Yhdessä koriin -yritysryhmähanke kannustaa maaseudun yrittäjiä oppimaan toisiltaan

 


Yhdessä koriin -hankkeen kaltaiset hankkeet voivat tarjota salolaisille maaseutuyrittäjille tukea ja uusia asiakaskontakteja. Sen myös Karviaisten tilan Katriina Klinckowstrom (vas.) ja hankekoordinaattori Hilkka Halla Yrityssalolta vahvistavat.

 

Yhdessä koriin -hanke kannustaa maaseudun yrittäjiä oppimaan toisiltaan

 

Salon seudulla maaseudun elinvoimaisuutta kehitetään erilaisten hankkeiden avulla. Tuorein esimerkki tästä on Yrityssalon koordinoima ja ELY-keskuksen tukema Yhdessä koriin -hanke, joka auttaa maaseudun yrittäjiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä toistensa kanssa.

“Yhdessä koriin on ainutlaatuinen hanke, sillä sen avulla yrityksille voidaan räätälöidä juuri heidän tilanteeseen sopivia työkaluja ja asiantuntijapalveluita”, kertoo Hilkka Halla, Yrityssalon erityisasiantuntija ja Yhdessä koriin -hankkeen koordinaattori.

Hallan mukaan hanketyöryhmätoiminnassa kannattaa aloittaa ulkopuolisen koordinaattorin etsimisestä. Koordinaattori kokoaa sopivan ryhmän ja sanoittaa tavoitteet rahoitushakemukseen sopivaksi. Lisäksi koordinaattori etsii hankkeelle asiantuntijat sekä hallinnoi ja koordinoi ryhmän toimintaa.

Halla tunnistaa Yhdessä koriin -hankkeen tuottavan lisäarvoa paitsi yrityksille, myös lisäävän verkostoitumisen mahdollisuuksia alueella.

”Hankkeen edut ovat ilmeiset. Ryhmän tuella yritykset voivat löytää uusia kollegoita. Samalla he voivat saada tuoreita näkökulmia yritystoimintaansa.”

Hyvän johdatuksen yritysryhmähankkeseen saa Yrityssalon kuvaamalta videolta, joka kuvaa kuuden salolaisen yrittäjän kokemuksia Yhdessä koriin -hankkeesta. Katso video alta!

 

 

ELY-keskus tarjoaa hankerahoitusta ja neuvontaa

Yhdessä koriin -hankkeeseen voi hakea tukea ELY-keskukselta. Toiminnan rahoittamisessa jokainen jäsen maksaa asiantuntijapalveluista 25 prosenttia, jolloin tuen osuudeksi jää 75 prosenttia.

ELY-keskuksen Seppo Jaakonmäellä on pitkä kokemus hanke- ja yritysrahoitustoiminnasta. Hänen mukaansa ryhmissä on tavallisesti 3–10 yrittäjää. Toiminnan aloittamiseksi jäsenet voivat laatia omat suunnitelmansa, joiden pohjalta rahoitusta haetaan.

“Vaikka yritysten rahoitukset eivät ole toisistaan riippuvaisia, toiminnan käynnistyessä yhteiset kulut jyvitetään tasaerin kullekin yritykselle”, Jaakonmäki selventää. “Tukitaso on yrityksen näkökulmasta hyvä, sillä yrittäjä maksaa kustannuksista vain neljänneksen. Se on yrittäjälle tehokas tapa kehittää yritystoimintaa.”

Muodon vuoksi ei Jaakonmäen mukaan kuitenkaan kannata lähteä mukaan.

“Rahoitushakemuksessa valttia ovat innovatiivisuus, kustannustehokkuus ja mahdollisuus lisätä työpaikkoja. Silloin kannattaa ajatella verkostoitumista pitkällä tähtäimellä”, Jaakonmäki muistuttaa.

 

ELY-keskuksen Seppo Jaakonmäellä on pitkä kokemus yritysten rahoitushankkeista. Hän kokee, että yritysryhmätoiminta on eduksi erityisesti kansainvälistymistä harkitseville pienille yrityksille. 

 

Potentiaalia erityisesti matkailu- ja elintarvikesektoreilla

Yritysryhmätoiminta toteutuu hyvin erityisesti matkailualalla, jolla toimijat ovat pieniä ja muistuttavat toisiaan. Koska ryhmän toiminta on räätälöity yritysten tarpeiden mukaan, edellyttää se erikoistumista ja työnjakoa.

“Usein yrityksellä ei voi poimia ratkaisua toimintansa kehittämiseen ‘kaupan hyllyltä’. Ei ole konsulttia joka kertoo suoraan, mitä pitäisi tehdä. Ryhmässä yrityksillä on tilaisuus oppia toisiltaan ja nostaa tasoaan. Se vaatii luottamusta ja sujuvaa työnjakoa. Tämä toteutuu parhaiten pienten ja keskisuurten, homogeenisten yritysten tehdessä yhteistyötä.”

Yhteistyön tärkeys korostuu, kun yritys tähyilee kansainvälisille markkinoille. Vaikka erikoistuminen, digitalisaatio ja verkkokauppa ovat helpottaneet pk-yritysten vientimahdollisuuksia, puuttuu monilta kuitenkin tarvittavaa kapasiteettia.

“Pienten yritysten resurssit ovat usein niin pienet, että vientiekspertin palkkaaminen ei ole mahdollista. Myös kohdemaa, kulttuuri ja markkinat pitää tuntea hyvin. Ulkomaille lähtiessä hyvään tuuriin ei kannata luottaa. Sen sijaan jakamalla tietoa kaikki yritykset voivat tavoittaa kasvua. Ryhmässä kustannuksia voidaan jakaa, ja toisiltaan oppien yritykset voivat myös välttää huonoja kokemuksia”, Jaakonmäki sanoo.

Jos kiinnostuit yritysryhmähankkeesta, ota yhteyttä, niin autamme Yrityssalossa löytämään sinulle sopivan ryhmän.