Soficta Oy tuo IoT-palvelut energia-alalle – kansainvälisyys on yrityksen strategiassa korkealla

 Soficta Oy:n Timo Rannikko (vas.) ja Sami Metsänperä tarjoavat energia-alalle kehittyneitä datanmittausmenetelmiä. Metsänperä pitää kädessään yrityksen Aistio-anturia

Soficta Oy tuo IoT-palvelut energia-alalle – kansainvälisyys on yrityksen strategiassa korkealla

Soficta Oy on energiateollisuuden digiratkaisujen edelläkävijä. Yritys tarjoaa monille Suomen kaukolämpöyrityksille kehittyneitä monitorointiratkaisuja kriittisen datan tuottamiseksi ja toimii läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lähitulevaisuudessa siintävät kansainväliset markkinat.

Lisäarvoa tuottavia ratkaisuja suoraan asiakkaiden tarpeisiin

Ohjelmistoratkaisuja ja IoT-palveluja tuottava Soficta Oy on Salon IoT Campuksen ensimmäisiä startup-yrityksiä. Vuodesta 2015 toimineen yrityksen 11 työntekijästä suuri osa on myös aikaisemmin työskennellyt Nokialle ja Microsoftille.

“Meillä on paljon kokemusta matkapuhelimien tuotekehityksestä. Konsultoimme edelleen Huaweille. Huomiomme on kuitenkin tällä hetkellä erityisesti energiateollisuudessa, teollisen internetin ja kaukolämpöpalvelujen kohtauspisteessä”, kertoo Sofictan toimitusjohtaja Sami Metsänperä.

Metsänperä sanoo, että yllyke energia-alan sovelluksille tuli aluksi Turku Energialta. “Heillä oli noin 2 500 miehistökaivoa, joiden olosuhteita seurattiin manuaalisesti. Vaivalloisen työn helpottamiseksi etsittiin automaattista monitorointiratkaisua, jota lähdimme kehittämään”, Metsänperä muistelee.

Kehityksen tuloksena syntyi Aistio-tuote. Se mittaa kaukolämpökaivon olosuhteita, kuten lämpötilaa, kosteutta ja vedenpinnan korkeutta. Etäseuranta mahdollistaa ongelmatilanteiden ennakoinnin, joka mm. Pidentää kaukolämpöputkien elinkaarta merkittävästi. Vastaavantyyppisiä ratkaisuja on nähty markkinoilla, mutta Aistio on kehitetty suoraan asiakkaan tarpeeseen. “Emme kehitä teknologiaa sen itsensä vuoksi, vaan tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa”, Metsänperä kertoo.

Datasta monipuolisia hyötyjä

Sofictan asiakaslähtöinen toimintaperiaate on tuottanut tulosta. Yritys on toiminut kaukolämpömarkkinoilla vasta kaksi vuotta, mutta se on jo saavuttanut reilun 25 prosentin markkinaosuuden. 25 suurinta kaukolämpöyhtiötä Suomessa hyödyntävät Sofictan teknologiaa.

Asiakaslähtöisyyden ohella Sofictan ydinarvoja ovat ammattitaito ja luotettavuus. Yritys muun muassa soveltaa Nokialta opittuja laadunvarmennusmenetelmiä ja laajoja suhdeverkostoja.

“Tunnemme paljon alihankkijoita, komponenttivalmistajia ja tavarantoimittajia. Jos vaikka koronaepidemian seurauksena syntyy valmistus- tai toimitusongelmia, voimme reagoida muutoksiin joustavasti”, sanoo Sofictan liiketoiminnan kehittäjä Timo Rannikko.

Energiayhtiöt hyötyvät Sofictan tuottamasta tiedosta niin, että ne voivat säästää lämmöntuotantokustannuksissa ja tehostaa lämmönjakeluaan. Kun energiaa menee vähemmän hukkaan, tuetaan myös välillisesti EU:n energiadirektiivejä ja ilmastotavoitteita.

“Datan osalta energian jakeluverkosto on ollut kuin musta aukko, sillä energiahävikkiä ei ole voitu tarkasti mitata. Energiayhtiöillä on kyllä paljon dataa käytettävissään, mutta se on usein irrallaan eikä sitä hyödynnetä. Kun datasta otetaan kaikki hyöty irti, mahdollistetaan tuotannonohjauksen tarkempi optimointi, ja sitä kautta koko prosessi muuttuu kustannustehokkaammaksi”, Rannikko tietää.

Syntyvät hyödyt eivät ole vain taloudellisia. “Energiayhtiöllä työvoimaresurssit ovat usein ohuet. Kaukolämpöverkosto ikääntyy, ja vikojen vuoksi sitä pitää huoltaa. Kun ennakoivat huoltotyöt jäävät kokonaan pois, on työ usein tulipalojen sammuttamista. Palvelumme avulla energiahuollossa voidaan keskittyä tehokkaammin löydettyihin vikoihin, jolloin aikaa ja resursseja voidaan ohjata muualle”, Metsänperä sanoo.

Häiriköintiä rajapinnoilla

Metsänperä ja Rannikko sanovat, että IoT-palvelut ovat vasta tuloillaan energia-alalle. Se johtuu siitä, että perinteiset energia-alan järjestelmät ovat olleet suljettuja, eikä avoimia rajapintoja ole ollut. Sofictan vahvuus energia-alalla syntyykin ulkopuolisuudesta.

“Kun energia-ala ja IoT- ja dataratkaisut törmäytetään toisiinsa, voidaan ongelmia pohtia uudesta näkökulmasta. Seurauksena syntyy arvoketjuja, joista voidaan paikantaa asiakkaan liiketoiminnalle edulliset lenkit”, Metsänperä sanoo.

Metsänperä uskoo, että distruptiivinen toiminta on hyödyllinen trendi siksikin, että avoimien rajapintojen avulla voidaan rakentaa uusia ekosysteemejä palveluiden ja ratkaisujen välille. “Kun voimme tuottaa dataa verkkotietosovellusten ja tuotannonohjauspalveluiden avulla, saamme ainutlaatuisen kilpailuedun energiamarkkinoilla.”

Helposti skaalautuvat palvelut

Laajentuminen kansainvälisille markkinoille on kuulunut Sofictan strategiaan alusta asti. Perusteena on IoT-palvelujen helppo skaalautuvuus. Samat ratkaisut, joita yritys tarjoaa Suomessa, toimivat myös muilla markkina-alueilla, jossa kaukolämpö on käytössä, koska kaukolämmön ongelmat ovat saman tyyppisiä globaalisti.

Kansainväliseen kasvuun tähdätään voimakkaasti ja vuoden loppuun ajoitettu hanke koostuu Business Finlandin sekä yksityisen investoinnin yhdistelmästä, jolla mahdollistetaan kansainvälisen kaupan skaalautumista. “Kun Suomen 20 suurinta energia-alan yritystä käyttävät palvelujamme, toimii se jo erinomaisena referenssinä ulkomailla. Hyvä asiakaspohja on osoitus toimivasta tuotteesta ja kiinnostaa myös sijoittajia”, Metsänperä sanoo.

Metsänperä ja Rannikko ymmärtävät, että kansainvälisille markkinoille pääseminen vaatii systemaattista työtä. Tämän tueksi on laadittu toiminnanvapausselvityksiä, jotta teknologia ei loukkaa patentteja Euroopassa tai muualla.

Huolelliset selvitykset sekä realistinen ymmärrys kasvusta ja kehityksestä ovat kuitenkin linjassa palveluiden kanssa. “Kehitämme energiayhtiöille täysin uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Ne eivät kuitenkaan ole mitään hypoteeseja, vaan jo olemassa olevia konkreettisia ratkaisuja, joista energiayhtiöt voivat hyötyä”, Metsänperä sanoo.