Salon Hyötykäyttö kehittää jätehuollon vastuullisuutta ja auttaa Salon seudun yrityksiä tekemään samoin

 

 


Salon Hyötykäyttö Oy tukee asiakkaitaan uuden jätelain mukaisen lajittelun toteuttamisessa. Toimitusjohtaja Mikko Brandt (vas.) ja yrityksen ympäristöinsinööri Jouni Kaiku korostavat, että myös muovi kuuluu yritysten lajitteluvelvollisuuden piiriin.

 

Salon Hyötykäyttö Oy kehittää jätehuollon vastuullisuutta ja auttaa Salon seudun yrityksiä tekemään samoin

 

Jätehuollossa lajittelulla on merkittävä rooli. Vastuullisuutta korostavalla alalla korostuu toiminnan optimointi. Niin myös Salon Hyötykäytöllä.

Salon Hyötykäyttö Oy on kokenut Salon seudun jätehuollon toimija. Yritys on toiminut vuodesta 1988 Salon Jätehuolto Oy:n tytäryhtiönä, jonka kanssa se fuusioitui vuonna 2020. Alan muutokset ovat ohjanneet liiketoimintaa läpi vuosien, mutta toiminnan ydin on säilynyt selkeänä.

“Osaamisemme kolme kärkeä ovat jätteiden kuljettaminen, kierrätys ja käsittely. Aikaisemmin iso osa toiminnastamme liittyi jätteiden kuljetukseen, nyt enemmän lajitteluun ja käsittelyyn. Jätteen käsittelyn osuus tulee kasvamaan vastaisuudessakin”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mikko Brandt.

Trendi näkyy yrityksen henkilöstössäkin: 25 työntekijästä noin puolet toimii jätteiden kuljetuksen ja puolet kierrätyksen parissa.

Brandt tunnistaa, että tällä hetkellä jätteiden hyödyntämisellä ja jalostamisella on merkittävä rooli. Yksi syy siihen on vuosi sitten EU:n sanelema jätelain uudistus, joka tekee jätehuollon lajittelusta yhä hienostuneempaa.

“Lajiteltavilla tuotteilla on nyt viikoittaiset painorajat. Niiden ylittyessä jätteet pitää kerätä erikseen. Se vaikuttaa Salon seudun asiakkaidemme toimintaan. Esimerkiksi pakkausmuovi kuuluu nyt myös lajitteluvelvollisuuden piiriin”, Brandt muistuttaa.

 

Salon Hyötykäytöltä lähtee jätettä hyötykäyttöön keskimäärin noin 1,5 rekkakuormaa joka arkipäivä.

Konsultaatiota paikallisille yrityksille

Yrityksen asiakkaat tulevat monilta toimialoilta. Satamakadun toimipisteelle saapuu päivittäin sekalaista jätemateriaalia niin kaupan ja teollisuuden aloilta kuin rakennustyömailta. Salon Hyötykäyttö auttaa yrityksiä uuden jätelain mukaisen lajittelun toteuttamisessa.

“Tässä tarjoamme neuvontaa ja konsultaatiota. Kartoitamme yhdessä yritysten kanssa tarpeet ja mietimme oikeat lajitteluratkaisut. Meiltä saa keskitetysti koko jätehuollon palvelukokonaisuuden. Silloin yrityksen on myös helpompi seurata jätteiden lajittelua ja sen kuluja”, kertoo yrityksen ympäristöinsinööri Jouni Kaiku.

Samalla yrityksen on optimoitava omaakin toimintaansa. Akuutti syy on polttoaineen hinnan kehitys, joka on kasvattanut logistiikan kuluja.

“Kulut ovat nousseet huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vielä emme ole joutuneet nostamaan palveluidemme hintoja, mutta seuraamme vielä polttoaineen hinnan kehitystä. Pyrimme kaikin keinoin järkevöittämään ja tehostamaan toimintaamme. Siihen kuuluu muun muassa sähkön ja polttoaineiden käytön tarkka seuraaminen”, Brandt sanoo.

Vastuullisuus säteilee läpi arvoketjun

Optimointi on Salon Hyötykäytölle myös ekologinen itseisarvo. Se näkyy muun muassa hiilijalanjäljen laskennassa. Lisäksi työn alla on logistiikan päivittäminen biokaasulla toimivaksi. Useissa kehityskohteissa tärkeä mallimaa on ollut Saksa.

“Olemme aina pyrkineet pysymään mukana ajan hengessä, aina siitä asti kun isäni perusti Salon Jätehuollon vuonna 1973. Kaltaisemme pitkän linjan paikallistoimijan valtteja ovat luotettavuus ja ennakoitavuus. Siksi olemme muualla Euroopassa nuuskineet, mihin suuntaan jätehuollon kehitys etenee”, Brandt toteaa.

Brandt kertoo, että kehitysideoita otetaan vastaan paljon asiakkailta, arvoketjun kaikista osista. Ympäristöalalla optimointityö on myös yhteistyötä saman alan yritysten kanssa.

“Nytkin meillä on auto lainassa kilpailijalta, mikä on alallamme ihan tavallista. Kilpailun aiheuttama muutos taas pitää toiminnan mielenkiintoisena ja vireänä, kun jotkut yritykset tekevät tiettyä ja toiset toista. Haasteiden lisäksi muutos voi tuoda mahdollisuuksiakin.”

Tehdyt toimet toivat yritykselle viime joulukuussa Laatu- ja ympäristö -sertifikaatin. Salon Hyötykäyttö on toiminut pari vuotta myös Metsäjaanussa, jossa toteutetaan iso osa jätteen käsittelystä ja lajittelusta. Sinne yritykselle on tulossa kesän jälkeen kaksi hehtaaria lisää pinta-alaa. Laajennus auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin.

“Jätehuoltoalalla toiminnan optimointi tulee yhä kasvamaan. Tulevaa talvea varten olemme hankkineet jäteastioita varastoon ja renkaita varalle kuljetusautoihin. Energian hinta on kuitenkin tällä hetkellä suurin kysymysmerkki. Sähkön hinnan mukaan mekin teemme tulevia ratkaisuja”, Brandt sanoo.

 

Tutustu yritykseen täältä