Salon tuleva kaupunginjohtaja odottaa innolla yrittäjien toimintaympäristön kehittämistä

 

Tero Nissinen aloittaa Salon kaupunginjohtajana vuoden vaihteessa. Yksi hänen tavoitteistaan on Salon yritysten toimintaedellytysten lisääminen. 

 

Salon tuleva kaupunginjohtaja odottaa innolla yrittäjien toimintaympäristön kehittämistä

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen aloittaa vuoden vaihteessa Salon kaupunginjohtajana. Yritysmaailman hyvin tunteva Nissinen korostaa matalan kynnyksen yhteistyötä yrittäjien kanssa. Kärkitavoitteina on tehdä työtä yritysten toimintaedellytysten eteen ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia Salon alueella.


Esimerkillä johtaen

Tero Nissinen siirtyy ensi vuoden alusta Kemistä Salon kaupunginjohtajaksi. Kahdenkymmenen vuoden kokemus kunta- ja talousjohtamisesta on antanut tarttumapintaa yritysmaailmaan. Viimeisen kahdeksan vuoden ajan hän on lisäksi toiminut kehittämisyhtiö Kemin Digipolis Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Nissinen kokee vuosien muokanneen hänen johtajapersoonaansa.

“Olen helposti lähestyttävä, mutta odotan tuloksia. Kaupunginjohtajan työssä voi toimia leppoisasti mutta silti tosissaan. Yritysten kanssa toimiessa se tarkoittaa sitä, että viedään yrittäjien toimintaedellytyksiä oikeaan suuntaan”, Nissinen sanoo.

Nissinen luonnehtii itseään tavoitehakuiseksi. Osasyynä on urheilutausta. “Nuorena pelasin aktiivisesti tennistä. Se on varmasti vaikuttanut siihen, että yritän koko ajan pitää jonkin projektin mielessä. Tavoitteet pitävät liikkeessä, ja tätä esimerkkiä haluan näyttää yrittäjillekin”, hän luonnehtii.

 


Vahva yritteliäisyys on valtava voimavara

Salon yrityskenttä tekee tulevaan kaupunginjohtajaan vaikutuksen. Hän sanoo, että Salon noin 5 000 yritystä tekee alueesta yritystiheydeltään valtakunnan suurimpia. Vahva yritteliäisyys on valtava voimavara seudulle.

“Kemissä yritysrakenne on toisenlainen. Metsä- ja  metalliteollisuus on dominoinut siellä pitkään ja pk-yrittäjyys on alikehittynyttä. Suuri yritystiheys on Salolle eduksi, sillä kolme neljäsosaa uusista työpaikoista syntyy olemassa oleviin yrityksiin. Mitä enemmän on kasvuhalukkuutta, sitä paremmat todennäköisyydet on työllistymiselläkin.”

Uusi työympäristö ei ole Nissiselle vieras, sillä hänellä on ystäväpiiriä Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Juuretkin ovat Tampereella. Koska Salo sijaitsee tämän kasvukolmion sisällä, herätti kaupunginjohtajan pesti kiinnostuksen. “Iso kuntaliitos tekee Salosta minulle uudenlaisen toimintaympäristön. Yksityisen ja ammatillisen elämän voi siellä hyvin pitää tasapainossa, ja siksi hain pestiä. Olen onnekas, kun tulin valituksi”, hän toteaa.

 

Yritysten tyytyväisyyttä mitataan tuloksilla ja verkostoilla

Nissinen luonnehtii Saloa uusiutumiskyvykkääksi seuduksi. Hän muistaa hyvin Nokian laskun ja seurasi läheisesti Microsoftin lähtöä Oulustakin. Näitä kokemuksia vasten Salon IoT Campus näyttäytyy uraauurtavana hankkeena suomalaisen yksiyisen ja kunnallisen kentän kumppanuudessa.

“Kun Salossa lähdettiin rohkeasti rakentamaan uutta, on paikalle syntynyt hyviä avauksia, Valmetin akuista lähtien. Pk-yritysten merkityksen tunnistaminen on aikaisempien kriisien positiivinen kääntöpuoli. Luotan, että Salossa yrityskenttä lähtee kasvamaan kiinnostaviin suuntiin”, Nissinen kaavailee.

Koronakriisin kaltaisina aikoina julkisen palvelun tehokkuus yrittäjien tukena korostuu. Nissinen sanoo, että kun yrittäjällä on monia asioita murehdittavanaan, on julkisen tukimenettelyn oltava kunnossa. “Oli kyse sitten tuista tai neuvonnasta, on prosessin toimittava nasakasti. Silloin ei yrittäjän aika huku turhaan byrokratiaan.”

Tässäkin asiassa Salossa on Nissisen mukaan toimittu esimerkillisesti. Hän näkee, että yritysten tyytyväisyyttä mitataan tulosten tekemisen lisäksi verkostojen toimivuudella. “Salossa yritykset voivat hyödyntää toinen toisiaan. Itseäni miellyttää, jos voin auttaa yrityksiä laskemaan keskinäisen yhteydenpidon kynnystä”, Nissinen sanoo.

 

Kiertotalous megaluokan mahdollisuutena

Salosta löytyy kaikki edellytykset kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiselle. Nissinen tunnistaa, että alueella pystytään hyvin vastaamaan esimerkiksi kaupungistumisen kasvavaan trendiin. Se tarjoaa mahdollisuuksia palveluiden lisäämiselle.

Yritystoiminnan vastuullisuus ja kestävyys on toinen tärkeä trendi. Sen Nissinen kokee itselleenkin läheiseksi. Hänelle kiertotalous ja vihreän talouden edistäminen ovat megaluokan mahdollisuuksia. Salossa on kauan luotu pohjaa vihreälle tietosensitiivisyydelle, joka avaa mahdollisuuksia kaupungin kehitykselle kasvukolmion sisällä.

“Kemissä olemme tehneet töitä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi uusien symbioosituotteiden raaka-aineena. Kiertotalous toimii monessa mittakaavassa ja sijaintiin katsomatta. Olen  iloinen, että esimerkiksi Salon Korvenmäelläkin on vireillä hankkeita, jotka tuottavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ympäristöhyötyjä”, Nissinen sanoo.

Yrityskentällä Nissinen näkee lopulta päätehtäväkseen yritysten toimintaedellytysten varmistamisen. Salon seudun yrityksiä hän tervehtii ilolla. “Odotan innolla yhteistyötä seudun yritysten kanssa. Lähdetään yhdessä kehittämään Salon toimintaympäristöä yritysten hyväksi!”

Tervetuloa Saloon kaupunginjohtajaksi Tero Nissinen!