Högfors Oy kiihdyttää kohti hiilineutraaliutta

 


Högfors Oy on saksalaisomistukseen siirtymisen myötä voinut nostaa tuotantokapasiteettiaan ja laajentaa markkinoitaan. Kasvun myötä yritys kasvattaa myös hiilineutraaliustavoitteitaan, kertoo toimitusjohtaja Niko Suomela.

Högfors Oy kiihdyttää kohti hiilineutraaliutta


Venttiilivalmistaja Högfors Oy siirtyi saksalaisomistukseen pari vuotta sitten. Yhtiöjärjestelyn odotetaan nelinkertaistavan yrityksen tuotantokapasiteetin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä sekä vahvistavan jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla. Rinnalla seuraavat yhä ympäristöystävällisemmät energiaratkaisut.

Salossa vuodesta 1927 toiminut Högfors Oy on kokenut venttiilivalmistaja. Yrityksen päämarkkinat ovat energiayhtiöiden kaukolämpöratkaisuissa sekä kemian- ja prosessiteollisuudessa. Kansainväliseen vientiin keskittyvä yritys on viime vuosina kokenut muutoksia, joiden pohjalta odotetaan merkittävää kasvua.

“Kaksi vuotta sitten Högforsin osakekanta myytiin saksalaiselle ARI-Armaturen Groupille. Högforsin nimi ja toiminta Salossa säilyivät entisellään, mutta uuden omistajamme 50 maan laajuinen myyntiverkosto avaa meille merkittäviä uusia mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla”, kertoo Högforsin toimitusjohtaja Niko Suomela.

Tärkeäksi kehitysalueeksi Suomela mainitsee tuotekehityksen, sillä toisin kuin pääomasijoittajien ohjaamassa yrityksessä, voi perheyhtiön avulla kehitystyötä tehdä pitkällä aikajänteellä ja suunnitellummin.

“Nyt aikaikkuna on laajempi ja voimme katsoa pidemmälle tulevaisuuteen kuin aikaisemmin. Uusi yhtiöjärjestely kasvattaa myös resurssejamme. Pystymme toimimaan Salossa isommin ja ottamaan koko tehtaan kapasiteetin käyttöön. Seuraavan kymmenen vuoden aikana odotamme palkkaavamme tuotantoon noin 70 uutta työntekijää nyt 30 olemassa olevan lisäksi”, Suomela kaavailee.

 

Yksi osa-alue Högforsin lasketusta hiilijalanjäljestä tulee tuotepakkauksista. Ekologiset pakkaukset on otettu käyttöön esimerkiksi venttiilien pneumaattisissa toimilaitteissa.

 

Hiilineutraaliuden mittaamisessa katsottava kokonaisuutta

Kasvu tarjoaa Högforsille vipuvoimaa myös ympäristöystävällisyyden kehittämiseksi. Ekologisuutta on vaalittu jo vuosia. Salon tehtaalla syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään asianmukaisesti, niin tuotannossa kuin toimistotiloissakin. Ympäristötavoitteisiin on myös vastattu Suomen standardeja ja sertifikaatteja seuraten, joten rimaa on pitänyt nostaa oma-aloitteisesti.

“Vuonna 2019 ryhdyimme mittaamaan hiilijalanjälkeä kokonaisuutena. Ensin oli määriteltävä mittakaava. Meillä se muodostuu logistiikasta, sähkönkulutuksesta ja pakkausmateriaaleista. Energiatehokkuuden parantamiseksi olemme tarkentaneet koneittemme ja valaistuksemme ajastuksia ja minimoineet lastausoviemme käyttöä. Pakkausmateriaaleissa haluamme korvata muovin pahvilla. Kun valtaosa tuotteistamme menee vientiin, voimme hiilijalanjäljen mittaamisella myös lisätä vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen käyttöä, kuten suosimalla junarahtia lentorahdin asemesta”, Suomela toteaa.

Tässä kohtaa Högforsin hiilineutraaliuspyrkimykset ja ARI-Armaturen Groupin resurssit yhdistyvät.

“Varastotasojen nosto on merkittävästi parantanut tuotteittemme saatavuutta ja lyhentänyt toimitusaikojamme. Kun tavaraa ei tarvitse lähettää maailmalle kiireellä, mahdollistaa se lentorahdin korvaamisen junarahdilla. Olemmekin pysyneet poissa taivailta nyt jo vuoden.”

Suomela pitää hiilijalanjäljen mittaamisessa haasteena sitä, että vertailuarvot ovat usein abstrakteja. Kynnys mittaustoimien aloittamiselle on kuitenkin sikäli matala, että datan voi poimia tarjolla olevista lähteistä. Yrittäjä saa esimerkiksi helposti tietoa yrityksen omilta toimittajilta, kuten jätehuollon tarjoajilta, kuljetusyrityksiltä ja sähköä siirtäviltä energiayhtiöiltä.

 

Ympäristötavoitteet tuovat säästöjä

Högforsilla hiilijalanjälkeä ei vain mitata, vaan sitä halutaan myös supistaa. Suomela kertoo, että logistiikan, sähkönkulutuksen ja pakkausmateriaalien tuottaman hiilijalanjäljen odotetaan laskevan 10 prosenttia vuosittain. Siitä seuraa taloudellisiakin säästöjä.

“Säästöjä tulee tuntuvasti jo lentorahdista luopumisesta. Kun lisäämme energiatehokkaita ratkaisuja, kuten ajastuksia valaistuksessa ja automatiikkaa kulkuovissa, laskee se luonnollisesti sähkönkulutusta. Pakkausmateriaaleissa pahvikin on edullisempaa kuin muovi”, Suomela sanoo.

 

Kokoonpanotyöntekijä Jesse Salenius valmistelemassa venttiilin painetestausta.

 

Toinen jalka Kiinassa, toinen Salossa

Energiatehokkaat ratkaisut ovat Högforsin tämän hetken kärkitavoitteita. Hiilijalanjäljen mittaamista ja sen tasaista vähentämistä koskevat toimet on mahdollista ajaa maaliin uuden omistajan myötävaikutuksella. Mutta ekologinen ajattelu on yleistynyt muutenkin.

“Hiilineutraalius on nyt kaikkien huulilla. Alallamme se tulee korostumaan siellä, missä hiilineutraaliuden tavoitteet ja säädökset ovat julkisesti asetettuja. Kiinan tavoite hiilineutraalille teollisuudelle on asetettu 30 vuoden päähän. Valtioiden antamiin lupauksiin voi suhtautua luottamuksella, ja se avaa meille uskomattomia mahdollisuuksia Kiinassa. Odotamme vesi kielellä, että pääsemme vahvistamaan markkina-asemaamme siellä”, Suomela kertoo.

Samalla kehitystyötä voi tehdä yhdessä Salolaisten osaajien kanssa. Suomelaa kiinnostaakin, millä tavoin paikalliset teollisuuden yrittäjät ovat hyötyneet hiilineutraaliuteen tai energiatehokkuuteen liittyvistä toimista.

“Meilläkin ongelmana oli aluksi selvittää standardit mittaamiselle, siis mitä vasten esimerkiksi hiilijalanjälkeä pitäisi mitata. Mielellämme istuisimme samaan pöytään salolaisten yrittäjien kanssa kuulemaan heidän kokemuksistaan. Jaettu tieto ei ole pois keneltäkään.”

Tutustu tarkemmin Högfors