Tekoälyn kriittinen käyttö tuo tehoa yritystoimintaan

 

Tekoälyä hyödynnettäessä yrittäjän on ajateltava uudestaan myös omia työtapojaan. Näin uskoo Microsoftin Senior Sales Specialist Teemu Toivonen, joka työskentelee siellä data- ja tekoälyasiantuntijana.

 

Tekoälyn kriittinen käyttö tuo tehoa yritystoimintaan

 

Yrityssalo kysyi tekoälyasiantuntijalta, millä tavoin yritykset voivat käyttää tekoälyä arjessaan. Ratkaisuista tyypillisimmät liittyvät markkinointiin ja sisällöntuotantoon. Käyttäjältään tekoälyn hyödyntäminen edellyttää myös kriittisyyttä, asiayhteyden tunnistamista ja arviointikykyä.

Tekoäly on yleistynyt työelämässä nopeasti. Syy on selvä: sen avulla yrityksen johto ja työntekijät voivat tehostaa töitään ja säästää aikaa muihin, tuottavampiin töihin.

Tekoälyasiantuntija Teemu Toivonen antaa esimerkin.

“Tekoälyn avulla yrityksille voidaan tuottaa tekoälyä hyödyntäviä portfolioita. Sen myötä yritykset voivat laajentaa viiden hengen työryhmän 20-henkiseksi tiimiksi”, Toivonen kuvailee.

Salolaisyritykset ovat jo saaneet kuulla Toivosen vinkkejä Yrityssalon Tekoäly Tiistai -sarjassa. Siellä aiheena on ollut sekin, miten yrittäjät voivat hyödyntää tekoälyä markkinoinnissa tai tarjousten tekemisessä.

“Yrityksen ensimmäiset kehitysaskeleen tekoälyn kanssa riippuvat siitä, mitä yrityksellä on jo käytössä. Sisällöntuotannon ratkaisuja löytyy vino pino, ja kannattaa testata omalle yritykselle sopivia. Ei ole välttämättä väliä, valitseeko ChatGPT:n vai vaikka Microsoft Copilotin, sillä molemmilla voi generoida sisältöä”, hän kertoo.

Iso ongelma voi liittyä omien työtapojen muuttamiseen. Yrittäjän on kysyttävä itseltään, miten työn voisi tehdä paremmin ja nopeammin. Vaikka yleisillä ohjelmilla pääsee pitkälle, on myös tunnistettava käyttötarkoitus. Silloin voi pohtia esimerkiksi sitä, millaiselle yleisölle markkinoidaan.

“Tekoäly ymmärtää kontekstia, mutta se ei tule valmiina. Silloin promptauksen [tekoälylle tehtävän kehotuksen] tärkeys korostuu”, Toivonen selventää.

Haasteina kritiikittömyys ja kapeakatseisuus

Tällaista käyttäjän vastuuta Toivonen peräänkuuluuttaa myös silloin kun arvioidaan tekoälyn tarjoaman tiedon alkuperää ja oikeellisuutta. Kyse on pohjimmiltaan tavallisesta lähdekriittisyydestä.

“Isoissa kielimalleissa on haasteita, joita ei sovi unohtaa. Ennen kuin soveltaa tekoälyn tarjoamaa tietoa, tulee lähde tarkistaa. Samalla on mietittävä, mitä tekoälyn halutaan kertovan asiakkaalle. Matkailualalla tekoäly voi esimerkiksi keksiä hotellihuoneita, joita ei ole edes olemassa.”

Tekoälyn yhteydessä on myös puhuttu eriarvoisuudesta. Suuret resurssit omaavilla yrityksillä tuntuu olevan paremmat mahdollisuudet vastata tietoturva- ja tietosuojariskeihin kuin pienemmillä. Lisäksi pk-yrityksillä voi olla vähemmän mahdollisuuksia laatia tekoälyä koskevia eettisiä ohjeistuksia. Onko näin?

“Ei välttämättä. Vaikka pk-yrityksillä ei välttämättä ole resursseja, on niillä ketteryyttä ottaa nopealla syklillä mahdollisuuksia kokeiluun. Isommilla yrityksille siihen menee enemmän aikaa”, Toivonen vastaa.

Riippumatta yrityksen koosta, piileekin tekoälyn käytön suurin riski yrittäjän kapeakatseisuudessa.

“Jotkus saattavat ajatella, että tekoäly ei ole ‘meitä varten’. Se on kuitenkin huono asenne, sillä teknologia tulee yleistymään useilla toimialoilla”, Toivonen näkee.

 

Tekoälysovelluksiin pääsee helposti käsiksi puhelimellakin. Niitä voi käyttää sisällöntuotannon, asiakakaspalvelun automatisoinnin tai vaikka graafisen suunnittelun tukena.

Tekoäly voi avata uusia markkinoita – ja myös sulkea

Yksi tekoälyn mukanaan tuoma hyöty liittyy markkinoiden laajentamiseen. Toivosen mukaan sen mahdollisuuksien hyödyntäminen ei ole kiinni yrityksen koosta tai toimialueesta, sillä kasvun mahdollisuuksia on tarjolla kaikille.

“Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden toimia yrityksen kokoa isommin. Jos yritys esimerkiksi haluaa laajentaa Suomen ulkopuolelle, voivat tekoälyavustajat poistaa kielirajoja ja avata ovia ulkomaille. Se muutos tulee koskemaan koko Suomea.”

Kielirajojen poistumisella on myös kääntöpuolensa.

“Valitettavasti kehitys toimii myös toiseen suuntaan. Suomi on pieni kielialue. Samalla kun tekoäly kirittää suomalaisia yrityksiä laajentamaan ulkomaille, on vastaavasti ulkomaisten kilpailijoiden mahdollista laajentaa Suomen markkinoille. Se tietää lisää kilpailua yrityksille.”

Tällaisten sudenkuoppien tunnistamisessa yrityksiä tukee kriittinen suhtautuminen omaan ajatteluun. Silloin voi välttyä tekoälyyn liittyviltä harhaluuloilta.

“Heti kun ChatGPT 3 -malli julkaistiin, sanoin että se tulee muuttamaan kaikkien työn. Ajatus, että tekoäly  ei muuttaisi omaa toimintaa on harhainen”, Toivonen varoittaa.

 

TOP 5 vinkkiä tekoälyn käyttöönottoon yrityksessä

 1. Tietoturva ja tietosuoja: Varmista, että kaikki tekoälysovellukset noudattavat tiukkoja tietoturva- ja tietosuojastandardeja.
 2. Datan laatu: Käytä korkealaatuista ja relevanttia dataa, jotta tekoälyratkaisut tuottavat luotettavia ja tarkkoja tuloksia.
 3. Läpinäkyvyys: Pidä tekoälyprosessit ja niiden päätökset läpinäkyvinä, jotta käyttäjät voivat ymmärtää ja luottaa niihin.
 4. Kriittinen arviointi: Suhtaudu kriittisesti tekoälyn tuottamaan tietoon ja varmista lähteiden tarkkuus ja luotettavuus.
 5. Käyttäjäkoulutus: Kouluta henkilöstöä käyttämään tekoälyä tehokkaasti ja ymmärtämään sen rajoitukset ja mahdollisuudet.

TOP 5 tekoälysovellusta yrityksille

 1. ChatGPT: Helppokäyttöinen työkalu sisällöntuotantoon ja asiakaspalveluun.
 2. Microsoft Copilot: Integroitu sovellus Office-työkaluihin, joka tehostaa päivittäisiä toimintoja.
 3. HubSpot: Tekoälypohjainen CRM-järjestelmä, joka parantaa markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta.
 4. Canva Pro: Tekoälyllä tehostettu graafinen suunnittelu ja markkinointimateriaalien luonti.
 5. Zendesk AI: Asiakaspalvelun automatisointi ja tehokkuuden parantaminen tekoälyn avulla.

Yrityssalon TOP 6 tekoälysovellusta yrityksille

 1. DeepL: Helppokäyttöinen työkalu tekstin, puheen, kuvien ja tiedostojen kääntämiseen. Tukee yli 30 kieltä. Maksuton ja maksullinen versio.
 2. MidJourney: Tekoälyllä toimiva kuvien luontityökalu, joka luo kuvia tekstikehotteiden perusteella. Maksuton noin 100 kuvan verran ja maksullinen versio
 3. Leonardo.ai:  tekoälyyn perustuva taiteen luomistyökalu. Maksuton ja maksullinen versio
 4. HeyGen videoiden tekemiseen: Kirjoitat vain tekstin, tekoälyhahmo lukee sen ääneen ja luo siitä videon.
 5. Durable.com: tekoälyyn pohjautuva yksinkertaisten verkkosivujen rakennustyökalu.
 6. Otio.ai:  suomalainen tekoälytyökalu, joka optimoi liiketoimintaprosesseja tarjoamalla oivalluksia ja ennusteita tehokkuuden parantamiseksi. Perusversio on maksuton.

 

Artikkeli julkaistu 06/2024