Oppilaitosyhteistyö on opiskelijan ja toimeksiantajan vaihtokauppa

 


Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelevan Olga Tammi teki toiminnallisen opinnäytetyön Salon matkailukohteista. Salon keskustan kohteita monipuolisesti esittelevää kulttuurireittiä voi hyödyntää Salon markkinoinnissa.

Salon uusi kulttuurireitti syntyi opinnäytetyön tuloksena – oppilaitosyhteistyö on opiskelijan ja toimeksiantajan vaihtokauppa

 

Kulttuurituottajaksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Olga Tammi on tehnyt toiminnallisen opinnäytetyön Salon matkailukohteista. Outdooractive-matkailualustalle suunnitellun reitin tavoitteena on täydentää Salon kaupungin reittivalikoimaa ja tuoda salolaisille tuttuja kohteita matkailijoiden ulottuville

“Aluksi idea lähti työharjoittelusta. Yrityssalon Maija Pirvola kysyi haluaisinko päivittää Outdooractiven Salon alueen kulttuurireittejä ja suunnitella yhden uuden. Tein jo harjoittelua Visit Mathildedalille, joten päädyin suunnittelemaan reitin, vaikkakin vain toiminnallisena opinnäytetyönä”, muistelee Olga Tammi.

Vuodesta 2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskellut Tammi valmistuu joulukuussa kulttuurituottajaksi. Hän on kotoisin Teijolta. Aluetuntemus ja valmiit verkostot ovat tarjonneet etulyöntiaseman kulttuurireitin suunnittelussa. Yksin työ ei olisi kuitenkaan valmistunut.

“Aloittaminen oli hankalaa, sillä idea ei tullut heti mieleen. Kun istuimme Maijan kanssa alas, niin löysimme yhteiset intressit. Sen jälkeen varsinainen reitin suunnittelu oli sujuvaa ja vaivatonta”, kertoo Tammi.

Muutakin kuin tunnetuimpia nähtävyyksiä

Työn tavoitteena oli vertailukehittämisen kautta tuottaa toimiva ja houkutteleva kulttuurireitti Saloon. Aluksi reittiluonnokset kulkivat Suomusjärvellä ja Kiskossa, mutta Tammi halusi ajatella mahdollisimman laaja-alaisesti. Yksi tärkeä kriteeri oli erottautuminen Salon alueen tunnetuimmista kohteista.

“Halusin myös pois Mathildedalista, sillä se kuuluu jo Outdooractiven alueisiin. Saloon saapuu vuosittain ihmisiä muualta Suomesta ja ulkomailta. On hyvä, että muihinkin kuin tunnetuimpiin nähtävyyksiin kiinnitetään huomiota. Siksi halusimme tuoda esille Salon keskustaa.”

Reitin kohteiksi valikoitui lopulta leipomokahvila Kuiron leipomo, Salon taidemuseo Veturitalli, Wiurilan kartano, Rikalanmäki, Halikon museo, Halikon kirkko ja Design Hill. Ne heijastavat Tammen mukaan monipuolista kulttuurimatkailua, jonka osatekijöitä voivat olla arkkitehtuuri ja taideaktiviteetit siinä missä historialliset käyntikohteetkin. Monipuolisuus tukee markkinointia, kun matkailijoille on tarjottavana vaihtoehtoja. Yhtenä esimerkkinä Tammi nostaa pyöräilyn.

“Salossa on hienoa, että täällä voi helposti lähteä pyöräilemään rannikkoreitille. Ei tarvitse kuitenkaan olla harrastaja, vaan voi pyöräillä lyhyempiäkin reittejä. Vaihtoehtoisilla reiteillä Salon Outdooractiven markkinointiakin voi kehittää”, hän huomauttaa.

Toisen uuden kulman markkinointiin tarjoaa tuttuus – se jokin, mitä paikallinen ei välttämättä tunnista, mutta ulkopuolinen kylläkin.

“Päällimmäisenä ajatuksena reitin suunnittelussa on ollut kotimaanmatkailu. Lisäksi odotamme kohteiden herättävän kiinnostusta ulkomailta tulevissa, yhtä lailla kuin suomalaisia voi kiinnostaa vaikkapa monet saksalaiset kirkot. Tässä mielessä Salo voi hyödyntää reittiä kansainvälisen matkailun markkinoinnissakin”, Tammi ehdottaa.

Tammi sanoo, että oppilaitosyhteistyö sopii kaikille yrityksille, joilla on tarve kehittää yritystoimintaansa. Yhteistyö edellyttää yritykseltä selkeitä tavoitteita ja läheistä vuoropuhelua opiskelijan kanssa.

Tavoitteena molemminpuolisen osaamisen jakaminen

Opinnäytetoimeksiannossa Tammen henkilökohtaisena tavoitteena oli suunnitella tuote, johon hän itse voi olla tyytyväinen. Kriteereinä olivat myös kehittyminen matkailualan ammattilaisena sekä mahdollisimman korkean arvosanan saaminen.

“Opinnäytetyön tekemisestä jäi kokonaisuutena positiivinen kuva. Itseltäni kirjoittamisessa kesti noin puoli vuotta, mutta tavallisesti työt valmistuvat kahdessa tai kolmessa kuukaudessa”, hän sanoo.

Metropoliassa toiminnallisen opinnäytetyön tekemiselle on Tammen mukaan hyvät edellytykset, sillä lähtökohtaisesti töillä pitää olla tilaaja. Toimeksiannosta vastaavalla yrityksellä tai organisaatiolla ei puolestaan välttämättä tarvitse olla intressejä työtä kohtaan. Yrityssalon Maija Pirvola sanoo, että yhteistyöstä kannattaa silti ottaa hyöty irti.

“Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on molemminpuolinen osaamisen jakaminen ja toimialan kehittäminen. Se on vaihtokauppa, jossa opiskelijat saavat opinnäytetyön ohella kokemusta ja yritykset saavat opiskelijoilta tuoreita ajatuksia. Nuoret ovat yrityksen tulevaisuuden asiakaskuntaa, joten heiltä saa näkökulmaa siihen, miten nuoret ajattelevat ja kokevat elämyksiä sekä millainen arvomaailma heillä on ja mitkä tekijät ohjaavat heidän päätöksentekoa asiakkaina”, Pirvola toteaa.

Nuorten kokemuksia hyödyntämällä yritykset voivat kehittää markkinointiaan. Yrityssalo tukee tässä panostamalla vahvasti oppilaitosyhteistyön. Esimerkiksi Yliopisto Treffit -tilaisuuksissa esitellään kerran kuussa yritysten ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia. Sieltä Tammikin kannustaa yrittäjiä hakemaan vinkkejä.

“Oppilaitosyhteistyö sopii kaikille, joilla on tarve kehittää yritystoimintaansa, sillä sitä kautta pääsee uusimman tiedon äärelle. Opiskelijat ovat yhteistyöhaluisia ja avoimia, mutta toimeksiantajalla tulee olla selkeät tavoitteet. Pitää kertoa mitä opiskelijalta haluaa. Samalla yrittäjän on tarpeen vaatiessa oltava valmis muuttamaan toimintatapojaan”, Tammi sanoo.

 

Olgan opinnäytetyön pysyvä osoite on: https://www.theseus.fi/handle/10024/505346 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi Salon Kulttuurireitti

 

Artikkeli julkaistu 31.10.2021