Kasvun monet muodot

Haku Salon alueen Kasvupolku®-ohjelmaan on parhaillaan käynnissä. Yritykset voivat hakea mukaan 19.3. asti. Kuvat: Kasvu Open / Matias Ulfves.

 

Kasvun monet muodot

 

Kasvu Openin Kasvupolku®-sparrausohjelma tarjoaa taas tänä vuonna kasvun välineitä salolaisyrityksille. Mutta miten yritysten tulisi ylipäätään suhtautua kasvuun vaikeasti ennustettavina aikoina? Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä vastaa.

Kun yrityksen henkilöstömäärä ja liikevaihto ovat nousussa, tarkoittaa se tietysti kasvua. Mittareita kasvulle on monia, mutta kun kasvun merkit on ilmassa, ei yrittäjän tarvitse jäädä kehityksen kanssa yksin.

Tämä on Jaana Seppälän, valtakunnallisen Kasvu Open toimitusjohtajan viesti pk-yrityksille. Salon kasvavia yrityksiä hän kannustaa nyt hakemaan Salon alueen Kasvupolku®-ohjelmaan. Yrityksille maksuton ohjelma tarjoaa sparrausapua yritysten omien haasteiden tunnistamiseen.

“Yrityksiltä ei lähtökohtaisesti edellytetä keinoja kasvutavoitteiden saavuttamiseen. Riittää, kun löytyy kasvutahtoa. Yrityssalo mahdollistaa maksuttoman osallistumisen Kasvupolulle. Siinä yrityksille etsitään sparraajat auttamaan”, Seppälä sanoo.

Kasvupolku®-sparrausohjelmassa yrittäjä osallistuu kahtena päivänä keskustelemaan toimista, joilla kasvua voitaisiin edistää. Yksi lisäpäivä on hyvä varata valmistautumiseen.

Vaikka Kasvu Openilta löytyy laajaa osaamista, yrittäjille ei ole tarjolla standardiratkaisuja, jotka sopisivat kaikille. Siksi kullekin yritykselle räätälöidään oma sparraajajoukko.

“Kun yritykset on valittu mukaan ohjelmaan, saavat he itsekin vaikuttaa sparraajien valintaan. Sparraukseen voi osallistua yrityksestä myös useampi henkilö. Silloin oivallukset ja opit on helpompi jalkauttaa yrityksessä.”

 

Reittejä kasvuun voi olla useita. Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä näkee, että kukin yritys valitsee lopulta itse omansa.

“Kuin laput olisi otettu silmiltä”

Seppälä kertoo, että ohjelma on saanut hyvää palautetta. Vaikka osallistuminen vaatii yrittäjältä panostuksia, ovat hyödyt ilmeiset.

“Se on yrittäjälle todellinen pysähtymisen paikka. Kun ulkopuoliset esittävät kysymyksiä, joutuu yrittäjä perustelemaan itselleenkin liiketoimintaansa. Monet kertovat, että se tuntuu siltä kuin laput olisi otettu silmiltä”, Seppälä kertoo.

Reflektointi yrityksen kasvutavoitteista on tärkeää siksikin, että Seppälän mukaan harvat pk-yritykset tekevät suunnitelmia kolmen tai neljän vuoden päähän.

“Ainakaan niistä ei puhuta ääneen. Kasvu Openilla olemme nyt kehittäneet suunnitteluun kasvuyritysanalyysin. Tätä digitaalista työkalua yritykset voivat tänä vuonna hyödyntää strategian tukena.”

Yrittäjä määrittelee kasvun itse

Viime vuosina erilaiset kriisit ovat kampittaneet yrityksiä useilla toimialoilla ja tehneet liiketoiminnasta vaikeammin ennustettavaa. Mitä suomalaiset yrittäjät ajattelevat kasvusta tällaisina aikoina?

“Suomalaisilla yrityksillä kasvutahtoa kyllä riittää. Toisin kuin mitä viimeisin pk-yritysbarometri nosti esille pk-yritysten laskevasta kasvutahdosta, haki viime vuonna Kasvu Openissa mukana olevista pk-yrityksistä 76 % voimakasta ja 24 % maltillista kasvua”, Seppälä vastaa.

Yrittäjiä ei hänen mielestään ole myöskään syytä holhota, sillä he kyllä tunnistavat itse liiketoiminnan riskit.

“Yritysten kasvutahdon korostaminen on hieman kornia, sillä he joka tapauksessa kantavat vastuun yritystoiminnastaan päivittäin. Kasvu Openin avulla tarjoamme yrittäjille uusia näkymiä. Emme halua antaa viestiä pelkästä toivosta, vaan tarjota myös konkretiaa kasvun tueksi”, hän sanoo.

Työkaluja siihen on monia. Kasvua voidaan hakea verkkokauppamyynnillä, yrityskaupoilla tai hankkeiden kautta. Se voi olla henkilöstön lisäämistä tai osaamisen vahvistamista. Monille Kasvu tarkoittaa kansainvälistymistä.

“Kasvu on uudistumista, tietynlaista uteliaisuutta. Kehittämistä. Sitä, että tutkii uteliaana uusia ilmiöitä. Jo ne voivat synnyttää kasvua. Mutta että näkyvätkö toimet henkilöstön kasvuna tai tulovirran kasvuna, se riippuu yrityksestä. Lopulta yrittäjä määrittelee kasvun itse.”

 

Haku Salon alueen Kasvupolku®-ohjelmaan on parhaillaan käynnissä ja se sulkeutuu 19.3.

Liiketoiminnallinen läpivalaisu ja oppimismatka

Haku Salon alueen Kasvupolku®-ohjelmaan on parhaillaan käynnissä ja se sulkeutuu 19.3. Ohjelmaan voi hakea Kasvu Openin sivuilla. Haun yhteydessä voi kertoa, millaisia tavoitteita ja haasteita yrityksen kasvuun liittyy.

Kasvupolku®-sparrausohjelman yhteydessä Seppälä korostaa, että ohjelmaan hakiessa yrittäjän on hyvä tunnistaa liiketoimintansa rajat.

“Kasvupolku on liiketoiminnallinen läpivalaisu ja oppimismatka, alkusysäys ajatuksille, jotka voivat kantaa pitkälle. Osan ideoista yritys voi ottaa heti käyttöön, osan vasta vuosien saatossa. On myös viisautta tunnistaa erot näiden välillä.”

Ja vaikka yritys ei kasvua tavoittelisikaan, kannattaa siitä olla kuitenkin tietoinen. Seppälä uskoo, että jos yrityksellä ei ole kehittämishalua, ajan myötä muut menevät ohi.

“Kasvun tunnistaminen on ammattiylpeyttä. Sitä, että tunnistaa arvon omasta yritystoiminnasta, ja osoittaa sen myös asiakkaalle. Lopulta Kasvu Openin sparrauskaan ei perustu sille, että joku ulkopuolinen tulee ja näyttää, vaan siihen että yritys on itse oman kasvunsa ohjaksissa”, hän sanoo.

 

Salon Kasvupolun iltapäivä Campuksella 6.3

 

Tervetuloa 6.3 klo 14-16 Salo IoT Campuksella Salon Kasvupolun iltapäivään, jossa kuulet tarinoita kasvusta, kasvun esteistä ja unelmista! Kerromme myös miten pääset mukaan Kasvupolulle, miksi juuri sinun kannattaa hakea.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä mukaan iltapäivään.

Lisätiedot: maija.pirvola@yrityssalo.fi

 

Julkaistu 02/2024