Euro Scalers tarjoaa ponnahdusalustan kansainväliselle kasvulle

 


Sensoanin toimitusjohtaja Jukka Kontulainen kiittelee Euro Scalers -ohjelmaa. Sen avulla yritys on voinut testata sitä, miten heidän tuotteet ja palvelut voisi soveltua kansainvälisille markkinoille.

 

Euro Scalers tarjoaa ponnahdusalustan kansainväliselle kasvulle

 

Ohjelmistoyritys Sensoan Oy nojaa toiminnassaan älykkäisiin tiedonkeruupalveluihin, joita voi soveltaa lukuisilla toimialoilla. Nyt yritys kartoittaa mahdollisuuksia tarjota palvelujaan ulkomailla. Sille löytyi testialusta Euro Scalers -ohjelmasta.

“Toimintamme painottuu tällä hetkellä suunnittelupalveluiden myyntiin kotimaan markkinoille, mutta tavoite on, että voimme myydä  omaa palvelutuotettamme myös Suomen rajojen ulkopuolelle.”

Ohjelmistoyritys Sensoan Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kontulainen pukee sanoiksi yrittäjille tutun kansainvälisen kasvun vision. Sanoilla on myös katetta, sillä Sensoanilla kasvun työkalut ovat nyt olemassa, kiitos Euro Scalers -ohjelman, johon yritys valittiin keväällä.

“Olemme aikaisemmin hyödyntäneet kehitystyössä muun muassa Business Finlandin tukea. Mutta Euro Scalers -ohjelma tarjosi mahdollisuuden testata sitä, miten palvelumme voisi soveltua uusille markkinoille ja mitä kansainväliseen kasvuun vaaditaan”, Kontulainen kertoo.

Euro Scalers -ohjelma toimii pohjoismaisten kasvuyritysten apuna, kun ne ovat aikeissa laajentaa ulkomaisille markkinoille. Suomessa konsultaatio ulottuu pääkaupunkiseudulta Tampereelle. Yritysten asiakkaat voivat tulla niin B2B- kuin B2G-sektoreilta. Jos menestystä jo löytyy kotimaan markkinoilta, on kaikki mahdollisuudet laajentumiselle olemassa.

“Pääasia on, että yritykseltä löytyy varteenotettava myytävä tuote, jota viedä ulkomaille. Toimimme yhteistyössä kaupungin kehitysyhtiöiden, kuten Yrityssalon kanssa. Ohjelmaan voivat hakea kaikki B2B- kuin B2G-sektoreilla toimivat yritykset, joista valitsemme sopivat. Keskitymme varteenotettaviin yrityksiin, jotka voivat oikeasti hyötyä avustamme”, linjaa ohjelman johtaja Rasmus Basilier.

Tie ulkomaille lähtee kotimaasta

Tänä vuonna Euro Scalers käynnistyi loppukeväästä. Salosta mukaan valittu Sensoan on hyödyntänyt ohjelmaa tuotetestauksessa.

“Testasimme IoT-järjestelmämme soveltumista rakennusmoduulien seurantaan ja kuljetuksiin. Kokemus oli arvokas, sillä huomasimme että kaikki ideat eivät vielä toimineet. Suoranaista läpimurtoa ei tullut, mutta saimme arvokasta tietoa siitä, miten tuote voisi toimia ulkomaisilla markkinoilla”, Kontulainen sanoo.

Ohjelman alussa Sensoanilla ei vielä ollut ulkomaisille markkinoille sopivaa tuotekonseptia. Siksi kehitystyö aloitettiin Suomesta.

“Se oli Rasmuksen idea. Ensin ajattelimme tehdä markkinatutkimusta Saksassa ja muualla Pohjoismaissa, mutta koska konseptitodistus puuttui, päädyimme käyttämään ohjelmaa testialustana Suomessa. Kontaktoimme sähköpostimarkkinoinnin avulla noin 200 asiakasta rakennusteollisuuden arvoketjun eri vaiheista. Nyt voimme soveltaa samanlaista kampanjaa ulkomailla, kun ymmärrämme miten oikeat asiakkaat voi tavoittaa ja miten heitä kannattaa lähestyä”, Kontulainen kertoo.

Itse ohjelma koostui sparraussessioita, joissa kokoonnuttiin pienryhmiin pariksi tunniksi viikossa. Yritykset saivat vinkkejä toisiltaan, myös oman toimialan ulkopuolelta.

Jo vertaistuen vuoksi Kontulainen voi suositella ohjelmaa. Mukaan lähteminen edellyttää kuitenkin, että varaa aikaa kehitystyön toteuttamiseksi.

“Yrityksen pitää olla valmis siihen, että käytetään viikoittain useita päiviä ohjelman läpiviemiseen. Mutta meille kaikki työ oli ajallisen investoinnin väärti.”

Myös ohjelman johtaja peräänkuuluttaa sitoutumisen tärkeyttä.

“Ohjelmasta hyötyy eniten, kun aikaa ei käytetä turhaan. Kontaktivalmennuksen ja ryhmätapaamisten aikana keskitymme tiiviisti käytännön asioihin. Muuna aikana yritykseltä vaaditaan kehitystyön itsenäistä edistämistä ja oppien implementointia”, Basilier muistuttaa.

Jukka Kontulainen esittelee yhtä Sensoanin olosuhdesensoreista. Parhaillaan yritys kartoittaa tuotteelle uusia sovellusalueita.

Vastuuta ei voi allokoida

Basilier tietää, että kun vinkkejä ymmärretään hyödyntää, tulee se myös näkymään myynnissä.

“Sensoanilla haasteena oli aluksi myyntiprosessin hitaus. Siitä lähdimme liikkeelle askelmerkkejä suunniteltaessa. Mutta yritys myös tunnisti tarpeen kasvulleen ja on jo parantunut myyntityötään.”

Basilier muistuttaa, että jos yritys hakee mukaan Euro Scalers -ohjelmaan, on työhön löydyttävä sopiva vastuuhenkilö. Kansainvälisen laajentumisen tapauksessa sen on oltava toimitusjohtaja.

“Tällaisissa tilanteissa vastuuta ei voi allokoida, sillä sille ei ole hyvää keinoa. Pitää löytyä yrittäjähenkisyyttä ja päätösvaltaa, mitä on toimitusjohtajalla. Prosessin alussa vaaditaan myös aikaa, jotta pyörät lähtevät liikkeelle”, Basilier tietää.

Harjoittelijoista lisätehoa myyntiprosessiin

Tänä vuonna Basilier otti mukaan ohjelmaan ensi kertaa myös harjoittelijoita. Kukin yritys sai omansa myyntityötä tukemaan, eikä järjestely vaatinut panostuksia yrityksiltä.

“Yrityksillä ei useinkaan ole aikaa hankkia sopivia liidejä. Tämä korostuu erityisesti prospektointivaiheessa. Siinä harjoittelijoista oli suuri apu”, Basilier toteaa.

Kiitosta tulee myös Kontulaiselta.

“Myyntiharjoittelijamme auttoi kontaktien etsimisessä. Apu oli kullanarvoista, sillä kaiken muun työn ohessa ohjelman läpivienti olisi ollut vaikeaa.”

Kaikkiaan Kontulainen on ollut tyytyväinen Euro Scalers -ohjelman antiin. Vaikka Sensoanin ulkomaille suuntautuminen  on vielä alkuvaiheessa, on sille nyt olemassa malli jota seurata.

“Tekemiseen on saatu lisää uskoa. Nyt kun meillä on suunnitelma laajentumisen toteuttamisesta, voimme lähteä testaamaan eri mahdollisuuksia. Ja muuallakin kuin rakennusalalla. Siihen IoT-palvelumme tarjoaa hyvät edellytykset.”

Euro Scalers ja kansainvälistymisaamu Salossa 30.8

Seuraava kansainvälisen myynnin kiihdytysohjelma Euro Scalers alkaa syyskuun lopulla. Voit tutustua 9 viikkoa kestävän ohjelman sisältöön täällä https://www.euroscalers.com/fi 

Tule mukaan kansainvälistymisaamuun 30.8 klo 8:30-10:30 Salo IoT Campukselle jossa kuulet ohjelmasta, kansainvälistymisen yritysrahoituksesta jne.Tilaisuudessa voit keskustella Rasmus Basilierin kanssa ja selvittää, sopiiko ohjelma juuri sinun tarpeisiin.

Ilmoittaudu mukaan tästä