishanke, jota rahoittaa Ykkösakseli ry

Julkaistu: 4.5.2020 16:39