Metalliyritykset vastaavat kohtaanto-ongelmaan – elokuussa Salon iltatorilla nähdään Uniklubi

 

Metalliyritykset vastaavat kohtaanto-ongelmaan – elokuussa Salon iltatorilla nähdään Uniklubi

 

Tänä kesänä järjestettävä Metallia Salosta -tapahtuma tuo taas yhteen Salon seudun metallialan huippuyritykset ja alasta kiinnostuneet. Tapahtumalla kehitetään edelleen metallialan profiilia ja pyritään vastaamaan tulevaisuuden työvoimahaasteisiin.

Muuttuvat työtehtävät ja niiden vaatimukset sekä äkillisiin muutoksiin ja kysynnän elpymiseen varautuminen.

Siinä pääteemat tänä vuonna järjestettävälle Metallia Salosta -tapahtumalle. Torstaina 8.8. Salon iltatorille kokoontuu kuusi metalliyritystä: DecoWorks Oy, Ellego Powertec Oy, Manutec Oy, Salon Konepaja Oy, Stremet Oy ja Wipro Oy. He esittelevät vauhdilla kehittyvää metallialaa, kertovat toiminnastaan ja tarjoavat tietoa alan vaatimuksista.

Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on mukana olevien yritysten, Salon iltatorin ja Yrityssalon yhteisponnistus. Mukana ovat myös TE-palvelut, Salon Työllisyyspalvelut sekä Insinööriliitto, Salon osasto, joka juhlii 50-vuotistaivaltaan tapahtuman yhtenä isäntänä.

Kuten aikaisempinakin vuosina, Salon lukion mediatiimi hoitaa tapahtuman kuvauksen ja someviestinnän. Tänä vuonna illan viihdykkeestä vastaa rock-yhtye Uniklubi.

Projektin vetäjät Yrityssalon Juha Metsänoja ja Salon Iltatori ry:n Jari Laakkio näkevät, että päätavoitteena on lisätä tietoisuutta metallialasta ja sen tarjoamista työmahdollisuuksista. Lisäksi tapahtumassa painotetaan työvoimapalveluja ja työnhakijoiden tukemista.

Tapahtuma ei kuitenkaan ole perinteinen rekrytointitilaisuus, vaan tarkoituksena on, että yritykset voivat esitellä metallialaa ja kertoa toiminnastaan ja tulevaisuuden näkymistä.

Ponnahduslauta niin yrityksille kuin alasta kiinnostuneille

Salossa metalliala on ollut merkittävä työllistäjä jo 1700-luvulta lähtien. Tänäkin päivänä paikalliset metalliyritykset tunnetaan hyvin, aina kansainvälisiä markkinoita myöten. Tätä viestiä Salon iltatorillakin halutaan välittää.

“Yrityssalon teettämän selvityksen mukaan seudulla tulee vuoteen 2030 mennessä olemaan noin 4 000 työntekijän työvoimapula. Se huolestuttaa yrityksiä, sillä jos työvoiman tarve yllättäen kasvaa, on siihen vaikea vastata. Tähän yritykset haluavat varautua varmistaakseen, että heillä on tarvittavat resurssit tulevaisuuden tarpeisiin”, kertovat projektin vetäjät.

Vaikka tapahtuma ei ole rekrytapahtuma, tarjoaa se arvokasta tietoa metallialasta kiinnostuneille. Yritykset esittelevät omia tuotteitaan, toimintaansa ja osaamisalueitaan. He kertovat myös, millaista osaamista yrityksiltä löytyy ja millaisille osaajille voisi olla tulevaisuudessa tarvetta. Näin tapahtuma toimii ponnahduslautana alaa harkitseville.

Moderni teknologia tuulettaa mielikuvia

Tätä pr-työtä helpottaa se, että mielikuva metallialasta on muuttunut. Raskaan fyysisen työn sijaan, metalliyrityksissä hyödynnetään paljon huipputeknologiaa, joka vaatii työntekijöiltä monipuolista osaamista.

Metallialan yrityksissä toimitaan nykyään puhtaissa työympäristöissä, joissa on käytössä edistykselliset ja tietokoneohjatut koneet. Turvallisuus ja työssäviihtyminen ovat merkittävä osa vastuullisuutta.

Salon iltatorin järjestäjät näkevätkin, että tapahtumaan osallistuvat yritykset edustavat hyvin sitä, miten moderni teknologia on muuttanut metallialaa. Tapahtumassa yritykset tulevat demonstroimaan näitä muutoksia ja kertomaan, miten ala on kehittynyt vuosien varrella.

Markkinanäkymä sumuinen, vakavalta taantumalta vältytty

Viimeisen vuoden aikana yritykset ovat tasapainoilleet rekrytointitarpeiden ja mahdollisten lomautusten välillä. Metallia Salosta -projektin vetäjät tunnistavat, että markkinat ovat nyt epävakaat. Vireillä olevat kaupat voivat äkillisesti luoda tarpeen uudelle työvoimalle, mutta samaan aikaan lomautuksetkin saattavat olla mahdollisia. Yritykset eivät voi ennustaa, mikä tilanne on huomenna, mutta he haluavat olla valmiita reagoimaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Mahdollisuuksia alalla kyllä riittää. Hyvin palkatulla alalla on kasvupotentiaalia ja mukana globaalisti merkittäviä toimijoita. Metallia Salosta -tapahtuma pyrkii nostamaan esiin Salon ja metallialan erityispiirteitä sekä houkuttelemaan uusia osaajia alalle.

“Metallia Salosta -tapahtuma on osoitus siitä, että metallialalla on paljon tarjottavaa ja että Saloon kannattaa tulla töihin. Tapahtuma tuo yhteen työnhakijat ja yritykset, jotka yhdessä voivat löytää ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan ja vastata tulevaisuuden kasvuun”, tiivistävät Metsänoja ja Laakkio.

 

Salon Konepaja on erikoistunut valmistamaan geometrisesti vaativia suurehkoja osia matalalla volyymilla. Se edellyttää myös osaamista tulevaisuuden koneenkäyttäjiltä, sillä hukkaa ei saa syntyä. Taustalla robotin äärellä koneistajat Kimmo Vasu (vas.) ja Petri Vainio.

 

Data tuo kasvua ja kannattavuutta – ja uusia työpaikkoja

Salon Konepaja Oy on ollut mukana Metallia Salosta -tapahtumassa ensimmäisestä kerrasta lähtien. Jatkuva pitkäjänteinen työ alan tunnettuuden lisäämiseksi yhdessä muiden yritysten ja tapahtuman järjestäjien kanssa on jo kantanut hedelmää.

“Tapahtuma kehittyy vuosittain, ja esimerkiksi oppilaitokset ovat ottaneet tapahtuman päiväohjelmaansa. Haluamme yrityksemme olevan hakijoiden mielessä ensimmäisenä, kun opiskelijat hakevat töitä tai työharjoittelupaikkaa. Paikallisten kumppanuuksien syntyminen on mahdollisuus, ja tapahtuman kautta voi syntyä yhteistyötä myös yritysten välille”, kertoo Salon Konepajan toimitusjohtaja Simo Halonen.

Halonen näkee metallialan tärkeänä osana suomalaista elinkeinoelämää. Hän esimerkiksi muistuttaa, että 51 % Suomen viennistä tulee teknologiateollisuudesta. Maailmalla salolaisosaamisellekin on kysyntää, jos vain löytyy ratkaisuja vastata muutokseen. Salon Konepajalla niiden uskotaan löytyvän tulevaisuudessa datan hyödyntämisestä.

“Datan merkitys on kasvanut, ja ympäristöä koskevia vaatimuksia tulee niin EU:n kuin asiakkaidemme tahoilta. Olemme aikaisemmin laskeneet yrityskohtaista hiilijalanjälkeä osana toimitusketjua. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on laskea tuotekohtainen jälki asiakkaillemme”, Halonen hahmottelee.

Tavoite on myös taloudellinen, sillä oikein hyödynnettynä data tuo säästöjä.

“Näemme merkittäviä mahdollisuuksia tekoälyn käyttämisessä osana tuotannon ohjausta ja valmistuksessa syntyvän tiedon analysointia. Hyödyntämällä ja jakamalla organisaatioissa laatudataa uusin keinoin ja menettelyin, voidaan vaikuttaa hukan syntymiseen. Merkitys kannattavuuteen voi näkyä esimerkiksi poikkeamien vähentymisenä valmistuksessa”, kuvailee myyntipäällikkö Matti Hellström.

Halonen tähdentää, että pitkällä aikavälillä tekoäly vaikuttaa tehtävänkuviin ja lisää tarvetta palkkauksillekin. Tämä muutos on jo käynnissä.

“Liiketoimintakonseptissamme haluamme olla edelläkävijöitä datan hyödyntämisessä. Tekoälyn avulla voimme vapauttaa toimihenkilöiden resursseja mekaanisesta tiedonsiirrosta liiketoiminnan jatkuvaa parantamista lisäävään tekemiseen. Uudet toimintamallit mahdollistavat kasvun, mikä taas synnyttää tarpeen uusille osaajille.”

 

Mukana Salon Iltatorin markkinoinnissa on ensimmäisestä tapahtumasta lähtien ollut yhteistyökumppanina Salon lukion mediatiimi. Josef Bayomi on suunnitellut Metallia Saloon -logon. Viime vuoden tapahtumassa kuvan Popedasta otti Milla Ollila.

 

Artikkeli julkaistu 07/2024